Amnesty International ziet potentiële verbeteringen in de gisteren gepresenteerde regeringsplannen voor vreemdelingendetentie, maar constateert op belangrijke punten vooral een gebrek aan uitwerking. De voorgestelde maatregelen zijn bovendien op veel punten ontoereikend.

Amnesty International dringt alle geruime tijd aan op maatregelen om te zorgen dat vreemdelingendetentie alleen wordt gebruikt wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Indien detentie onvermijdelijk is moet dit volgens Amnesty bovendien gebeuren op de minst ingrijpende manier.

De regering schrijft onder meer dat zij een voorstel zal doen om Europese regels over detentie beter wettelijk te verankeren. Dit zou positief zijn als uitdrukkelijk in de wet wordt vastgelegd dat detentie alleen bij uitzondering mag worden gebruikt en er steeds eerst moet worden gekeken of minder ingrijpende maatregelen toereikend zijn. Amnesty juicht de genoemde uitbreiding van de bewegingsvrijheid voor vreemdelingen die wel in detentie worden geplaatst toe. “Maar dit valt allemaal pas goed te beoordelen wanneer daarover verdere voorstellen door de regering worden gedaan”, aldus Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.

Over andere punten is Amnesty International ronduit teleurgesteld. Zo blijft opsluiting mogelijk van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, mensen met psychische of fysieke problemen en asielzoekers die in procedure zijn.

Bovendien worden er geen maatregelen aangekondigd om herhaalde detentie tegen te gaan. Nazarski: “Zo kunnen ook in de toekomst vreemdelingen die niet zijn uitgezet steeds opnieuw, soms opgeteld jarenlang, in vreemdelingendetentie worden gezet.”

Vreemdelingendetentie – hoewel mogelijk met iets meer interne bewegingsvrijheid – blijft plaatsvinden in locaties die lijken op gevangenissen. Amnesty International heeft steeds aangegeven dat vreemdelingen zonder verblijfsrecht geen criminelen zijn. Als zij bij hoge uitzondering moeten worden opgesloten, moet dit in speciale locaties gebeuren waar ze zoveel mogelijk vrijheid genieten. De regering handhaaft echter de detentiecentra in Rotterdam, Schiphol en Zeist, die zijn gebouwd als penitentiaire inrichtingen.

De regering onderzoekt nog of visitatie door minder ingrijpende maatregelen kan worden vervangen. Visitatie een is grote inbreuk op de lichamelijk integriteit en heeft wat Amnesty International betreft geen plaats binnen vreemdelingendetentie. “Ik snap niet dat de regering de afgelopen maanden niet al een plan voor afschaffing van visitatie heeft geformuleerd”, aldus Nazarski.

Bron Amnesty International.

 

Categorieën: Nieuws, Mensenrechten
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk