Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over boeddhisme. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages); de Udana (Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha) en de Dhammapada (Het pad van waarheid).

‘Woorden van Wijsheid’ beperkt zich tot de teksten van de Dhammapada. Het zijn de woorden van de Meester zonder uitleg. Zonder exegese. Zo ontwaart de lezer op de meest experiëntiele manier, door de directe confrontatie met de uitspraken van de Sambuddha, de werkelijkheid zoals ze wezenlijk is—yatha bhuta— en kan op deze wijze zijn zelfrealisatie tot stand brengen.

Aldus wordt de yogi ‘zijn eigen eiland, zijn eigen toevlucht, met niemand anders als zijn toevlucht, met de Dhamma als zijn eiland, met de Dhamma als zijn toevlucht, met geen andere toevlucht’.

Zo beloopt de yogi aandachtig zijn persoonlijk pad van spontane ervaringen, zingt zijn meest intieme lied—innerlijk vredig en bevrijd—en vervliedt spontaan, ‘ontraceerbaar als de vlucht van vogels in de lucht’, tot zijn oorspronkelijke staat.

De auteur stelt al zijn boeken en vertalingen gratis ter beschikking. Ook dit boek is volledig vrij van auteursrecht en in PDF via deze link te downloaden.

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com.

Guy E. Dubois (72) is auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha. Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Hij interpreteert de dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord— een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha. Deze symbiose leidt ertoe dat er soms heilige huisjes sneuvelen.

Guy Dubois is er opnieuw in geslaagd de vroeg-boeddhistische verzen van de Dhammapada vanuit het Pali klaar en duidelijk naar het Nederlands te vertalen. De uitgebreide commentariëring maakt het geheel compleet. Inmiddels heeft de auteur een stevige reputatie opgebouwd door zijn vertalingen van deze vroeg-boeddhistische teksten. Zijn vertalingen van de Itivuttaka, de Khaggavisana-Sutta, de Parayanavagga en de Khuddakapatha worden erg gewaardeerd. Maar ook zijn andere boeken over boeddhisme getuigen van veel authenticiteit en een diep inzicht. De auteur behoort wellicht tot de grootste kenners van de Pali-canon in het Nederlandse taalgebied. Dubois leerde op eigen houtje Pali en vertaalt als niet-geschoold filoloog de oudste boeddhistische teksten naar het Nederlands. Lezers noemen hem een van de grootste kenners van de Pali-canon in het Nederlands taalgebied. Zijn vertalingen stelt hij gratis en belangeloos ter beschikking aan de geïnteresseerde lezer. Hij ziet dat als een vorm van dana.

Categorieën: Boekbespreking, Pali-Canon, Boeddhisme, Pakhuis van Verlangen
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu