Begin oktober komen de Europese leiders in Brussel bijeen om te spreken over de hernieuwde toelating van glyfosaat. Dit onkruidbestrijdingsmiddel wordt door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Desondanks ligt opnieuw het voorstel op tafel om dit bestrijdingsmiddel weer voor tien jaar toe te staan in Europa. En nu is duidelijk dat ook de Nederlandse regering van plan is om Monsanto groen licht te geven om dit omstreden bestrijdingsmiddel nog weer tien jaar toe te staan.

De druk is hoog. Chemiebedrijf en producent van glyfosaat Monsanto lijkt volgens foodwatch zelfs wetenschappers voor haar karretje te hebben gespannen om de risico’s van dit onkruidbestrijdingsmiddel te verdoezelen. Deze fabrikant van RoundUp ligt zwaar onder vuur om het manipuleren van wetenschap om te voorkomen dat glyfosaat verboden wordt. Het voorzorgsbeginsel, dat vastligt in Europese wetgeving, bepaalt dat onze gezondheid niet de dupe mag worden van wetenschappelijke twijfel en discussie. Dat principe is nu in gevaar.

Foodwatch: ‘Voor ons is het duidelijk: mogelijk kankerverwekkende stoffen als glyfosaat horen niet thuis in ons voedsel en drinkwater.’ De organisatie roept op tot actie.

Tien jaar toestaan

De Tweede Kamer vergadert op 4 oktober over het Nederlandse standpunt in Europa en op 5 en 6 oktober vergaderen de ambtenaren van de EU-landen in Brussel over dit onderwerp. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om glyfosaat voor de komende tien jaar toe te staan. Er zijn wel een aantal beperkingen ten opzichte van de vorige toelating toegevoegd, maar dat zal niet verhinderen dat glyfosaat toch nog steeds in onze voeding terechtkomt.

Critici beweren dat de glyfosaatindustrie er alles aan doet om gezien de financiële belangen glyfosaat als onschadelijk te doen voorkomen; De gezamenlijke omzet van glyfosaatproducenten bedraagt wereldwijd naar schatting ongeveer USD 6,5 miljard per jaar. Daar blijken beleidsmakers en overheden zich op blind te staren. Profit gaat hier duidelijk voor People & Planet, waardoor men de verkeerde partij beschermt.

Dat de gezondheidsschade, veroorzaakt door bijvoorbeeld hormoon-verstorende chemicaliën, alleen in Europa al meer dan € 125 miljard per jaar bedraagt , en gezien de continue blootstelling aan deze stoffen alleen maar toe zal nemen, blijkt niet interessant of belangrijk genoeg te zijn. De glyfosaat-industrie kan overigens bij hoog en bij laag blijven beweren dat hun (geselecteerde) onderzoeken aantonen dat het product níet hormoon-verstorend is, maar in tegenstelling tot wat die industrie (en ook napratende EFSA/ECHA, BfR) beweert, is glyfosaat wel degelijk hormoon-ontregelend.

Wat er verder opvalt is, dat er, volgens o.a. het Ctgb, voor een aantal toepassingen het lange-termijn risico voor vogels en zoogdieren (dus ook mensen) op grond van de huidige beschikbare gegevens niet afgedekt is. Die gegevens zouden wel beschikbaar moeten zijn en door de GTF gepresenteerd hebben moeten worden. Mogelijk zijn ze niet rooskleurig genoeg voor het product en worden deze gegevens daarom maar weggelaten, vragen critici zich af.

De tabaksindustrie deed bijvoorbeeld precies hetzelfde. In de jaren vijftig van de vorige eeuw bijvoorbeeld, kwamen de meeste van de grootste tabaksproducenten in de VS ook met verregaande strategieën om het verzamelen van bewijzen van schadelijkheid tegen te gaan. O.a. door middel van (pro) advertenties , ‘white papers’, persberichten en bedrijfsbesprekingen met populaire wetenschappers en journalisten. Ondersteuning voor (industrievriendelijke) wetenschap was een essentieel onderdeel van deze strategie: sigarettenfabrikanten vroegen zelf om ‘meer onderzoek’ om een beweerde ‘controversen’ op te lossen en ervoor te zorgen dat het publiek ervan verzekerd was dat de bedrijven zelf wel toezicht hielden.

Het lijkt erop dat volksvertegenwoordigers en ministers de geschiedenis zich laat herhalen. Ook voor wat betreft de tabaksindustrie schoten de overheden/volksvertegenwoordigers tekort en beschermde men de mensen niet tegen een ziekmakende, zelfs dodelijke tabaksindustrie. Ook hierbij leek men de winst van de industrie belangrijker te vinden dan de mens. Ook hier werd dus de verkeerde partij beschermd.

Omslagfoto Joop Hoek. Bron foodwatch e.a.

 

Categorieën: Natuur, Nieuws, Politiek, Milieu
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

3 reacties op Kans is groot dat glyfosaat opnieuw wordt toegelaten

  1. Marie José schreef:

    Zeer verontrustend idee! Is er ergens een mogelijkheid om nog vóór 4 oktober een petitie te ondertekenen? Er zal toch wel één groepering zijn die hier actie tegen onderneemt?
    Marie José

  2. Paulien van Poppel schreef:

    Je zegt het nog vriendelijk, Joop. Niet alleen de tabaksindustrie lobbiet wat af. De voedselindustrie, die er maar op blijft hameren dat suiker helemaal niet slecht hoeft te zijn en de overheidsadviezen manipuleert. Het gemanipuleerde onderzoek in de jaren 70-80 dat aangaf, dat vet de verootzaker zou zijn van de Welvaartsziektes (boek van Michael Moore, fat, sugar, salt of i.d.; Wageningen die aanbevelingen deed richting overheid om te verplichten de mest direct te injecteren in de grond, met als bekend gevolg dat al het bodemleven gedood wordt (meer kunstmest nodig?) en vogels geen voedsel vinden, grutto ‘ s en andere weidevogels; de farmaceutische industrie die onderzoeken manipuleert, geen inzicht geeft in onderzoeksresultaten en proefpersonen ronselt in arme ontwikkelingslanden. Ik zal maar niet doorgaan met de opsomming. Ik zou een ieder willen oproepen stem met de portemonnee en koop bij kleinschalige, duurzame bedrijven die aan de weg timmeren, zo veel mogelijk.