Op de website Vlees.nl, een initiatief van de Nederlandse vleessector, staan alleen al over varkensvlees 51 misleidende mededelingen. Aldus de Reclame Code Commissie. Varkens in Nood diende een klacht in tegen de website Vlees.nl vanwege het grote aantal misleidende uitspraken over de varkenshouderij en varkensvlees. Hierdoor ontstaat een veel te rooskleurig beeld van de Nederlandse varkenshouderij, vindt Varkens in Nood. Consumenten worden hierdoor beïnvloed.

Tijdens de behandeling van de klacht op 26 oktober voerde Vlees.nl nauwelijks inhoudelijk verweer. Men stelde alleen dat het niet gaat om reclame, maar om voorlichting en ‘inspiratie’.

Oordeel Commissie

De commissie oordeelde dat het wel om reclame gaat. De klacht van Varkens in Nood werd op 51 gevallen gegrond verklaard. De Commissie achtte onder andere bewezen dat de huisvesting niet aan de behoeften van varkens voldoet, dat de leefsituatie de gezondheid van de dieren negatief beïnvloedt en dat lijden en stress regelmatig voorkomen.

Directeur Hans Baaij van Varkens in Nood: “De vleessector is uitermate volhardend in de ontkenning dat de dieren in de vee-industrie een waardeloos leven hebben. Hopelijk helpt deze uitspraak van de stichting Reclame Code om een einde te maken aan deze propaganda.”

Indien Vlees.nl geen gehoor geeft aan de uitspraak, dan stapt Varkens in Nood naar de gewone rechter.

Varkens in Nood baseerde zich bij het indienen van de klacht op het volgende: Vlees.nl is een initiatief van de Nederlandse vleessector en dient ter promotie van (Nederlands) vlees. Zo staat op de site ook het volgende: “Vlees.nl is het crossmediale en interactieve communicatieplatform van de stichting Vlees.nl: een initiatief van de Nederlandse vleessector. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het imago van Nederlands (rood) vlees en de productie daarvan”. De uitingen op de website zijn dan ook reclame te noemen in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Dit is niet de eerste keer dat er een klacht wordt ingediend tegen de Stichting Vlees.nl. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft in 2011 al geoordeeld dat delen van de website misleidend en/of onjuist zijn (productie 1). Dit is door het College van Beroep bevestigd (productie 2). Onder verwijzing naar deze uitspraak hebben wij (Stichting Varkens in Nood) Stichting Vlees.nl diverse keren verzocht de website aan te passen en de aanbevelingen van de RCC over te nemen. Stichting Vlees.nl heeft daar geen gehoor aan gegeven. Stichting Vlees.nl is kennelijk van oordeel dat zij zich van de eerdere uitspraak van de RCC niets hoeft aan te trekken. Mede om die reden zien wij ons genoodzaakt opnieuw een klacht in te dienen.

Op de site Vlees.nl wordt onderscheid gemaakt tussen varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees en ander vlees. Deze klacht richt zich alleen tegen de uitingen die zien op varkensvlees (vooralsnog zijn alleen die uitingen door ons onderzocht).

Dierenwelzijn is een onderwerp dat in de belangstelling staat. Steeds vaker is er kritiek te horen op de wijze waarop in Nederland varkens worden gehouden voor de productie. Mensen maken zich daar zorgen over. Ze maken zich zorgen over de wijze waarop de dieren leven en geslacht worden en ook over de gevolgen die vleesconsumptie heeft op het milieu. Vlees.nl speelt daarop in en probeert die zorgen weg te nemen. Het is haar goed recht om dat te proberen en om voor haar eigen belangen op te komen. Echter, daarbij dient Stichting Vlees.nl zich wél te houden aan de NRC en vooralsnog is dat niet het geval.

Op de website “vlees.nl” staan onwaarheden en misleidende mededelingen over de Nederlandse varkenshouderij en over de productie van Nederlands varkensvlees. Consumenten en zakelijke relaties krijgen – kort samengevat – bij het bezoeken van de website een te rooskleurig beeld voorgeschoteld van het leven (en de dood) van varkens die worden gehouden in de Nederlandse varkenshouderijen. Dat is in strijd met de artikelen 2, 7 en 8 van de NRC, stelt Varkens in Nood.

Ten aanzien van de volgende hoofdthema’s wordt de consument onjuist voorgelicht dan wel zijn de uitingen op de website volgens Varkens in Nood misleidend te noemen:

1) De omstandigheden waaronder varkens leven, worden gehouden en worden gedood.
2) De positie van Nederlandse varkensboeren ten opzichte van hun buitenlandse collega’s.
3) De vermeende tegenstrijdigheid tussen dierenwelzijn en milieu.
4) De effecten op de gezondheid dat het eten van (varkens)vlees met zich mee brengt.

Categorieën: Nieuws, Rechtspraak, Dierenwelzijn
Tags: , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk