Ruim een week na het openbaar maken van het rapport over het onderzoek dat het Canadese advocatenkantoor Wickwire Holm in opdracht van Shambhala International deed naar beschuldigingen van (oud) studenten en anderen over (seksueel) misbruik binnen Shambhala International publiceerden zes vooraanstaande leiders binnen Shambhala International  een open brief aan de Shambhalagemeenschap waarin ze het gedrag van de leider Sakyong Mipham (Mukpo) aan de orde stellen.

Open brief aan de Shambhala gemeenschap van zes zogenoemde long-serving Kusung binnen Shambhala.

Aan de Shambhala gemeenschap:

Deze brief heeft betrekking op Mipham J. Mukpo, ook bekend als Sakyong Mipham Rinpoche. In het kader van deze brief noemen we hem de heer Mukpo. (De Sakyong is onderwerp van een onderzoek maar beschuldigingen van machts- en seksueel misbruik/wangedrag.)

In het licht van de onlangs afgesloten onderzoeken en de daaropvolgende mededelingen van de leiding van Shambhala heeft een groep van voormalige Kusung besloten naar voren te treden en gebieden te belichten die naar onze mening niet volledig of niet goed zijn aangepakt.

De Dorje Kasung is de quasi-militaire groep in Shambhala die tot taak heeft de leer en de gemeenschap te beschermen. De Kusung, wat “lichaamsbeschermers” betekent, zijn een subgroep van de Dorje Kasung die belast zijn met de directe zorg voor het lichaam van de heer Mukpo, op alle niveaus. Dienovereenkomstig zijn de Kusung getuige van het privéleven van de heer Mukpo.

Kusung worden gebeurt alleen op uitnodiging van de heer Mukpo. Hij eist loyaliteit, vertrouwelijkheid en trouw aan zijn visie. Vaker wel dan niet eist hij ook Vajrayana samaya geloften. Binnen de Dorje Kusung zijn er Continuity Kusung die ongeveer een jaar lang met de heer Mukpo reizen en samenwonen en hem 24/7 van dienst zijn. Er zijn maar weinig mensen in Shambhala die zoveel tijd doorbrengen met Mukpo.

We zijn allemaal voormalige Kusung die meerdere leiderschapsrollen hebben bekleed in de Shambhala gemeenschap, waarvan we er een aantal onder onze namen hebben opgesomd. Hoewel we een kleine groep oud-dienaren zijn, strekt onze collectieve directe ervaring met de heer Mukpo zich uit van 1994 tot 2018.

Het dienen in deze hoedanigheden heeft ons zowel een intieme blootstelling aan het gedrag van de heer Mukpo als een voortdurende toegang geboden tot degenen die zijn blijven dienen of hebben gediend nadat onze taken waren afgerond. Ieder van ons heeft geleidelijk aan afstand genomen van de binnenste cirkel om verschillende redenen, in de eerste plaats een overweldigende behoefte aan zelfzorg. De meesten van ons hebben de gemeenschap volledig verlaten.

In gesprek met elkaar en met vele andere voormalige medewerkers van het Hof (persoonlijk huishouden) zijn we tot de conclusie gekomen dat de heer Mukpo consequent een verontrustend gedragspatroon heeft vertoond.

Gezien Mukpo’s positie als enige autoriteit van Shambhala, voelen we ons moreel verplicht om anderen te waarschuwen om verdere schade te voorkomen en directe ongefilterde feedback te geven aan Mukpo. De volgende samenvatting belicht de belangrijkste observaties en geeft onze eigen collectieve mening weer.      Aan het einde van deze brief zijn zes individuele rekeningen toegevoegd die hebben bijgedragen aan onze algemene beoordeling (niet geplaatst).

Mevrouw Bath van Wickwire Holm had een zeer beperkt mandaat voor haar onderzoek. We weten echter dat misbruik over het algemeen ondergemeld wordt, wat aan de orde is is een veel bredere epidemie in de Shambhala gemeenschap. Deze schijnbare poging om het aantal en de ernst van de incidenten te bagatelliseren wordt bevestigd door het onderzoek van mevrouw Merchasin.

We kunnen bevestigen dat de heer Mukpo een lange geschiedenis van seksueel wangedrag heeft, waaronder die eisers in het definitieve rapport van Wickwire Holm. Hoewel sommigen van ons met de onderzoekers over deze beschuldigingen hebben gesproken, hebben we het gevoel dat er niet volledig op veel van deze beschuldigingen is ingegaan.

De heer Mukpo heeft een lange geschiedenis van twijfelachtig gedrag ten opzichte van zijn studenten, variërend van ruwe, schadelijke taal tot fysiek en psychologisch misbruik. Dit heeft zich zowel voorgedaan terwijl hij zwaar dronk als op de momenten dat hij nuchter was. Hij heeft ook consequent misbruik van organisatorische fondsen gepropageerd. Naar onze mening gaat zijn machtsmisbruik veel verder dan de beperkte reikwijdte van het Wickwire Holm-onderzoek.

We weten dat de heer Mukpo op verschillende momenten feedback kreeg over zijn gedrag van verschillende sleutelfiguren. Hij verwierp de waarschuwingen of kon er geen acht op slaan en ging door met deze activiteiten. We zijn bezorgd dat de heer Mukpo waarschijnlijk zijn gedrag niet zal veranderen.

De meesten van ons zijn het slachtoffer geworden van zijn misbruik. Soms zijn we ook onbedoeld enablers geweest van het gedrag van de heer Mukpo. We hebben allemaal moeite gehad om onze blinde vlekken te begrijpen. Het is een bittere pil om te slikken dat we de enablers waren van deze man. Hoe meer we onze eigen intuïtie negeerden, hoe meer mensen werden geschaad, en hoe meer schade werd gepropageerd. Zoals bij ons het geval was, zullen veel andere Shambhala leiders hun rol in de verspreiding van deze schade niet herkennen. Velen zijn inderdaad zelf slachtoffer.

Hoewel we de schade niet ongedaan kunnen maken, kunnen we hopelijk tot de waarheid spreken over hoe zijn gedrag veel van zijn studenten heeft gekwetst. We streven ernaar om degenen die dit patroon dapper hebben genoemd en die waarschijnlijk aan brainwashing zijn blootgesteld, verder te valideren. We hopen dat onze persoonlijke verklaringen anderen zullen aanmoedigen om te spreken en te blijven spreken.

Hoewel de Shambhala gemeenschap veranderingen doorvoert op sommige gebieden van leiderschap, maar ook op het gebied van financiën, ethisch gedrag en rapportagebeleid, betwijfelen wij of deze veranderingen voldoende zullen zijn. Onze zorg is dat deze inspanningen alleen maar als een gebaar van verandering kunnen fungeren als het centrum van de gemeenschap het diepe ongemak van zijn eigen schuld niet onder ogen kan zien.

Momenteel is de heer Mukpo nog steeds de monarch en stamboomgoeroe in Shambhala. Dit is de reden waarom we het nodig vonden om open te zijn over wat we hebben meegemaakt. Hij wordt niet alleen bepaald door de verschrikkelijke dingen – als hij dat was, zou dat allemaal veel eenvoudiger zijn. Desalniettemin voelen we ons genoodzaakt om hier de grens te trekken – waar de kloof tussen wat hij als spiritueel leider zegt te doen en wat hij zelf doet, zo groot is dat hij onmetelijk lijkt.

Er is ons op veel verschillende manieren verteld (en we hebben onszelf verteld) hoe we deze lijn kunnen vertroebelen. Vaak is er een thema om ons te doen smeken, te geloven dat het gedrag van de heer Mukpo boven ons begrip uitstijgt. We worden gevraagd om een dergelijke activiteit te beschouwen als de methode van de goeroe’s om ons wakker te schudden. Maar, kijkend over de hele wereld, is er niets zo prozaïsch als een leider die zijn macht en positie gebruikt om voordeel te halen uit mensen die onder zijn hoede zijn.

Door deze brief te onderschrijven, bevestigen we zowel deze woorden als staan we ter ondersteuning van hen die uitgebuit of beschadigd zijn.

De verklaringen van de zes ondergetekenden zijn intens persoonlijke verhalen van mensen die getraind zijn om zich in de eerste plaats te richten op de behoeften van de heer Mukpo, ook al betekende dit het begraven van wat we zagen of voelden. Het heeft zo lang geduurd voordat we naar voren kwamen, omdat de reis vol was van zelftwijfel, schaamte en verdriet.

Deze groep als geheel heeft geen banden met een bepaalde beweging, steungroep of een andere organisatie. Hoewel er andere medewerkers van Kusung zijn die geïnteresseerd waren in het onderschrijven van deze brief, beweren we niet te vertegenwoordigen of te spreken voor alle andere Kusung.

Met vriendelijke groeten,

Craig Morman Kusung (1997-2015) Continuïteit Kusung (2002-2003)

Ben Medrano, MD Voormalig Continuïteit Kusung en praktiserend bestuur gecertificeerd psychiater

Laura Leslie (2002-2016) Kusung-in-Training, Shabchi (begeleider van Mr.            Mukpo’s vrouw), personeelslid van Shambhala New York City en Dorje Denma Ling, assistent van de Raad van de Makkyi Rabjam (leiders van de Dorje Kasung), meditatie-instructeur en Shambhala Guide, Rusung in het Boulder Shambhala Center, bestuurslid van Shambhala Mountain Center.

Louis Fitch (2000-2016) Kasung, Desung, Kusung-in-Training, Boulder Rusung, Kasung Regimental Commander, Sun Camp Leadership Group, Colorado Sun Camp Admin, Personal Attendant van Lady Konchok, Co-Team Leader voor Lady Konchok.

David Ellerton Milieupersoneel, Shambhala Mountain Center (2000-2001) Continuïteit Kusung (2001-2002).      Resident Director of Shambhala Training, Shambhala Meditation Center of Denver (2003-2004) Dragon Region Kusung Officer (2006-2008)

Allya Canepa (1994-2018) Kusung, kampcommandant, hoofd van het huishouden – Vermont, Boulder, Shambhala Mountain, Chili;      en kort, aan het einde, Dragon Region Kusung Commandant; Karmê Chöling Accounting Office (1993-1999), Windhorse Dressage Academy (1999-2002), Marpa House Director (20032006) Privy Purse (2006-2010), Ashoka Credit Uni.

 

 

 

Categorieën: Achtergronden, Boeddhisme
Tags: , , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk