Het nirwana van de numerologie

Drie

Het godsgetal

Mijn zondagskindje van vorige week, Dwijsheid, vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid, heeft als ondertitel ‘Genade in drieëndertig triaden’. Dat aantal is geen toeval.

Drie is het godsgetal. Zoals de numerologen onder ons wel weten is een triade een drietal, bijvoorbeeld de Boeddha, de Dharma en de Sangha; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; de Dwaas, de Wijze en de Dwijze. Dit waren drie triaden.

Er zijn dus drieëndertig triaden van genade, en elk daarvan volstaat. Want iedere triade is een lade voor alle andere. Het is alles of niets – genadeloos de genade.

Je kunt het vergelijken met de achtenveertig Poortloze Poorten van de Wumenguan. Elke poort biedt toegang tot een en dezelfde plaatsloze plaats: de wolk van niet-weten, of hoe het hier ook mag heten. Een poort is nou eenmaal geen trede. Maar boven is wel beneden.

Drieëndertig triaden is drie keer…

Elf

Het dwazengetal

Elf is het dwazengetal. Het gekkengetal. Het narrengetal. Het zottengetal. Het kengetal van carnaval.

Carnaval begint officieel op de elfde van de elfde om elf over elf met een vergadering van de Raad van Elf.

Het officiële begin van carnaval is overbodig omdat carnaval nooit officieel ophoudt, laat staan officieus. Het wordt al minstens sinds Protopotamische tijden non-stop gevierd.

Je wordt geboren in een optocht en loopt de polonaise tot je erbij neervalt. Dan word je, nog steeds in een stoet, naar je graf gedragen.

Onderweg verkleed je je als leerling, als moeder, als pastoor, als roshi, als geelhoed, als coach, als blogger, als vlogger, als socialist, als boer, als burgermeester – pakken van hetzelfde laken. Elf ambachten, elf ongelukken.

Wat je ook voorwendt,

Je bent en blijft Prins Carnaval
Gekluisterd aan je grondgetal

Tweeëntwintig

Het wijzengetal

Twee keer elf is tweeëntwintig.

Tweeëntwintig is het wijzengetal.

Tweeëntwintig gedeeld door twee is elf, dus een dwaas is een halve wijze, en een wijze is twee dwazen, daar hoef je echt geen Einstein voor te wezen.

Tweeëntwintig wordt ook het meestergetal genoemd. Een meester is in mijn idioticon iemand die de catch 22 van verlichting volledig doorziet, en daarmee zijn meesterschap.

De ware meester is meester-af. Meester-af kent geen onware meesters. Zijn ware naam is Meester Af.

Drieëndertig

Het dwijzengetal

Drieëndertig is de som van het dwazengetal elf en het wijzengetal tweeëntwintig, 11 + 22 = 33.

Drieëndertig is het dwijzengetal. Een dwijze is derhalve een dwaze wijze, oftewel een wijze dwaas, want optellen is commutatief.

Een wijze die zich van zijn dwaasheid probeert te ontdoen is gewoon een dwaas. Een dwaas die zich van zijn wijsheid probeert te ontdoen ook. Want aftrekken is niet-commutatief, maar dwaasheid wel distributief.

Een dwijze is een dwijze is een dwijze, op en top associatief. Aan haakjes heeft hij lak.

Hij laat zich niets wijsmaken en maakt niemand iets wijs, dit ook niet.

Hij laat zich niets wijsmaken en maakt niemand iets wijs, dit ook niet.

Hij laat zich niets wijsmaken en maakt niemand iets wijs, dit ook niet.

Drieëndertig is het sleutelgat van een tuimelslot, een bermudadriehoek boven een zwart gat – een onmogelijke uitroepteken aan het einde van het denken dat ooit begon met een onschuldig vraagteken.

Drieëndertig is ook de hoogste graad in de Vrijmetselarij en de enige graad in de Vrijzwetselarij – de Intergalactische Grootloge die niemand in- of uitsluit.

Je bent van harte welkom.

(lees verder onder de afbeelding)

Drieëndertig is het sleutelgat van een tuimelslot, een bermudadriehoek boven een zwart gat – een onmogelijke uitroepteken aan het einde van het denken dat ooit begon met een onschuldig vraagteken

Zesenzestig

Het gulden getal

Zesenzestig is de som van het dwazengetal elf, het wijzengetal tweeëntwintig en het dwijzengetal drieëndertig, 11 + 22 + 33 = 66.

Zesenzestig is ook het nummer van de autoroute dwars door Amerika die de oostkust met de westkust verbindt, en bij uitbreiding het nummer van de middenweg die alles met alles verbind, these met antithese in synthese, wijsheid met dwaasheid in dwijsheid, nee met ja in het grote tja. De middenweg als marktplein.

Om er te komen hoef je alleen maar Route 66 ondersteboven in twee richtingen tegelijk te bewandelen. Dat kan je niet omdat je denkt dat het niet kan. Laat die gedachte gaan en je ontdekt dat je nooit anders hebt gedaan. De spirituele weg, dat is Route 99.

(lees verder onder de afbeelding)

Om er te komen hoef je alleen maar Route 66 ondersteboven in twee richtingen tegelijk te bewandelen

Negenennegentig

De schone namen van god

Negenennegentig is het dwijzengetal drieëndertig vermenigvuldigd met het godsgetal drie, 3 x 33 = 99. Het is ook het atoomnummer van het element Einsteinium en het aantal schone namen van god.

De schone namen van god zijn niet de ware naam van god, en ook over zijn wonderbare overstijging van bestaan en niet-bestaan blijft het laatste woord terecht ongezegd.

Honderd

Het kleinste kamertje waar iedereen in past (is de bovenkamer)

De ware naam van god is de honderdste. We kunnen hem niet weten, niet-weten zal hij heten. Niet vergeten,

De dwaas denkt dat getallen niets betekenen, de dwijze niet.
De wijze denkt dat getallen iets betekenen, de dwijze niet.

 

Ik wou dat ik twee dwazen was

Deze tekst maakt deel uit van Zondagskindjes, een serie teksten over niet-weten die geen deel uitmaken van een serie. Illustraties Lucienne van Dam.

 

 

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk