Akkerbevloeiers leiden het water
Pijlenmakers bewerken de pijlen
Houtsnijders kerven het hout
Wijze mensen vormen zichzelf
De Boeddha

De Boeddha bewandelde een achtvoudig pad van aandachtig leven dat leidt naar genezing, geluk en verlichting.

Het bestaat uit:

  • Wijsheid (heilzaam inzicht, heilzame intentie)
  • Moraliteit (heilzaam spreken, heilzaam handelen, heilzaam levensonderhoud)
  • Meditatie (heilzame inspanning, heilzame aandacht en heilzame concentratie)

Deze acht delen van het edele achtvoudige pad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een eenheid. In het Westen krijgt vooral meditatie aandacht. Het aspect moraliteit wordt vaak ontweken. Wat is goed en wat is kwaad in het boeddhisme ?

Op vrijdag 4 december 2015 gaat Paul Van Hooydonck in het boeddhistisch centrum Ehipassiko in Antwerpen dieper in op het aspect moraliteit/ethisch leven. We nemen ons voor naar best vermogen te leven naar vijf eenvoudige morele basisprincipes.

Ze maken deel uit van het pad van de Boeddha maar zijn in feite universeel.

  1. Ik neem me voor elke vorm van leven te respecteren
  2. Ik neem me voor de bezittingen van andere mensen te respecteren
  3. Ik neem me voor geen pijn te veroorzaken met mijn seksueel gedrag
  4. Ik neem me voor af te zien van onzuiver spreken
  5. Ik neem me voor de geest zuiver en helder te houden

Wat betekenen deze richtlijnen precies? Als niet perfecte mensen overtreden we ze regelmatig. Dat is okay. Iedereen heeft het recht om fouten te maken. Belangrijk is dat we uit onze fouten leren.

De vijf leefregels zijn als het touw van een bergbeklimmer. Als alles goed gaat heb je het touw niet nodig en merk je zelfs niet dat het er hangt. Als je in moeilijkheden komt of in nood bent, kun je je vasthouden aan wat je je voorgenomen hebt. Als je de leefregel niet bent nagekomen kun je steeds opnieuw beginnen.

Het gaat er niet om je aan de leefregels te houden zodat je een ‘braaf’ mens wordt. Het gaat erom dat je ze in de praktijk brengt om helder te zien waar je ze overtreedt en wat daar het gevolg van is. Ze stellen ons in staat om te leren, om meer inzicht te verwerven in welke aspecten van ons handelen heilzaam/onheilzaam zijn. Zo kunnen we ons gedrag waar nodig bijsturen in de richting van meer geluk voor onszelf en anderen. Deze oefening in moraliteit of ethisch leven brengt een bewustwordings- en zuiveringsproces op gang.

Paul Van hooydonck verbleef twaalf jaar in boeddhistische kloosters in Nepal, India, Sri Lanka, Birma, Thailand en Engeland. Hij werkte als meditatieleraar in een Tibetaans centrum in Nepal (Ganden Yiga Chözin), in het Nilambe meditatiecentrum in Sri Lanka en aan de Peradeniya University, de grootste universiteit van Sri Lanka. In 2007 werd hij tot monnik gewijd (Bhante Vayama) in de traditie van het Theravada boeddhisme (de oude school). Terug in België richtte hij Ehipassiko op. Hij leidt het centrum verder als leek.

Vrijdag 4 december 2015 van 20 tot 21.30 uur, Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen.

 

Categorieën: Achtergronden, Theravada
Tags: , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu