Ongeveer een kwart eeuw geleden heb ik de stad verruild voor het platteland. Heerlijk rustig, zo leek het. Maar elke maandag vloog hier tuig over, zó laag dat je ineen kromp van de herrie. Gelukkig hoorde je ze aankomen zodat je de tijd had om maatregelen te nemen, maar die tijd was zó kort dat je niets anders restte dan de vingers in de oren te doen. Na enkele jaren verdween het tuig; waarschijnlijk een andere route gekozen.

Helaas is er weer nieuw tuig aangeschaft en wel de JSF of F-35. En dit kostte de staat een slordige 4,5 miljard!

stiltespinster oor-log grootVan diverse kanten werd er geprotesteerd, maar zonder resultaat. Defensie had al zoveel geïnvesteerd dus moest men doorgaan met dit ding(tuig). Volgens minister Hennis zijn de toestellen hard nodig want de wereld brandt behoorlijk. Nu gaat men de komende weken belevingsvluchten uitvoeren rond Leeuwarden en reken maar dat ze een teringherrie zullen maken. Dat hindert de honderden spotters, die op de aankomst van de JSF afgekomen zijn,  niet. Maar voor de omwonenden, die bang zijn voor geluidsoverlast,  ligt dat toch wel anders. Het piekgeluid wordt gemeten en inwoners kunnen meedoen met een enquête om aan te geven hoe zij het geluid ervaren/beleven onder verschillende omstandigheden. Volgens defensie is lawaai onvermijdelijk én het lawaai is anders dan van de F16.Voor de omwonenden zou dat een schrale troost zijn: lawaai is lawaai!

Over de uitstoot van verontreinigende stoffen wordt (nog) niet gesproken en trillingen worden überhaupt niet gemeten! Hoezo trillingen niet meten? Bestaat geluid dan niet uit trillingen? Maar hoé de uitslag van de enquête ook zal zijn… het verandert niets aan de stationering.

Gaat defensie nu oordoppen uitdelen aan de omwonenden? Immers heeft de Gezondheidsraad in Nederland zowel als de Wereldgezondheidsorganisatie vast gesteld dat een te hoge geluidsbelasting in de woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen kan leiden. Blootstelling aan geluid kan via lichamelijke stressreacties leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Mijn oordoppen liggen al klaar!

 

Categorieën: Natuur, Gezondheid, Milieu, Columns
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk