In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, gaat de KB ook de website van de Vrienden van het Boeddhisme archiveren en voor lange tijd bewaren. Het besluit is gisteren aan de Vrienden bekend gemaakt.

Kees Moerbeek

Kees Moerbeek

Kees Moerbeek, eindredacteur magazine VvB: ‘Blijkbaar is onze website ‘digitaal erfgoed’ en het behouden waard, in het kader van het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het is zo belangrijk dat het niet verloren mag gaan. Vanaf augustus is deze website voor het ‘algemeen beschikbaar voor het algemeen publiek’ via de KB.’

De stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) wil – zonder voorkeur voor een bepaalde richting of stroming – de kennis van de beginselen van het boeddhisme bevorderen en de praktische toepassing van deze beginselen aanmoedigen. De stichting VvB streeft naar een vormgeving van het boeddhisme passend in het westerse cultuurpatroon.

De stichting staat open voor leringen, beschouwingen en informatie uit alle boeddhistische richtingen en scholen. Het accent ligt op hedendaags boeddhisme in landen met een westerse cultuur, zonder de rest van de wereld uit het oog te verliezen. De eeuwenlange tradities en de banden daarmee krijgen zeker ook aandacht. Er loopt immers een ononderbroken lijn van de Boeddha naar zelfs de meest kritische neo-boeddhisten. Het bestuur van de stichting bestaat uit prof. dr. R.H.C. (Rob) Janssen, voorzitter. drs. C.M. (Kees) Moerbeek secretaris, drs. J.A. (Jan) de Breet penningmeester en Varamitra lid.

De stichting wil een ontmoetingsplaats zijn voor vrienden van het boeddhisme.

SVB - Stichting Vrienden van het Boeddhisme

Logo van de Stichting Vrienden van het Boeddhisme

In 1967 werd de Stichting Nederlands Boeddhistisch Centrum opgericht. In januari 1968 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Saddharma. Omdat in 1978 vanuit de SNBC de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) werd opgericht en daarmee de centrumfunctie was afgesplitst, werd in december van dat jaar de naam van de Stichting veranderd in Stichting Vrienden van het Boeddhisme (SVB).

In 1995 is deze stichting – thans genaamd VvB – gestart met het uitbrengen van het geïllustreerde magazine Kwartaalblad Boeddhisme, dat anders dan Saddharma gericht was op een breed publiek van boeddhistisch geïnteresseerden en niet alleen op de eigen donateurs. Per 1 januari 2003 is dit tijdschrift overgedragen aan uitgeverij Asoka en sinds juni 2011 gaat het, na enige jaren Vorm&Leegte te hebben geheten, verder onder de naam BoeddhaMagazine. De uitgave is in 2015 gestopt.

Beleidsplan 2015 •De VvB subsidieert de publicatie van het eerste deel van de Anguttara-Nikaya, De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha, uit de Pali-canon. Deze boeddhistische brontekst wordt in het Nederlands vertaald door Jan de Breet en Rob Janssen.

  • De VvB heeft de bedoeling eind 2015 een bijeenkomst met sprekers en discussie te organiseren over een bepaald thema.
  • De VvB verspreidt persberichten van andere organisaties over boeddhistische evenementen en uitzendingen.
  • De VvB fungeert als vraagbaak voor vragen over het boeddhisme, van welke aard dan ook.
  • De VvB publiceert maandelijks een nieuwe editie van haar webmagazine en beheert de pagina van de VvB op Facebook.

 

De Stichting, sinds 2013 aan te duiden als stichting VvB, is vertegenwoordigd in de BUN en via deze koepel sinds juni 2012 ook weer in de Europese Boeddhistische Unie (EBU).

jelle seidel foto VvBIn herinnering aan Jelle Seidel, secretaris van de stichting Vrienden van het Boeddhisme en eindredacteur van het door de VvB uitgegeven magazine, die op 30 november 2014 onverwachts overleed.

Vrienden van het Boeddhisme kan nog steeds donateurs gebruiken.

Categorieën: Nieuws, EBU - European Buddhist Union, Onderwijs, Dharma en filosofie
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk