Varkens in Nood is een petitie gestart voor verplicht cameratoezicht op de gehele slachtlijn in alle slachthuizen. Een openbare livestream moet voor iedereen zichtbaar maken wat er precies misgaat in Nederlandse slachthuizen en hoe vaak dat gebeurt.

Deze week maakte RTL Nieuws bekend dat de NVWA in ruim twee jaar tijd 48 boetes heeft opgelegd aan 19 slachthuizen voor ernstige misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren. In de opgevraagde rapporten van de NVWA staan schokkende voorbeelden van dieren die levend worden gevild en gewonde varkens die krijsend verdrinken in heet water.

Discutabele rol NVWA

Vorig jaar was er veel ophef over de vreselijke undercoverbeelden uit een Belgisch slachthuis in Tielt. Toenmalig staatssecretaris Van Dam zei daarover: “We hebben geen aanwijzingen dat zoiets wat in België is gebeurd, ook in Nederland zou gebeuren.” Nu blijkt dus dat de NVWA destijds wel degelijk beschikte over dergelijke aanwijzingen maar dat de inspectiedienst deze informatie bewust verzweeg. De NVWA weigert ook om de namen vrij te geven van de betreffende slachthuizen. De inspectiedienst vindt de economische belangen van bedrijven zoals gebruikelijk zwaarder wegen dan transparantie naar consumenten.

Het onderzoek van RTL Nieuws bevat alleen incidenten die zijn geregistreerd door de NVWA. Uit gesprekken met werknemers van slachthuizen blijkt echter dat veel voorvallen bewust niet worden gerapporteerd. Het is zo goed als zeker dat er ook in Nederlandse slachthuizen dagelijks akelige incidenten plaatsvinden.

Cameratoezicht slachthuizen

Varkens in Nood voerde vorig jaar al intensief campagne voor verplicht cameratoezicht in slachthuizen. Staatssecretaris Van Dam maakte destijds echter alleen afspraken met enkele grote slachthuizen over vrijwillig cameratoezicht. Dit vrijwillige toezicht is uiteraard nooit gerealiseerd.

Varkens in Nood directeur Hans Baaij: “Wij vinden het onacceptabel dat productiedieren aan het einde van hun treurige bestaan ook nog eens op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht in slecht functionerende slachthuizen. De NVWA is duidelijk niet gemotiveerd om daadwerkelijk iets te doen aan deze structurele wantoestanden. De enige oplossing is onafhankelijk cameratoezicht op de slachtlijn.”

Bron Varkens in Nood.

 

Categorieën: Dierenwelzijn, Politiek, Misbruik, Geluk
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Varkens in Nood – verplicht cameratoezicht slachthuizen

  1. WAM van Loenen schreef:

    Toen kleinschalige slachterijen moesten wijken voor slachtfabrieken toen ging het mis. Het lopende band doden geeft de indruk dat het om dingen gaat en niet meer om wezens met gevoel waar je met respect mee moet omgaan. Kunnen de aandachtige kleinschalige slachterijen niet meer? We kunnen als vegetariër een gezond en goed leven hebben.