Vannacht droomde ik dat ik een intergalactische waarheidsconferentie voorzat.
De zaal was zo groot als de kosmos zelf.
Alle zitplaatsen waren bezet.
Alle staanplaatsen waren bezet. Alle hangplaatsen waren bezet.
Ik opende de conferentie en riep: Wie van ons heeft de waarheid in pacht?

Ik vroeg het de volksboeddhist, de hinayanaboeddhist, de mahayanaboeddhist, de theravadaboeddhist, de mahanikayaboeddhist, de dhammakayaboeddhist, de dhammauttikaboeddhist, de watrawilaboeddhist, de kandubodaboeddhist, de tapovanaboeddhist, de galduwaboeddhist, de delduwaboeddhist, de vajrayanboeddhist, de yogacaraboeddhist, de madhyamakaboeddhist, de prasamgikaboeddhist, de svatantrikaboeddhist, de vaibhasikaboeddhist, de shingonboeddhist, de zuiver-landboeddhist, de mantrayanaboeddhist, de tien-taiboeddhist, de san-lunboeddhist, de fa-hsiangboeddhist, de lu-tsungboeddhist, de hua-yenboeddhist, de wonboeddhist, de zenboeddhist, de soto-boeddhist, de rinzai-boeddhist, de tibetaanse boeddhist, de roodhoed, de geelhoed, de narmapaboeddhist, de kagyupaboeddhist, de amidist, de kadampaboeddhist, de neokadampboeddhist, de sakyapaboeddhist, de jonangpaboeddhist, de riméboeddhist en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de katholiek, de papist, de ultramontaan, de integralist, de gnosticus, de basilidiër, de bogomiel, de borboriet, de cainiet, de carpocratiër, de mandaeër, de chiliast, de marcionist, de ophiet, de arianist, de pelagiaan, de manicheeër, de doceet, de maroniet, de amish, de albigens, de waldenzer, de lollarde, de flagellant, de hussiet, de calixtijn, de gereformeerde, de protestant, de lutheraan, de calvinist, de zwingliaan, de anglicaan, de presbyteriaan, de episcopalist, de dissenter, de Boheemse Broeder, de Moravische Broeder, de puritein, de quaker, de doopsgezinde, de wederdoper, de methodist, de remonstrant, de contraremonstrant, de sociniaan, de jansenist, de apostolist, de adventist, de millerist, de Jehova-getuige, de restaurationist, de mormoon, de piëtist, de quiëtist, de evangelist, de unitariër, de zevendedagsadventist en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de benedictijn, de bernardijn, de augustijn, de cisterciënzer, de kartuizer, de trappist, de karmeliet, de premonstratenzer, de kruisheer, de celestijn, de johannieter, de tempelier, de serviet, de camaldulenzer, de miniem, de trinitaris, de franciscaan, de minoriet, de barrevoeter, de recollect, de kapucijn, de conventueel, de tertiaris, de dominicaan, de jezuïet, de redemptorist, de alexiaan, de camilliaan, de hiëronymiet, de marist, de salesiaan, de montfortaan, de passionist, de scheutist, de picpus, de begijn, de ursuline, de visitandine en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de orthodoxe jood, de modern-orthodoxe jood, de charedische jood, de chassidische jood, de mitnagdiem-jood, de reconstructionist, de reformist, de karaïtische jood, de talmoedist, de Sadduceeër, de Farizeeër, de Esseen, de Hasmoniet, de nazireeër, de ebioniet, de elkasiet, de maraan, de converso, de franksiet, de donmeh, de zeloot, de sikariër, de sabbatist, de kabbalist, de rabbinist, de talmidaïst en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de moslim, de ahmadiyyaist, de lahorist, de abadist, de mozabiet, de koranist, de panislamist, de soefiet, de salafiet, de sjiiet, de isma’iliet, de druze, de nizari, de jafari, de zaidiet, de soenniet, de hanafiet, de berailviet, de deobandiet, de hanbaliet, de salafist, de wahabist, de malikiet, de mu’taziliet, de shafiïet, de maraboet, de fakir, de derwisj, de kalender, de volksislamiet, de bektashiyyaist, de chishtiyyaist, de mevleviyyaist, de naqshbandiyyaist en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de agnost, de atheïst, de atheoloog, de deïst, de dystheïst, de eutheïst, de kakotheïst, de monotheïst, de suitheïst, de henotheïst, de polytheïst; de kathenotheïst, de maltheïst, de pantheïst, de panentheïst, de cosmotheïst, de transcendentalist, de asceet, de dualist, de zuivere non-dualist, de dualistische non-dualist, de gekwalificeerde non-dualist, de non-dualistisch dualistisch non-dualist, de alchemist, de antroposoof, de martinist, de vrijmetselaar, de rozenkruiser en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de absurdist, de activist, de aestheticus, de amoralist, de analytische wijsgeer, de anarchist, de atomist, de averroïst, de conceptualist, de consensualist, de constructivist, de cynicus, de decadentist, de decisionist, de defaitist, de deontoloog, de determinist, de indeterminist, de dialectisch materialist, de dualist, de eclecticus, de emationist, de empirist, de encyclopedist, de epicurist, de essentialist, de evolutionist, de existentialist, de falsificationist, de fatalist, de fenomenoloog, de freudiaan, de fysicalist, de hedonist, de historicist, de historist, de holist, de idealist, de illuminist, de immaterialist, de inductionist, de instrumentalist, de intuïtionist, de irrationalist, de jungiaan, de logicist, de logisch positivist, de materialist, de mentalist, de monist, de moralist, de naturalist, de natuurfilosoof, de neokantiaan, de neoplatonist, de pluralist, de neorealist, de neothomist, de nihilist, de nominalist, de objectivist, de obscurantist, de occasionalist, de parallellist, de peripateticus, de personalist, de perspectivist, de platonist, de pluralist, de positivist, de postmodernist, de pragmatist, de presocraat, de probabilist, de procesfilosoof, de pythagoreeër, de neopythagoreeër, de pyrrhonist, de rationalist, de realist, de reductionist, de relativist, de scepticus, de sciëntist, de sensualist, de situationist, de sofist, de solipsist, de stoïcijn, de structuralist, de poststructuralist, de subjectivist, de thomist, de traditionalist, de transcendentaal idealist, de utilitarist, de vitalist, de voluntarist en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de hindoe, de mayavadist, de shunyavadist, de brahmaan, de vedist, de lamaïst, de jaïnist, de parsist; de shaivist, de shaiva siddhantist, de kasjmir shaivist, de pashupati shaivist, de gorakshanatha shaivist, de shaiva advaitavadin, de vira shaivist, de shaktist, de smartist, de vaishnavist, de sampradayist, de ramanandavolgeling, de tengalaist, de vadagalaist, de agama hindoeïst, de bhakti yogi, de astanga yogi, de hatha yogi, de siddha yogi, de tantrist, de advaitavadin, de dvaitist, de keshadhari sikh, de sanatan sikh, de hozoori sikh, de ramgharia sikh, de namdhari sikh, de nirankari sikh, de nanaksar sikh, de sant nirankari sikh, de mona sikhs en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Ik vroeg het de taoïst, de shintoïst, de animist, de naturalist, de totemist, de sjamaan, de druïde, de idolatrist, de siderist, de xylolatrist, de dierenaanbidder, de slangenvereerder, de fetisjdienaar, de vuuraanbidder, de zonaanbidder, de manist, de Baälsdienaar, de voodoopriester, de wintipriester, de mithraïst, de pythagoreïst, de peyotist, de tengrist, de confucianist, de humanist, de neohumanist, de seculier humanist, de religieus humanist, de esotericus, de oscillantist, de spiritist, de hellenist, de neopaganist, de burkhanist, de umbandaïst, de aetherist, de raëlist, de scientologist, de urantist, de brianist, de vitalist, de purtillologist, de yoist, de mohist, de bahá’íist, de prometheïst, de demonist, de satanist, de setianist en vele anderen.

Allen riepen: Wij!

Tenslotte vroeg ik het de vertegenwoordigers van de verenigende godsdiensten – de Arès Pilgrimage beweging, de Bahai, de Cao Dai, de Cultus van het Sprekende Kruis, de Falun Gong, de Huna, de Konkokyo, the Law of One, de Mahikari, het Rastafarianisme, de Seicho-no-le, de Tenrikyo, de theosofie, het Unitarian Universalism, de Universal Life Church en vele anderen.
Allen riepen: Wij!
Ik zei: Als jullie allemaal van mening zijn dat meerdere of alle religies op hetzelfde neerkomen, waarom verenigen tenminste jullie je dan niet?
De universalist zei: We zijn het er nog niet helemaal over eens waar we het precies over eens zijn.
Ik zei: Aha.
De universalist zei: Maar dat is slechts een kwestie van tijd.
De theosoof zei: Wij proberen eerst binnen de eigen gelederen tot eenheid te komen.
Ik zei: Aha.
De theosoof zei: Maar dat is slechts een kwestie van tijd.
Ik zei: Hoelang proberen jullie dat al?
De theosoof zei: Sinds anderhalve eeuw.
Ik zei: Hoelang bestaan jullie al?
De theosoof mompelde: Sinds anderhalve eeuw.
Ik zei: Wie was jullie grondlegger ook alweer?
De theosoof stotterde: Hè-hè-helena Bla-bla-blavatsky.
Ik zei niks.

Iemand riep: Wat is volgens u de waarheid, meneer de voorzitter?
Ik haalde mijn schouders op.
Even viel er een verbijsterde stilte.
Toen barstte de hele kosmos in lachen uit.
Tot in de verste uithoeken van het universum wezen ingewijden brullend naar mijn persoon terwijl de tranen over hun wangen rolden.
Ik stond daar maar en stond daar maar.
Van mijn gelaat valt niets af te lezen. Toen ze eindelijk uitgelachen waren, zei iemand, nog nahikkend van de pret: Waarom zit uitgerekend u deze waarheidsconferentie voor?
Opnieuw barst de kosmos in lachen uit.
Ik hief mijn handen op.
Toen het lawaai was geluwd, zei ik: Daarom juist.
Er viel een doodse stilte, waar geen einde aan kwam.
Mij was het om het even.
Ik had toch niks te doen.

Deze tekst maakt deel uit van Zondagskindjes, een serie teksten over niet-weten die geen deel uitmaken van een serie.

 

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

21 reacties op De Intergalactische Waarheidsconferentie

 1. Paula schreef:

  Wat een vermakelijke droom.

 2. sjoerd schreef:

  Goeiemorgen Hans!
  ……………..
  ..Een kopje thee?

 3. Joppe schreef:

  Wat een indrukwekkende lijst godsdiensten. Petje af. :-)
  Hilarisch verhaal. Prachtig.

 4. Nirvair Kaur Curtis de Ruiter schreef:

  Prachtig…….

 5. Hans schreef:

  ….Soms wordt je wakker en besef je je dat dit ontwaken is, terwijl de kosmos gewoon verder droomt. Dank voor het delen…

 6. Hester schreef:

  Wat een heerlijk stuk :-)

 7. Kaarin schreef:

  Ik hoor er eindelijk ook bij. Dank.
  We want more. We want more……

 8. Arjan Schrier schreef:

  Een indrukwekkende opsomming. Maar, als hunnie het niet weten dat ze het eigenlijk niet weten, is het dan wel van belang voor ze dat ze daarvan weten? Of kun je, dat je het niet weet, niet weten? Snap je?

  Het is m.i. een ongekend genoegen om iets uit te vinden. The pleasure of finding things out zei Feynman ooit al eens. De aha-erlebnis is het beste orgasme.

 9. Joost schreef:

  Welke overtuiging heeft Hans van Dam? Behoort die overtuiging dan ook niet in één van die opsommingen te staan? Wie wordt dan voorzitter? Welke overtuiging heeft die? Behoort die dan ook niet ….. Enz. enz.

 10. Piet Nusteleijn schreef:

  Hans, ik moest er erg om lachen. Je bent me nog vergeten te noemen. Ik meende “de waarheid” te zijn, maar na deze lijsten moet ik maar’s gaan twijfelen. Mijn reactie is ook een grap. Dit zeg ik erbij. Voor de zekerheid. Groet.

 11. Trudy schreef:

  Wauw!
  Verwondering.
  Bewondering.

 12. Arjan Schrier schreef:

  Volgens mij is de verwoorde positie van de ik-figuur hier die van de agnost. Dat er een van de genoemde ideeen-kaders de waarheid in pacht zouden hebben is natuurlijk ridicuul.

  Persoonlijke waarheden bestaan niet. De dood is geen persoonlijke waarheid, geluk niet, kou en bewegen niet. Allemaal niks eigens aan, anatta dus.

  Oh ja, voor iedereen die kennis wil nemen van wat de Boeddha zei over niet-weten en twijfel deze twee links:

  De kalamasutta
  http://www.sleuteltotinzicht.nl/a03-065.htm

  En de term vicikicha (twijfelzucht) uit b.v.:
  http://www.sleuteltotinzicht.nl/wbk.htm#V

  Lollige dag gewenst :-)

  • G.J.Smeets schreef:

   Agnost? In de drie eerste woorden van het blogstuk openbaart de ik-figuur precies en ondubbelzinnig zijn positie: “Vannacht droomde ik…” : )

   • Arjan Schrier schreef:

    Agnost, oorspronkelijk iemand die niet durft te zeggen of God bestaat. Maar misschien ook iemand die meent dat het onmogelijk is om een blijvend ware uitspraak te doen over het ervaringen pallet. Die opvatting moet ook vast een naam hebben, maar zou wel eens agnost kunnen zijn.

    Dat de schrijver het stuk een droombeschrijving noemt intepreteer ik als een stylistische keuze. Het haalt de spanning er een beetje af :-). Dromen zijn bedrog, nietwaar?

    • sjoerd schreef:

     woorden zijn keuzes en niet meer dan een kaart/illusie van de werkelijkheid.
     ook jouw en mijn woorden zijn niet anders, geloof niets.

     • Arjan Schrier schreef:

      Ok, ik geloof niets, ook niet dat ik niets geloof.

      Dat woorden niet meer dan aanduidingen zijn klopt. Voor communicatie over kennis onontbeerlijk. Anders had ik net zo goed kvnsdlbvslvnhasf;kjnsd kunnen typen.

      Non verbale communicatie kan natuurlijk ook, maar is moeilijk via een tekst op een beeldscherm.

     • sjoerd schreef:

      Zoveel geloof, daar heb ik respect voor!
      Ik kan daar niet aan tippen, ik weet niet eens wat het is.

    • G.J. Smeets schreef:

     “Agnost, oorspronkelijk iemand die niet durft te zeggen of God bestaat.”

     Pardon? Agnost is iemand die geen mening heeft over het wel / niet bestaan van de godheden die hem wereldwijd in allerlei verhalen worden voorgeschoteld. Hoezo, ‘niet durft’?

     • Arjan Schrier schreef:

      Hoi G.J.,

      De term schijnt gemunt te zijn door Huxley, die:
      ‘een redelijk sterke overtuiging heeft ..probleem onoplosbaar is’. (met de wetenschappelijke methode).

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Agnosticisme

      Dit lijkt enigszins op geen mening hebben. Maar ingeval Huxley betreft het een niet compleet vaststaande mening.

      Een ‘hardliner’ agnost zou stellen dat het zeker is dat het bestaan van god, dewa’s, spoken, wedergeboorte etc., absoluut onaantoonbaar/ onkenbaar is.

      Maar ik ben dus nog steeds niet helemaal zeker van de filosofische positie die de voorzitter inneemt.

      Hij is iemand die de ervaren verschillen tussen denkstromingen niet begrijpt (waarom verenigen jullie je niet). Hij haalt zijn schouders op over de vraag wat de waarheid is. En meent dat het terecht is dat hij vanwege dit (niet weten?) de voorzitter is van de samenkomst.
      Niet weten is a-gnosie. Maar je zou hem ook een scepticus kunnen noemen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Scepticisme
      Of is ie, god betere het, een nihilist?https://nl.wikipedia.org/wiki/Nihilisme_(filosofie)
      God mag het weten :-). Gelukkig hoef je wat iemand zegt niet gelijk te stellen met wat hij is. Ook niet voor een fictief personage.

      In het Theravada boeddhisme is een onderscheidend kennen echter iets goeds.
      https://nl.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%B1%C3%B1a
      Liefst in combi met vertrouwen:
      https://nl.wikipedia.org/wiki/Geloof_in_het_boeddhisme

      Sorry, een beetje veel tekst voor een vroege zaterdag :-0. Toch nog een fijn weekend gewenst.

 13. Piet Nusteleijn schreef:

  Vanmorgen dit stuk nogmaals gelezen. Wat is dit een verschrikkelijk goed stuk! En dan te bedenken dat de lijsten nog langer zijn in werkelijkheid. Met hoeveel miljoenen lopen we hier rond? Met al die vragen en opvattingen. Advies: Vanavond kijken naar “Heel Nederland kijkt sterren”. Wellicht zien we dan zelf dat de kosmos in lachen is uitgebarsten. Of zeg je “is uitgebarst’. De kosmos is enkelvoud.

 14. wv schreef:

  Het doet me een beetje denken aan Beëlzebub, het boek van Gurdjieff, waarin ook van grote afstand gekeken wordt naar de planeet aarde en de vreemde capriolen die homo sapiens uithaalt.

Menu