Een pelgrimsreis naar het Middenland.

Deze dhammatalk wil de pelgrimstocht beschrijven van een kleine internationale groep gevorderde meditatie-yogis in Majjhimadesa. Majjhimadesa is het Middenland waar de Boeddha geboren werd, de verlichting bereikte, predikte en stierf. Deze broedkamer van de dhamma (leer van de Boeddha) bevindt zich in de huidige deelstaten Bihar en Uttar Pradesh in het noordoosten van India en het laagland van zuidelijk Nepal, aan de voet van de Himalaya.

Het werd een yatra (pelgrimstocht) zonder vooroordeel. Zonder taboe. Een tocht door een land met een eeuwenoude cultuur en beschaving. Waar een doorwinterde yogi geen enkele bemiddelaar duldt. Geen enkel hoofd gedoogt boven zijn eigen hoofd. Een land met evenveel devas (goden) en pujas (religieuze rituelen) als er inwoners zijn. Een subcontinent met een verbijsterende spirituele rijkdom temidden van een onbeschrijflijke materiële armoede.

De yogis liepen het pad als bhikkhus (monniken). Als samanas (spirituele zwervers). Zij ‘verlieten het huis’ om zwervend een oude man, een zieke en een lijk tegen te komen. En tenslotte een bedelmonnik die hun kalyanamitta (spirituele vriend) werd en die hen leerde voorbij hun geconditioneerde grenzen te gaan. Samen hebben ze de yatra voltooid. Langs de ruïnes van tempels en stupas. Langs de oevers van de Ganga en haar zijrivieren. In het Middenland van Jambudipa, zoals het antieke India genoemd werd. Op zoek naar bevrijding en innerlijke vrede. Naar zelfrealisatie.

Op vrijdag 21 juni is Guy Dubois te gast in het boeddhistisch centrum Ehipassiko in Deurne, Vlaanderen.

Guy E. Dubois (72) is auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha: de Atthakavagga (De Vrede van de Boeddha); de Satta-Visuddhi (De Zeven Zuiveringen); Vipassana Bhavana (Het cultiveren van inzicht) en Dhamma (Overdenkingen bij een Ultieme Werkelijkheid). Verder heeft hij verschillende vroeg-boeddhistische suttas vertaald vanuit het Pali naar het Nederlands en deze teksten becommentarieerd: de Parayanavagga (De Weg naar de Andere Oever); de Dhammapada (Het Pad van Waarheid); de Khaggavisana-Sutta; de Itivuttaka (Zo is het Gezegd) en de Khuddakapatha (Korte Passages).

Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Hij interpreteert de Dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord— een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha. Deze symbiose leidt ertoe dat er soms heilige huisjes sneuvelen.

Persoonlijke noot van Paul Van hooydonck: Guy E. Dubois gaf slechts éénmaal een lezing. Vorig jaar in Ehipassiko over ‘De Zeven Zuiveringen’. Hij is vrijwel onbekend in de boeddhistische wereld. Hij leerde op eigen houtje Pali en vertaalt als niet-geschoold filoloog de oudste boeddhistische teksten naar het Nederlands. Ik ken niemand die hem dat nadeed. Guy is een ‘verborgen parel’ en waarschijnlijk één van de grootste kenners van de Pali-canon in het Nederlands taalgebied. Ik ben blij dat ik hem heb ‘ontdekt’ en het is me een genoegen een breder publiek opnieuw de kans te geven te proeven van zijn authentieke kennis en wijsheid.

Praktisch: Vrijdag 21 juni 2019 van 20.00 tot 21.30 uur, De Sevillastraat 89, Deurne-Zuid, Vlaanderen.

Categorieën: Achtergronden, Boeddhisme
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk