Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Dit beroemde vers, het derde uit het vijfde hoofdstuk van het Evangelie volgens Mattheüs, is de eerste van de zogeheten zaligsprekingen of zaligheden in de Bergrede van Jezus.
In het Latijn klinkt het nog geheimzinniger:

Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum.

Het lijkt wel een magisch woord uit Harry Potter, een toverspreuk voor de armen van geest, maar zoals gauw genoeg zal blijken is het eerder een onttoverspreuk voor de rijken van geest.

De zaligsprekingen volgens Mattheüs, hoofdstuk 5 vers 3-11:

1. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
2. Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
3. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
4. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
5. Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
6. Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
7. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
8. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
9. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

De eerste van de zaligsprekingen is naar mijn mening meteen de beste, omdat hij in zijn eentje voldoende voorwaarde is voor de meeste andere, en daarnaast ook nog eens…
Vergeef me, ik wil te snel.

De gloednieuwe serie ‘Zalig zijn de armen van geest’ duurt twee weken en bevat vijftig variaties op de eerste zaligspreking uit de Bergrede van Jezus, een voor elke dag tussen pasen en pinksteren (zolang ze niet op één dag vallen), aan elkaar gebroddeld door uw vertrouwde dwaalgids.
Een bochtig traject door de krochten van de geest, dat net als al mijn dwaalteksten vanzelf ten stilte meandert.

Zalig zijn de armen van geest, want zij belijden slechts de stilte.

Deze tekst maakt deel uit van Zalig zijn de armen van geest, een serie over de zaligsprekingen in de Bergrede van Jezus.

 

 

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu