Scherp zonder snede

Misschien ben je al lezende ten prooi gevallen aan hevige twijfel.
Zijn die armen van geest soms zwak-, waan- of krankzinnig?
Hebben ze een cognitieve stoornis?
Lijden ze aan Alzheimer, Korsakov of een andere vorm van dementie?
Hebben ze ADD, ADHD, ASS of, God verhoede, HVD?
Ontbreekt het hun aan in- of uitlevingsvermogen, woorden of daden?
Is er iets, wat dan ook, mis met hun geest, ziel, psyche, bewustzijn, onderbewustzijn, brein?
Nee, nee, nee, nee, nee en nee.
Er is alleen iets veranderd in hun houding ten opzichte van hun geest.

Zalig zijn de armen van geest, zij laten zich niet langer leiden door hun geest.

Waardoor laten de armen van geest zich dan wel leiden?
Door het hart? Door de rede? Door het heden? Door de materie? Door de wet? Door de groep? Door de omgeving? Door het id? Door het ego? Door het superego? Door de sterren? Door de wetenschap? Door het geheel?
Of laten ze zich alleen nog leiden door de Geest, met een hoofdletter, door God de Vader, Allah, het Zelf, het Absolute, het Goede, het Ene, Atman, Brahman, Zeus, de Bron, Bewustzijn, Tao, Eros, het Leven, de Kosmos, het Al?
Vraag maar aan de arme van geest.
Vraag het, toe dan, hij bijt niet, buiten etenstijd.
En zie, hij haalt zijn schouders voor je op.
Hij haalt zijn schouders voor je op zolang je het zelf nog niet kan.

Zalig zijn de armen van geest, zij halen hun schouders voor ons op.

Zo geven zij toe dat ze het ook niet weten.
Zo geven zij aan dat het helemaal niet erg is om iets niet te weten.
Zo helpen zij ons om alles waar we niets vanaf weten in het midden te laten.

Zalig zijn de armen van geest, zij laten alles in het midden.

Met ‘het midden’ pleit ik niet voor of tegen een of andere Middenweg, gulden, christelijk, humanistisch, boeddhistisch, non-dualistisch, taoïstisch, moralistisch of anderszins.
Met ‘het midden’ pleit ik niet voor of tegen een of andere levenshouding zoals openheid, onbevangenheid, neutraliteit, onpartijdigheid, agnose, keuzeloos gewaarzijn, epoche, scepsis, ataraxie, niet-weten of niet-oordelen.
Met ‘het midden’ pleit ik niet voor of tegen een of andere gemoedstoestand zoals gelukzaligheid, onverstoorbaarheid, onbewogenheid, gelijkmoedigheid, gemoedsrust, aanvaarding, gelatenheid, lijdzaamheid, overgave, sereniteit en noem maar op.
Met ‘het midden’ pleit ik niet voor of tegen pleiten of niet-pleiten.

Spél is slechts het midden, het Grote Middenspel:

Het grote middenspel: een kleine oase in het hart van de hokjesgeest.

Zalig zijn de armen van geest, er is een oog in hun orkaan.

Deze tekst maakt deel uit van Zalig zijn de armen van geest, een serie over de zaligsprekingen in de Bergrede van Jezus.

 

 

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu