De Coöperatie Laatste Wil (CLW) stopt met het verstrekken van een zogenoemd zelfdodingspoeder via zogenoemde inkoopgroepen omdat zij haar leden niet strafrechtelijk wil laten vervolgen. Het openbaar ministerie had daar mee gedreigd door de CLW als een criminele organisatie aan te merken. De CLW is vorig jaar opgericht om na een half jaar lidmaatschap het poeder aan de leden te verstrekken zodat die zonder hulp van derden een eind aan hun leven kunnen maken. Het OM beschouwt dat als een directe vorm van medeplichtigheid en dat is strafbaar volgens de Nederlandse wetgeving.

Gisteren sprak het bestuur van de coöperatie met vertegenwoordigers van het openbaar ministerie. Het bestuur noemt het een verhelderend gesprek waarbij de standpunten over en weer duidelijk zijn gemaakt. Als gevolg hiervan kan worden geconcludeerd dat het OM niet anders kan dan de huidige wet handhaven en een maatschappelijke beweging, zoals de CLW kan, alleen via de politiek de wet kan laten veranderen. Of er zouden andere oplossingen binnen de huidige wet mogelijk moeten zijn.

De CLW zet nu onverminderd in op het verduidelijken van de belangen van meer dan 23.000 leden en sympathisanten. De coöperatie wil zich door het standpunt van het OM niet monddood laten maken en roept leden en prominenten binnen en buiten de coöperatie om hun stem te laten horen. Het bestuur: ‘Hiermee kan worden gerealiseerd dat het wettelijk kader waaraan het OM onze werkzaamheden toetst, zal opschuiven en veranderen ten gunste van ons doel: regie over het zelfgekozen levenseinde en de beschikbaarheid van een humaan en veilig middel.’

De inkoopgroepen via wie het poeder aan de leden zou worden verstrekt, worden opgeheven. Het bestuur zegt honderden steunbetuigingen te hebben ontvangen en suggesties voor een petitie en een mars naar Den Haag.

Duizenden mensen werden lid van de coöperatie omdat die de mogelijkheid bood rechtstreeks aan een middel te komen om in eigen zelfbeschikking een eind te kunnen maken aan het leven. Er zijn andere organisaties, zoals De Einder, die over deze middelen adviseren, maar verder geen actieve rol spelen bij het verstrekken ervan. Leden van de coöperatie reageren teleurgesteld op de koerswijziging van de CLW.

‘Waarom heeft het bestuur niet eerder overleg gevoerd met het openbaar ministerie, dan had al snel duidelijk geworden dat deze methode, het zelf verstrekken van het poeder, een strafbare handeling is. Dit komt toch wel amateuristisch over en heeft verwachtingen gewekt bij de leden die niet worden bewaarheid. Ik zit niet te wachten op een mars naar Den Haag of een petitie maar ben lid geworden van De Laatste Wil om een middel tot het beëindigen van mijn leven, als dat moment daar is, in mijn bezit te krijgen en het te gebruiken zonder bemoeienis van anderen’, zegt een lid.

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk