‘De natuur zal meer levens redden, beter zijn voor je gezondheid en geneeskrachtiger zijn, wanneer je ziek bent, dan de gehele gezondheidssector.’ Geloof je deze uitspraak niet? Verschillende wetenschappelijke studies bewijzen het nochtans.

Het gaat niet goed met onze gezondheid. Oververmoeidheid, allergieën, attentiestoornissen, kanker, chronische ziekten, burn-out en depressie zijn wijdverbreid. Vooruitgang heeft er voor gezorgd dat we ouder worden, maar het aantal gezonde levensjaren neemt af.

Is dat wat we willen? De extra levensjaren ziek doorbrengen?

In alle debatten over gezondheid blijft echter de topgeneesheer onbevraagd. De natuur. ‘De natuur zal meer levens redden, beter zijn voor je gezondheid en geneeskrachtiger zijn, wanneer je ziek bent, dan de gehele gezondheidssector.’ Dixit Jonathan Patz, professor en directeur van het Global Health Institute.

En deze uitspraak is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Onderzoek naar de impact van de natuur op ons welbevinden, gezondheid en creativiteit raakt stilaan op volle snelheid. Hieronder een kort overzicht van een aantal van de meest recente wetenschappelijke inzichten:

De natuur herstelt je concentratievermogen

Wetenschappelijke testen tonen aan dat het vermogen tot focus en concentratie het hoogst is wanneer deelnemers voordien tijd doorbrachten in natuurlijke omgevingen – zij scoorden significant beter op cognitieve testen dan deelnemers die voordien tijd doorbrachten in stedelijke omgevingen.

Het positieve effect van de natuur is zo hoog dat ‘doses natuur kunnen dienen als een veilig, goedkoop en toegankelijk middel om symptomen van ADHD te milderen’ volgens onderzoek gepubliceerd in Journal of Attention Disorders in 2008.

De natuur verbetert je kortetermijngeheugen.

Gelijkaardige studies onderwierpen deelnemers aan geheugentests. Deelnemers die voordien tijd doorbrachten in de natuur scoorden 20% beter dan deelnemers die tijd doorbrachten in de stad.

Een gelijkaardig effect was waarneembaar bij depressies: tijd doorbrengen in de natuur had een groter positief effect op het geheugen dan tijd doorbrengen in een bebouwde omgeving.

Foto Joop Ha Hoek

De natuur herstelt je mentale energie.

Meer en meer studies tonen aan dat de natuur mentale uitputting kan omkeren. Het restoratief vermogen van de natuur op je mentale energie is zo groot dat alleen al het kijken naar foto’s van de natuur een herstellend effect heeft.

Zo blijken werknemers met bureaus met zicht op de natuur beter te presteren dan werknemers zonder dergelijk uitzicht. Bovendien is de jobtevredenheid in deze groep groter.

De natuur promoot je vernuft en creativiteit.

Naast een boost in mentale energie en geheugen, heeft de natuur ook een grote impact op onze creativiteit. Een wetenschappelijk onderzoek dat het creatief probleemoplossend vermogen van deelnemers onderzocht, toonde aan dat deelnemers die 4 dagen in de natuur doorbrachten hun creatief vermogen met maar liefst 50% zagen toenemen. Deelnemers die 4 dagen in stedelijk gebied doorbrachten, vertoonden dit effect niet.

De natuur verlicht stress en “boosts bliss”

Een veelvoud aan studies toont aan dat tijd doorbrengen in bossen je bloeddruk en hartslag verlaagt. Meer nog, het bos zorgt voor een afname van het stresshormoon cortisol in je bloed.

Of om het met de woorden van Selhub & Logan, professoren verbonden aan de universiteit van Harvard, te zeggen: ‘Tijd doorbrengen in een bos kan symptomen van psychologische stress, depressie en vijandigheid verminderen en slaap, pit en vitaliteit verhogen.’

Naast het verlagen van gevoelens van stress, vermoeidheid en kwaadheid, verhoogt tijd doorbrengen in de natuur significant gevoelens van tevredenheid, vreugde, vertier, verwondering en nieuwsgierigheid, zo toonde een studie van BBC Earth en de Universiteit van Berkeley aan.

De natuur verhoogt je gezondheid.

Meer en meer studies brengen aan het licht dat de natuur een grote rol speelt in het gezond blijven en het herstel van zieken.

Verschillende studies met studenten en oudere patiënten tonen aan dat deze lagere niveaus van ontstekingen hebben wanneer ze tijd spenderen in de natuur in vergelijking met tijd doorbrengen in de stad. Meer nog, tijd doorbrengen in het bos stimuleert de productie van anti-kankerproteïnen in je bloed en dit effect houdt minstens een week na de boswandeling aan.

Studies in Japan demonstreren bovendien dat sterftecijfers in regio’s met meer bos lager zijn, zelfs wanneer roken en socio-economische status mee in rekening worden gebracht. Het aantal studies dat sterke associaties toont tussen toegang tot natuur en langere, gelukkigere levens stijgt zienderogen.

Zo toont onderzoek aan dat verschillende ziekten minder voorkomen bij mensen die dicht bij de natuur leven. Dicht bij de natuur leven verlaagt o.a. de kans op sterfte door kanker, longziekten of nierziekten.

We hebben dringend nood aan perspectiefverbreding in onze debatten rond stadsplanning, natuur, het nieuwe werken en de gezondheidszorg.

Bron zeronaut

 

Categorieën: Natuur, Achtergronden, Geluk
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op ‘De natuur is beter voor je gezondheid dan de gezondheidssector’

 1. DJH schreef:

  Uit onderzoek is gebleken dat voetstoots aannemen dat iets waar is als iemand zegt dat uit onderzoek iets is gebleken slecht is voor het zelfstandig denkvermogen, als niet onderbouwd wordt uit welk onderzoek dat is gebleken met vermelding van bronnen en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden (schaalgrootte, contra-onderzoek, vergelijkingsgroepen).

  Ik geloof zeker dat het verblijf in de natuur goed voor de mens is. Ik ervaar inderdaad meer rust. Ook zal het goed zijn voor je longen omdat de lucht schoner is. Maar ook dat weet ik niet. Het is maar een aanname. De aanname dat het lichaam in de natuur antikankerproteïnen (wat deze ook mogen zijn) opbouwt, gaat mij al veel te ver. Over antikankerproteïnen kan ik alleen iets vinden op even vage websites als waar dit artikel vandaan komt. Maar misschien heb ik niet goed gezocht.
  Cortisol wordt in de natuur afgebouwd, aldus de schrijver. Mooi, maar we hebben cortisol ook nodig. Het maakt ons alert. Alleen van een teveel aan cortisol voor een lange periode ga je je slecht voelen.

  De gemiddelde levensverwachting neemt in onze westerse maatschappij nog steeds toe. Vooral te danken aan goed medisch wetenschappelijk onderzoek en het hierdoor vinden van adequate behandelmethoden.

  Ik word zelf wel gelukkiger van een verblijf in de natuur (woon ook nog eens tegen het bos aan). En dat zal voor veel mensen gelden (vermits we het eens worden over wat gelukkig zijn is), maar laten we dit soort niet-onderbouwde onzinverhalen hier achterwege laten.