Heisa. Een gerespecteerd gehuwd zenleraar met formele transmissie heeft een paar jaar een relatie gehad met een vrouwelijke leerling. De wereld valt over hem heen. En er worden parallellen getrokken met de misbruikschandalen die opdoemen uit de besloten krochten van christendom, boeddhisme en andere religies. Wie zich hier een oordeel over wil vormen, ontkomt er niet aan eerst de nuchtere feiten te kennen.

De intimiteit vond plaats binnen een leraar-leerling-verhouding.
Zij heeft zich voltrokken tussen de twee volwassen personen met beider instemming.
De leraar erkent dat hij een misstap heeft begaan.
Hij besloot tot openbaarmaking van de kwestie.
Hij effectueerde dat in sangha-bijeenkomsten op 27 en 28 oktober jl.

Vanuit de beleving van de beide betrokkenen was er van misbruik geen sprake. Maar vanuit de gedragsregels voor leraren is dat wel het geval en was er sprake van seksueel grensoverschrijdend en dus ontoelaatbaar gedrag. Ook de leerling droeg hier overigens haar eigen verantwoordelijkheid. Wat mogelijk een zaak had kunnen blijven tussen de drie rechtstreeks betrokken volwassenen, ligt nu op straat. Was dat nodig? Was dat onontkoombaar? Ja, ik denk dat Nico geen andere optie restte, toen hij zich realiseerde dat wat hij gedaan had schade toebrengt aan wat hem het meest dierbaar is: de relatie met zijn vrouw Joke en zijn Dharmaonderricht. En ook de vrouw met wie hij de relatie had, deelt in die schade. Voorts is het vertrouwen van zijn leerlingen in het geding en het vertrouwen van boeddhistische beoefenaars in het algemeen. Waar is je beoefening nog veilig?

Misstap, dharma en democratie foto 1 bij column Dick VerstegenWie de reacties leest op de eerste publicatie over de zaak in het Boeddhistisch Dagblad onder de kop Zenleraar Tydeman blijft aan als leraar na jarenlange buitenechtelijke relatie met studente herkent in één oogopslag degenen die ‘weten’ en veroordelen. Makkelijk zat: Hij heeft de Dharma verloochend en een zwakke vrouw vanuit zijn machtspositie misleid. Vaak zijn de harde oordelen ook nog verpakt in pseudoniemen. Er zijn ook andere stemmen.

De Dharma is onaantastbaar. Als in zen over de Dharma wordt gesproken, dan gaat het vaak om de niet in woorden te vatten werkelijkheid, waarin al het bestaande een weerspiegeling of een uitdrukking is van wat namen heeft als ‘de weg’ of ‘de bron’: het mysterie. Een zienswijze die ook haar uitdrukking kan vinden in diepe ervaring en die fundamenteel is voor wat de Boeddha onderwees. Een belichaming van de Dharma kan geschonden worden, de Dharma niet. En de geschonden belichaming kan nog steeds van de Dharma spreken. Dit leven kunnen wij niet leven zonder vuile handen te maken. Ik praat daarmee niets goed, maar het is belangrijk deze waarheid diep tot je door te laten dringen. Een vriend die ik het verhaal van Nico vertelde, reageerde met ‘Tja, ik ben geen haar beter dan hij.’ En daarmee bedoelde hij niet dat hij ook een buitenechtelijke relatie had gehad.

In de ongetwijfeld moeilijkste Dharmales van zijn leven zei Tydeman op die 27e oktober in Amsterdam en later in Utrecht: ‘Ik had deze relatie niet aan moeten gaan. Ik meende oprecht dat het liefde was maar ik zie nu in dat ik als leraar een grens heb overschreden.’ Hij heeft een tijdje met het idee gespeeld om op te stappen.  Maar gaandeweg kwam hij tot de conclusie dat hij niet weg wilde lopen van zijn misstap, juist vanwége de Dharma: ‘ik sta voor mijn onderricht inclusief mijn fouten en gebreken. Leraren en bestuur hebben de vrijheid ofwel mij te laten weten dat ik niet meer welkom ben in het ZCA, ofwel mij te vragen ondanks mijn onverstandig handelen, mijn onderricht voort te zetten’.

Alle vijf leraren van de Amsterdamse sangha zijn unaniem en expliciet in hun steun aan Tydeman om te blijven. Het bestuur denkt er in meerderheid net zo over. Op één bestuurslid na. Hij vindt dat er eerst gewerkt moeten worden aan zorg voor elkaar en vertrouwensherstel. Pas dan kan er sprake zijn van eventuele steunbetuiging. Democratie is een groot goed. En ook in sangha’s kunnen en moeten veel beslissingen op die wijze genomen worden. Maar de vraag of een leraar blijft in een situatie als de thans ontstane, kan m.i. niet op voorhand aan democratische besluitvorming onderworpen worden.

De uitleg daarvan is heel eenvoudig. Het staat de leraar als belichaming van de Dharma niet vrij om bij fouten het bijltje erbij neer te gooien. Nee, hij staat op en toont zich met zijn fouten aan zijn sangha. Hier sta ik, geschonden en wel. Eerst moet de leraar zich oprichten en zich opnieuw aanbieden, inclusief zijn tekorten. Dan spreekt en handelt elk sanghalid voor zich. Door te blijven of te gaan.

Misstap, dharma en democratie foto 2 bij column Dick VerstegenLetterlijk zei Nico: ‘Ik sta voor mijn onderricht – inclusief mijn zwakheden. (…) Ik ben een leerling en volgeling van de Boeddha en ik geef krachtens de lijn van opvolging waarin ik sta, in zijn naam onderricht. Ik sta ook voor mijn onderricht en onderzoek inzake de waarde van de mystieke tradities, niet alleen voor mijzelf en mijn leerlingen, maar ook voor het welzijn van de wereld. Aan elk lid van de sangha laat ik de keuze mij te verlaten of mij verder op deze weg te volgen. Ik betreur het zeer dat mijn gedrag zoveel zorgen en gevoelens oproept.  Niet in de laatste plaats jegens mijn vrouw Joke. Wij blijven samen. Het liefst had ik dit aan iedere leerling persoonlijk willen vertellen. Ik dank je dat je naar deze Dharmales hebt willen luisteren.’  Let wel: een Dharmales.

Natuurlijk is ook de leraar van een sangha uiteindelijk onderworpen aan het oordeel van de mensen om hem heen: zijn mede-leraren, het sanghabestuur, zijn senior-studenten en al zijn sanghaleden. Zij zouden uiteindelijk democratisch kunnen zeggen: we kunnen je niet langer als leraar aanvaarden. Maar eerst dient de leraar zich op te richten. Het gaat niet aan dat hij deemoedig het hoofd op het blok legt en door de goegemeente laat bepalen of hij weg moet of mag blijven. Dat laatste is alleen mogelijk vanuit de fierheid je met je fouten neer te zetten met een overtuigd: ik blijf, want ondanks alles blijft de Dharma in mij leven. Daarna zou het tijd voor democratie kunnen zijn.

Je vastbijten in het oordeel dat het fout is wat Nico gedaan heeft, lost niets op. Stel je eens de vraag of al dat prachtige onderricht dat hij 35 jaar lang heeft gegeven, in woord en geschrift, door zijn misstap in één klap waardeloos is geworden. Nee toch? Wat naar het verleden toe geldt, geldt in beginsel ook voor de toekomst. Blijven we hem de kans geven ons steeds weer in het hart te raken? Kunnen we hem met liefde blijven bezien als een mens die zichzelf, anderen en het Dharmaonderricht grote schade toebracht? Kunnen we daar in elk actueel moment weer toe in staat zijn? Dan helpen we het beschadigde gewas van zijn Dharmaonderricht te bewaren en te koesteren, zodat het zich geleidelijk kan herstellen. Ik zou dat alleszins de moeite waard vinden.

www.dickverstegen.nl

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Dick Verstegen, Achtergronden, Columns, Zen
Tags: ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

51 reacties op Misstap, Dharma en democratie

 1. Kaarin schreef:

  Een paar jaar wachten met het erkennen en openbaar maken van De Misstap roept misschien toch wat vraagtekens op. En dat het de “ongetwijfeld moeilijkste Dharmales van zijn leven” is lijkt me een aanname. Je kan tenslotte niet bij de man naarbinnen kijken.
  De wereld zit vol narcisten.Mensen die pakken onder het mom van geven. Het is soms uitkijken geblazen.

 2. G.J. Smeets schreef:

  Beste Dick Verstegen,
  hoezo, “35 jaar noeste arbeid weggegooid door 1 misstap” als de betreffende leraar ermee zou stoppen. Los van die drogredenering, bizar is dat de leraar niet gewoon opstapt. Alsof hij onmisbaar zou zijn. Los daarvan, eveneens bizar is zijn eigen argument dat hij t.b.v. “het welzijn van de wereld” (zijn woorden, kenneijk) niet kan opstappen.

  Je noemt wat feiten op maar laat de belangrijkste weg: dat de man in kwestie de rol als leraar wil blijven vervullen, een rol die hij en uitsluitend hijzelf ambieert en continueren wil. Ik mag, gezien zijn enorme staat van dienst, aannemen dat hij zelf ook weet dat hij in zijn kring niet onmisbaar is en dat het welzijn van de wereld ‘t ook zonder hem kan doen.

 3. Henk Molenaar schreef:

  “Vanuit de beleving van de beide betrokkenen was er van misbruik geen sprake.”

  Het is erg aantrekkelijk om moralistisch vanuit een wellicht calvinistische grondslag je zelf opeens superieur te kunnen achten dan een bijzonder grote leraar.
  Kijk ook eens naar Bhutan waar de vrouwen volledig maatschappelijk geaccepteerd polygaam zijn. Het zijn ook maar concepten, er zijn veel meer combinaties mogelijk.
  Ik vind het daarom jammer dat er zo bekrompen tegen menselijke aspecten (van een leraar) gekeken wordt. De kinderlijke perceptie dat een leraar een heilige of god is, is denk ik ook in strijd met gezond realiteits besef. Ook de leraar is van vleesch en bloed, juist daarom kan hij ons begeleiden op het pad. Nico is en blijft voor mij de grootste leraar van Nederland.

 4. Tom schreef:

  Is het een probleem als verschillende mensen vanuit verschillende referentiekaders verschillend over één situatie denken? Iedereen (be)redeneert immers vanuit zijn/haar eigen perceptie…. en daarmee kun je volgens mij rustig je eigen beleving bij die situatie hier in het BD beschrijven, zonder (de beleving van) andere schrijvers daarin/-bij te betrekken. Toch?

 5. Connie Franssen schreef:

  Dank je wel, Dick.

  @ Joop Ha Hoek, anoniem reageren, vind ik eigenlijk niet kunnen.

 6. Jules Prast schreef:

  Een mooi en evenwichtig stuk, Dick. Dit zet hopelijk een andere, passender toon in de discussie.

  • G.J. Smeets schreef:

   Beste Jules Prast,
   je geeft geen enkel argument voor of toelichting op je opmerking “Een mooi en evenwichtig stuk, Dick.” Dat is dus niet meer of minder dan fanmail. En in dezelfde adem laat je weten “Dit zet hopelijk een andere, passender toon in de discussie.” Daarover twee vragen: kun je aangeven waar je frase ‘passender toon’ op slaat? En over wiens toon je het hebt? En dat zijn geen rethorische vragen.

   • Jules Prast schreef:

    Voor een poging tot antwoord op je niet-retorische vragen verwijs ik graag naar mijn reactie van heden, 5.11 uur, gericht aan Sjoerd, onder het oorspronkelijke artikel van Joop Hoek over Nico Tydeman.

 7. Tom schreef:

  Wie helpt me even? Hoe zat het ook al weer? Was er net zoveel compassie, als er nu voor Nico Tydeman lijkt te zijn, destijds ook voor Rients Ritskes?

 8. Annemiek Schrijver schreef:

  Och, die heerlijke Nico.
  Niets menselijks is hem gelukkig vreemd, zoals het een echte leraar betaamt. Is er nog plaats in het Zen Centrum Amsterdam? Mijn eigen kostelijke leraar van vlees en bloed zit helaas meestal in verre buitenlanden.
  Je zou je leraar toch aan kunnen raken….sommigen hadden dat ook bij Jezus. Kan ik erg goed inkomen.

  Moge alle morele verontwaardiging, de verpakte jaloezie, in schaterlach verdampen.
  Moge Nico veilig zijn.

 9. Henk Molenaar schreef:

  Wat opvalt is dat de (******* *********) vrouw in kwestie (***** ***) anoniem blijft, ******* *** ** **** *********** ***** ** ** ************ ** ****** ******* ** **** *** *** ******************** ******. ** ******** ********* ******* ** *** ** ******** ****** *** ** ***********…

  Tekst aangepast. Henk, gepaste spraak alsjeblieft. Voor roddel en achterklap moet je elders zijn. (PvB)

 10. sjoerd schreef:

  Al lezende en verwerkende wat er gezegd en geschreven is gaan de volgende gedachten door mij heen.

  Binnen de Nederlandse jurisprudentie is laatste 10 jaar inmiddels overduidelijk geworden dat de dominante partij verantwoordelijk is en fout zit.

  Vanuit mijn ervaring met de behandeling van vrouwen en mannen met ernstige seksuele traumatische ervaringen in ongelijke (machts-)relaties, waarin de ander domineerde, weet ik hoe verwoestend het effect op de persoon kan zijn.
  Het lijkt mij wijs en verstandig dat zij zich buiten de publiciteit houdt en zich richt op herstel van de aangerichte schade bij haar, door de seksuele verhouding met haar leraar.

  Gezien de machtsongelijkheid in deze relatiesituatie, roept het hele gebeuren, als het hierboven gememoreerde recidivepatroon klopt, een overeenkomst wakker met de gedrags- en communicatiepatronen (inclusief deze discussies pro en contra) die ook bij langdurige en recidiverende incestrelaties worden aangetroffen.

  Met andere woorden: er lijkt in alle verhalen en reacties sprake van een zich ontwikkelende chronische pathologie in het relatiesysteem van deze sangha, waarin zowel dader, als slachtoffer, als directe leden van dit sanghasysteem onafhankelijke hulp behoeven om terug te keren tot een gezonde relatieontwikkeling.

  Ik hoop dat adequate onafhankelijke hulp binnen deze boeddhistische context toegankelijk wordt.
  Het zou wijs zijn het leraarschap van Nico Tydeman in ieder geval op te schorten tot herstel van een nieuwe en gezonde situatie bereikt is.

 11. monique schreef:

  Het gaat mij in mijn reacties niet om een heksenjacht op de heer Tydeman te starten. Ook ik werk net als Sjoerd al vele jaren in de traumahulpverlening, en sluit me bij zijn mail aan. Waar het mij om gaat is dat het klaarblijkelijk in de boeddhistische wereld niet duidelijk is dat leerlingen beschermd dienen te worden. Een relatie docent – leerling kan soms bij de leerling (vader)overdrachts -gevoelens oproepen, en bij de vaak mannelijke docent, soms lustgevoelens. Dit heeft te maken met de positie leraar-leerling. De leraar hoort met duidelijke regelgeving binnen het Boeddhisme duidelijk gemaakt te worden dat er geen intimiteiten mogen plaatsvinden juist vanuit de mogelijke kans op geestelijke beschadiging van de leerling. Wanneer deze regelgeving ontbreekt, en er geen duidelijke reactie vanuit de Sangha komt, en de docent “gewoon” kan aanblijven als docent is dit een bijzonder slecht signaal en dit creëert onveiligheid en mogelijk meer kans op geestelijke beschadiging in de toekomst; blijkbaar “is het niet zo erg om intiem met je leerlingen te zijn”. . . Ik denk dat de bewustwording van de eventuele schadelijkheid van een intieme relatie docent-leerling een groot punt op de agenda hoort te zijn in de boeddhistische wereld, juist in de boeddhistische wereld gezien een van de kernwaardes volgens mij is om geen lijden te willen veroorzaken.

 12. Peter Dokuho Verbogt schreef:

  Beste Sjoerd en Monique,
  Als lid van Kanzeon Sangha en Zencentrum Amsterdam wil ik op persoonlijke titel reageren zonder ruggespraak met iets of iemand. Helaas is het een correcte omschrijving dat er is ….. “sprake van een zich ontwikkelende chronische pathologie in het relatiesysteem van deze sangha”. Dit is een probleem waarmee ik van begin af aan worstel. Het is fout, dom en narcistisch arrogant. Liefde is een groot iets en komt in vele gedaanten. Boeddha, Dharma en Sangha zijn grote begrippen. Sangha is de harmonie van Boeddha en Dharma. Sangha is ook een groep mensen die bij elkaar komen in het Zencentrum aan de Binnenkant omdat Nico Tydeman daar les geeft. Ik hoop van harte dat de leerlinge in de anonimiteit blijft. Als (ex-)medestudent wens ik haar alle goeds op haar verdere weg en wat mij betreft is ze altijd weer welkom. Het spijt me te horen van die pesterijen, dat is mij ontgaan. Verder blijf ik komen en steun het beleid van het bestuur. Groet, Peter

 13. Guus van Osch schreef:

  Het is ontluisterend. Een fout toegeven nadat die in de openbaarheid is gekomen is niet groot. Wat groot is, is de kans op herhaling binnen deze sangha (kijk naar het eerder genoemde patroon in de lineage Maezumi>Genpo>Nico) tenzij men meer doet dan het complementaire patroon herhalen van bekennen, steun uitspreken en doorgaan. Het gaat om overbekende mechanismen van overdracht en tegenoverdracht. Het vraagt moed om dat aan te gaan maar het ZCA heeft nú de kans om dit te doorbreken. Daar ligt een echte kans op grootheid. Mijn zegen hebben ze daarbij ;o)

 14. Aimé De Jonghe schreef:

  Vanaf heden komt het boeddhistischdagblad.nl op mijn spamlijst.
  Niet omdat Nico Tydeman er een buitenechtelijke vriendin op nahield, maar wel om jullie bemoeizieke, kleingeestige en veroordelende reacties naar iemand die gewoon als mens door het leven gaat.
  Jullie hebben hem als leraar op een verhoogje geplaatst, niet Nico Tydeman zelf.
  Misschien zouden jullie hem, nadat hij van dat verhoogje is gevallen, hem terug recht kunnen helpen en hem gewoon met beide voeten op de grond laten…

  Succes nog met jullie regelneverige en regelnichterige geneuzel!

  • Peter Dokuho Verbogt schreef:

   Beste Aimé,

   Je conclusie om het BD op de spamlijst te zetten lijkt mij wat voorbarig. Ik wil de redactie juist een compliment maken voor het bieden van een forum waarop meningen en zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. En dat zij, voor zover ik dat kan beoordelen, de omgangsvormen en taalgebruik gepast bewaken. Wat er geschreven wordt is de verantwoordelijkheid van de schrijver, waarbij ik het waardeer als dat gedaan wordt in openheid onder de eigen naam.
   Als lid van Kanzeon Sangha en het Zencentrum raakt het een en ander me zeer aan. Ik meen dat we zowel intern als naar buiten helder en transparant functioneren. Dat de ramen open staan en niets wordt bedekt. En dat dit vooral is dankzij Nico.
   Het geheel is een verwarrend en paradoxaal gebeuren waarin ik uiterst voorzichtig ben om tot vastliggende conclusies te komen. Ik twijfel over alles en iedereen en vooral over mijzelf en mijn gedachten hoe ‘het’ in elkaar zit, dan wel zou moeten zitten. In deze beoefening van grote twijfel merk ik dat er groot vertrouwen ontstaat. Een vertrouwen dat niet gebaseerd is op of in iets of iemand. Wel een vertrouwen dat bevrijdend werkt en mij laat zien wat is. Dat gun ik alle mensen van goede en kwade wil opdat er minder oorlog en strijd is om ‘mijn gelijk’.
   Mogen wij allen bloeien zoals de lotus bloeit in het modderige water.

 15. Henk Molenaar schreef:

  Jammer dat Aimé BD op de spamlijst zet en aangeeft dat Nico van het verhoogje is gevallen. Voor mij blijft Nico op het verhoogje staan vanwege zijn enorme kwaliteiten om de Dharma te verwoorden. Zijn inzichten blijven uitzonderlijk verhelderend en zijn kennis is uniek. De enorm bescheiden en humoristische manier van lesgeven is ongekend. Hij is buitengewoon in de Dharma en soms onhandig in samsara (wie niet, werpe de eerste steen…). Uiteraard vergeef ik hem dat hij soms RTL4 kijkt en een ander lief heeft. Nico staat midden in het leven en dat siert hem. Over 50 jaar zullen we pas zien hoe groot en uniek hij was en hoe enorm dankbaar we mogen zijn dat hij in ons kikkerlandje naar zo’n hoog spiritueel niveau heeft te tillen.

  • Kaarin schreef:

   Wat is dat toch met die behoefte om te bewonderen. Alsof het niet vaak heel erg moeilijk blijkt om bewonderd te worden.

   • Henk Molenaar schreef:

    Het is geen behoefte om te bewonderen, het is bittere en keiharde realiteit. Wordt wakker en open je ogen voor samsara (besef wat dat is!) en kijk wat de bijdrage van Nico is om het lijden van alle wezens (op 1 wezen na 5 jaar niet) te verlichten….

    • Tanja schreef:

     Toch nog even een hart onder de riem voor de underdog…

     Henk (Molenaar), je schrijft eerder: ‘Het is erg aantrekkelijk om moralistisch vanuit een wellicht calvinistische grondslag je zelf opeens superieur te kunnen achten dan een bijzonder grote leraar.’

     Als je Nico gratie verleent (als ik het goed begrijp…) waarom dan niet alle partijen?

     Waarom zou je een leraar superieur achten? Wil je juist niet ontdekken dat je zélf een boeddha bent..?

     Waarom de conclusie dat het laf is geweest..? Denk je werkelijk dat hier geen moed voor nodig is?
     Wellicht is zij(n ex-geliefde) spontaan verlicht geraakt in het proces (anoniem) naar buiten te treden. :-)

     Hoezo is de geliefde nu ineens verantwoordelijk voor alle schade, en schade waaraan dan?

     Het imago van Hr Tydeman kan toch wel een stootje hebben dunkt me…

 16. Sjoerd schreef:

  De bovenstaande tekst van Henk Molenaar lijkt mij bedoeld in contrast met de spelregels van het BD. Ik ben benieuwd hoe de redactie hierover denkt.

  • Sjoerd Windemuller schreef:

   Ik bedoelde de tekst hierboven, halverwege het lijntje, waarin Henk de, gelukkig voor mij naamloze, vrouw van lafheid en chantage beschuldigd, zonder dat daar redenen voor zijn, of zonder dat dit zin lijkt te hebben.
   Ik ervaar dat als natrappen.

 17. Henk Molenaar schreef:

  Ik denk dat desbetreffende door Nico te forceren in de openbaarheid te treden hem (en boeddhistisch Nederland) enorm veel schade heeft aangedaan. Ik vind het niet netjes als iemand dat vanuit de anonimiteit doet.

  • Sjoerd Windemuller schreef:

   Beste Henk,
   Ik wil niets afdoen aan adoratie van Nico Tydeman. Ik kan me wel voorstellen dat hij als ervaren leraar zelf en in eigen autonomie de keuze maakt, wanneer hij wat aan de orde stelt.
   Ik kan me hem absluut niet voorstellen als een man die zich laat bedreigen of chanteren.

   Het probleem van mannelijke seksualiteit is vaak de verwarring tussen seksuele behoefte, erotische opwinding en de behoefte aan nabijheid en intimiteit.
   Als deze verwarring het stuur overneemt en er ook gevoelens van positie affectie spelen, dan gaat makkelijk het denken en de zelfcontrole bij veel mannen teloor in een overmaat aan hormonen.
   De verwarring is dan leidend.

   Alleen een man zelf is hier verantwoordelijk voor!

   Het zou critici en fervente verdedigers van Nico Tydeman sieren, als zij zich in het aangezicht van hun spiegelbeeld, afvragen waar zij zich zelf in herkennen en wat hun eigen fantasieën en projecties zijn, die de brandstof voor deze discussies vormen.

   En Henk, als je daar iets over te vertellen hebt, dan lees ik dat graag.

   Wat betreft de vrouwen laat ik het maar even aan hen hier wat verstandigs over te zeggen.

   • Henk Molenaar schreef:

    Er bestaan ook vrouwen met sterke seksuele behoeftes, dat is prima want ook zo is de natuur. Er bestaan ook mensen met emotionele behoeftes, ook dat is de natuur. Wat begon als een romance is geëindigd in een drama, waarom? Door dit naar buiten te brengen kent deze situatie louter grote verliezers. De schade had beperkt kunnen blijven voor een ieder. Wat (wie) heeft ertoe geleid dat deze romance zo ongelukkig tot een einde is gekomen ?
    Deze extra schade vind ik onnodig en erg jammerlijk, het verbaast me dat boeddhisten daar zo enthousiast op reageren.

    • Sjoerd Windemuller schreef:

     Adam beschuldigd Eva dat hij een hapje uit haar appeltje nam.
     Helaas voor hem constateerde zijn god, dat hij als omstander hem zelf de hap zag nemen. De rest van het verhaal zal je wel kennen.

     Ik heb het nog nagevraagd, de boeddha hield niet meer van appeltjes.

     Henk, kerel, het leven is onrechtvaardig.

     Hier laat ik het maar bij.

    • Nic_Schrijver schreef:

     Wat is schade binnen de Dharma ?
     Er zijn alleen lessen te leren.
     De ene les is makkelijker dan de andere.

 18. Stefan van Weers schreef:

  @Sjoerd: je hebt je best gedaan. “You can lead a horse to water, but you can’t make it drink”.

  • Sjoerd schreef:

   Je hebt gelijk, bedankt!

   • Tanja schreef:

    Wellicht zou je kunnen stellen dat alle reacties hier ook een tendens representeren (in sanghas) en is het goed dat dit hier zichtbaar wordt.

    Van mij dank aan Sjoerd voor zijn/je laatste reactie (op Henk) m.n. voor het benoemen van de (mannelijke) behoefte-verstrengeling in combinatie met de ‘positie affectie’ die speelt in relaties aangegaan vanuit een ondericht situatie, en dat weer gekoppeld aan het aspect van de verantwoordelijkheid hiervoor.

    Ook voor een eerdere reactie (bij ander artikel) omtrent de noodzaak gelijkwaardigheid te creeëren (voor een gezonde eerlijke en open relatie)en de verantwoordelijkheid daarin van ‘de leraar’ zich aan te passen/ af te stemmen.

    Dat creëert helderheid wat mij betreft.

    De verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij de ‘leerling’, zich uit te spreken, uit te blijven spreken, ook als de situatie al complex geworden is.

    Dus: goed dat mensen hier kunnen en blijven reageren op elkaar, aangezien dit (vrij gecompliceerd en beladen) onderwerp intern in sangha’s moeilijk bespreekbaar is (er m.i. iets ontbreekt daarin ook qua goede structuur), helemaal als er al een complexe situatie ontstaan is.

    Ik denk ook dat een platforn als hier in algemene zin misschien, hopelijk, bijdraagt, voor hen die hier schrijven en/of lezen (en een wijdere mandala…), aan het doorbreken van (pathologische) socialisaties in sanghas en aan het helen (ook van wonden) daarvan.

 19. Wilma schreef:

  Met grote verwondering de reactie van Annemiek Schrijver
  op 1 november gelezen.
  In grote verwondering dagenlang gewacht op het bericht dat deze reactie, weliswaar onder haar naam geplaatst, niet de hare was.
  Wat na het uitblijven daarvan rest, is diepe teleurstelling

  • Jarmila Haze schreef:

   Ik vind de bijdrage van Annemiek Schrijver ook verbijsterend; o.a. kwetsend en respectloos tegenover de studente van Nico.

   En – nadat de bezem door het forum is gehaald (een verkeerde beslissing, volgens mij) is het gevaar van sektarisch denken dichterbij gekomen.

  • de redactie schreef:

   Nu er al twee reacties zijn die twijfel uitspreken over de autenticiteit ervan, lijkt het me tijd om even te reageren.
   Er is voor ons op dit moment nog een manier om te achterhalen of de naam bij een reactie daadwerkelijk klopt. De reactie was me al wel opgevallen door de ironische toon, maar dat was voor mij geen reden om ‘m af te keuren. De reactie bleef wat mij betreft binnen de perken.
   Ik kan wel zeggen dat het IP-adres van deze reageerder is toegevoegd aan de lijst van verdachte afzenders. Ik roep de afzender op om zijn / haar masker af te zetten. Hier, publiek zichtbaar, of via mail:
   redactie@boeddhistischdagblad.nl
   (PvB)

   • Anne schreef:

    Ik maak me meer zorgen om de reacties die deze reactie verdacht maken. De reactie in kwestie is overduidelijk met ondertoon van sarcasme bedoeld om iets te zeggen over de buitenwereld die met groot gemak en vertoon van haar eigen morele gelijk over een leraar heen valt. Nergens valt ze iemand persoonlijk aan en er wordt ook niets gezegd over de leerling in kwestie.
    De twee bovenstaande reacties daarentegen spelen direct op de man. De claim over sektarisme in een van de reacties vind ik eerder van toepassing op deze twee reacties die tot doel lijken te hebben een eerdere schrijfster via persoonlijke aanval een bepaalde moraal en denkwijze op te leggen.

 20. Sjoerd Windemuller schreef:

  Is het geen tijd geworden dat iedereen die reageert dat vanaf een vast account doet en het onder eigen voor – en achternaam publiceert.

  Ik blijf het een grote innerlijke tegenstrijdigheid vinden, dat mensen die geïnteresseerd zijn in de inhoud van het BD zich achter een pseudoniem verstoppen.

  Waar ben je bang voor?

  • Anne schreef:

   Voor mij zijn er twee redenen om hier nooit mijn gegevens publiek te laten zien:
   – 1 keer gestalkt worden is genoeg
   – er zijn hier al te veel heren geweest die bewezen hebben uitspraken in reacties op artikelen hier uit hun verband te trekken en mensen op facebook, hun eigen blogs en in linkedin groepen te besmeuren met vage aanklachten

   Voor mij is de reden ook de redactie niet mijn gegevens te geven gebrek aan privacy verklaring, bewijs van correct technische beheer en optie een daadwerkelijke klacht in te dienen mocht men het eigen beleid overtreden. Dit is geen bedrijf en in tegenstelling tot een bedrijf is er dus geen bescherming onder de aankomende melding data lekken regeling.

   De mogelijkheid anoniem te reageren maakt dat ik hier reageer. Op andere plekken waar boeddhistisch nieuws (en helaas ook veel roddel en achterklap) te vinden is reageer ik niet en sommige blogs lees is zelfs alleen via een vpn omdat de uitbater te vaak bewezen heeft er waarden op na te houden die ik niet kan delen en waar ik de gevolgen niet van wil ondervinden.

 21. Carla schreef:

  Ben het eens met wat Anne schrijft op 12 november om 08:42. Als er iemand is die geen masker draagt is het de schrijfster van bedoelde bijdrage wel.Haar plaatsen op een lijst van verdachte afzenders vind ik erg overtrokken. Zeker vanwege uitsluitend twee commentaren die immers geen enkele grond bieden voor een gefundeerd wantrouwen.

  Het kan je niet aanstaan wat een ander schrijft doch het behoort tot één van de levenskunsten om de ander te kunnen laten. Te laten wat zich aan het hart ontspringt.

  Het was in mijn beleving niet meer en niet minder dan een overduidelijke boodschap. Een hart onder de riem van Nico Tydeman te steken. Welke ik graag van mijn adhesie betuiging vergezeld doe gaan.

 22. Jarmila Haze schreef:

  Mijn reactie was geen verzoek om de woorden van Annemiek Schrijver te verwijderen, integendeel. Ik had graag gezien dat er geen enkele reactie was verwijderd. De selectieve verwijdering van kritische stemmen kan een zeer onaangename sfeer creëren; dat is wat ik met gevaar van sektarisch denken bedoelde.

  Dit geval illustreert namelijk dat iedereen zich door iets anders gekwetst kan voelen; een twijfelachtig criterium voor de censuur.
  Als voorstander van een open discussie meen ik dat de toepassing van de censuur alleen bij de overtreding van een strafwet is gerechtvaardigd.

 23. Paul van Buuren schreef:

  Zoals kranten niet alle ingezonden brieven afdrukken op de opiniepagina, zo ook laten we ook niet alle reacties op de site toe. Hiervoor hebben we geprobeerd onze uitgangspunten te formuleren:
  https://boeddhistischdagblad.nl/over-ons/reageren-op-de-website/
  Woorden als ‘censuur’ en ‘strafrecht’ zijn van een andere dimensie. We hebben het hier over omgangsvormen en betamelijkheid; zaken die juridisch gezien eerder onder het burgerlijk recht vallen.
  We trachten echt zo goed en zo kwaad als het gaat ruimte te geven voor alle meningen. Dat is lastig; ik kan daarover meepraten. Boeddhisten zijn net mensen, kan ik je vertellen. Maar we pretenderen niet dat we een platform willen zijn voor alles wat gezegd kan worden. Wie zich niet kan vinden of houden aan onze gedragsregels moet helaas een andere uitlaatklep vinden.
  Je mag alles zeggen, maar je mag niet verwachten dat iedereen naar je luistert.

 24. Annemiek Schrijver schreef:

  Ik, Annemiek Schrijver, had juist zo m’n best gedaan om zonder masker Nico een hart onder de riem te steken. Hier ben ik, net zo kwetsbaar als hij. Zie de mens.
  Het spijt me dat ik verdacht overkom.

  • Sjoerd Windemuller schreef:

   En nu…?
   Wat wordt hierna de volgende stap van de redactie?

   Hoeveel ‘Annemiek Schrijvers’ bestaan er eigenlijk in Nederland?

   Zoals ik al eerder schreef, ken ik meerdere personen die ‘Connie Fransen’ heten. Zo schrijven er ook meerdere mensen die ‘Sjoerd’ heten. Van ‘Sjoerd Windemuller’ bestaat er voor zover ik weet maar 1.

   Hoe ver willen we het wantrouwen laten door vreten en waar laten we onze verlichting van het lijden daaraan beginnen?

   Een account dat bekend is bij de redactie, een privacyreglement, een toezichthouder en een klachtencommissie. Het is allemaal low profile te organiseren, maar wil het BD dat wel?

   In ieder geval lijkt Annemiek Schrijver op dit moment gered. Gelukkig maar, nog geen slachtoffer van de achterdocht.
   Ook al hoef je het met de inhoud van haar reactie helemaal niet eens te zijn!

   De weledele heer Gautama was ook niet benauwd zichzelf bekend te maken, waarom zouden wij dat dan wel zijn?

 25. Annemiek Schrijver schreef:

  Dank je wel Sjoerd, voor je steun! Maar gered en slachtoffer zijn woorden die mij te groot zijn.
  Waarom ik in eerste instantie reageerde, was om het woord slachtoffer. Ik begreep nergens uit dat er in de hele kwestie sprake was van een vrouwelijk slachtoffer. Er was iets moois tussen twee volwassen mensen. En toen was er kennelijk zomaar ineens samsarisch zand in de liefdesmotor.
  Inmiddels hangt de man in kwestie aan het kruis. Een zeer beproefd recept, door de eeuwen heen.
  Het was niet mijn bedoeling sarcastisch over te komen.
  In alle oprechtheid blijf ik menen dat iedere volwassen vrouw enorm zou genieten van een liefdevolle relatie met een man als Nico Tydeman.
  Als dat schokkend is, dan spijt me dat.

  Want de kwestie gaat me helemaal niet aan. Dat geldt voor ons allemaal.

  • Sjoerd Windemuller schreef:

   ‘Gered’ te groot, ik bedoelde het niet zo zwaar, maar prima, bewaar het voor bijzondere gelegenheden. Wat mij betreft gaat het er om dat we elkaar niet opvoeren aan de slang die wantrouwen heet.
   Ik ben het met de inhoud van jouw berichten over Nico niet eens, vanuit mijn ervaring en achtergrond kijk ik daar anders tegen aan.
   Maar dat mag wat mij betreft de pret niet drukken, ik luister graag naar de beleving en zienswijze van een ander.
   Voor mij is in de onderhavige casus het woord ‘slachtoffer’ dus vooralsnog wel bruikbaar, tot het tegendeel bewezen wordt. Daarbij denk ik ook aan het pesten in de verhalen, wat ik als bizar ervaren heb.

   • Tanja schreef:

    Doch een slachtoffer ben je alleen als je iets van een ander (qua onwetendheid / onvaardigheid) internaliseerd, niet?

    Slachtoffer/dader zijn zulke gestolde begrippen…

    Zijn we niet allemaal slachtoffer van onze eigen onwetendheid.

    Als er onwetendheid is m.b.t. relaties waar overdracht, overigens mooi inzichtelijk gemaakt door Annemiek, en tegenoverdracht een rol spelen, om even bij het onderwerp te blijven, en er is onvaardigheid (en lijden); als je dan (al dan niet met hulp van derden) je verantwoordelijkheid neemt voor eigen handelen en gevoel en dat wat niet van jou is bij de ander neerlegt ben je geen slachtoffer.

    Je bent niet verantwoordelijk (voor eventuele lastige of zelfs pijnlijke consequenties) voor een ander zijn/haar onwetendheid.
    Eventuele consequenties van eigen onwetendheid kun je onder ogen zien.
    Met compassie voor zelf en ander…(als je dan toch bezig bent :-) )

    De wereld is een spiegel.