Duet voor een en allen

 

Een: Zalig zijn de armen van geest

Allen: Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van hemel noch aarde

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van zachtmoedigheid noch hardvochtigheid

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van barmhartigheid noch onbarmhartigheid

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van reinheid noch onreinheid

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van vreedzaamheid noch oorlogszucht

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van gerechtigheid noch ongerechtigheid

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van onderscheid noch eenheid

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van gehechtheid noch onthechting

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van oordelen noch niet-oordelen

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van zaligheid noch onzaligheid

Zalig zijn de armen van geest

 

Zij weten van rijkdom noch armoe

Zalig zijn de armen van geest

 

Zalig zijn de armen van geest, want zij weten niet beter

Zalig zijn de armen van geest

 

Zalig zijn de armen van geest als de mensen hen smaden en vervolgen en negeren en liegende alle kwaad tegen hen spreken omdat ze niet beter weten

Zalig zijn de armen van geest

 

Zalig zijn de mensen die de armen van geest smaden en vervolgen en negeren en liegende alle kwaad tegen hen spreken omdat ze niet beter weten, want zij weten niet beter

Zalig zijn de armen van geest

 

 

Nota bene

Het duet of wisselgebed hierboven is geïnspireerd op De zaligsprekingen volgens Mattheüs, hoofdstuk 5 vers 3-11, die sommige lezers zich misschien kunnen herinneren van de introductietekst van deze serie:

  1. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  2. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
  3. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
  4. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
  5. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
  6. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
  7. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
  8. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
  9. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

 

 

Deze tekst maakt deel uit van Zalig zijn de armen van geest, een serie over de zaligsprekingen in de Bergrede van Jezus.

 

 

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu