Deze zomer werd Win Bück benaderd door een vrouw, die verder anoniem wenst te blijven. Zij stuurde een samenvatting toe van een bevrijdingsproces dat zij de afgelopen acht jaar doorlopen heeft. Een proces dat parallellen vertoont met het proces dat Hein Thijssen en anderen doorliepen, zeker gelet op de ‘staat van zijn’ erna.

‘Van het weekend reden we met de motor langs een gebied waar we in 2010 op vakantie waren. 2010… bijna 8 jaar geleden. Het lijkt zo ver weg, maar toch ook weer niet. 2010… een zeer deprimerend jaar. Een jaar waarin de thema’s waar ik in het leven tegen aanliep, uitvergroot leken te worden.

Eind 2010 begon de energie in mijn lichaam toe te nemen en na het lezen van een hoofdstuk uit een boek kwam ik in een proces terecht. Achteraf zie ik dat het belangrijk is geweest voor het proces – zo blijf ik het maar noemen – om te weten hoe het ego werkt. Eigenlijk ben ik nooit zo met dit begrip bezig geweest, maar door de dvd’s van Eckhart Tolle begon dit begrip opeens te leven. Waar het uiteindelijk om leek te gaan, was dat alles waar ik me aan vasthield, losgelaten moest worden: overtuigingen, denkbeelden, meningen, trauma’s… Vooral 2012 werd een pijnlijk jaar, maar ook de jaren die volgden. Ik weet niet of de mensen om me heen dit zo hebben meegekregen. Wel mijn psychose, dat kon haast niet anders, maar verder? Als ik iemand zou moeten bedanken die me door deze moeilijke periode van het proces heen heeft geholpen, dan is het wel onze hond; uren ben ik met haar op pad geweest.

Het meeste verdriet is nu weg, maar ook de eenzaamheid die ik jarenlang gevoeld heb, is verdwenen. Als ik nu terugkijk was het ondanks alles een bijzondere tijd; om bijvoorbeeld die enorme hoeveelheid energie te voelen, maar ook om de juiste informatie op het juiste moment te krijgen, om net dát te doen of te krijgen wat nodig was, ook al was het pijnlijk; of het zo heeft moeten zijn.’

Lees verder op de site van Leeg en bevrijd

In 2004 interviewde Joop Ha Hoek een bijzonder en innemend mens. Hein Thijssen (1922 – 2008) was jarenlang R.K. monnik en daarna pastor. Op tachtigjarige leeftijd zegde hij iedere georganiseerde religie en kerk vaarwel. Hoek sprak met hem naar aanleiding van zijn boek ‘Leeg en bevrijd, verslag van een mensenleven’, een verhaal over ontwaken.

Hein Thijssen werd geboren in 1922. Hij studeerde theologie, filosofie en gedragswetenschappen. Hij was twintig jaar R.K. pastor onder de indianen in Canada, waarna hij de kerk vaarwel zei. Na zijn terugkeer in Nederland was hij tot aan zijn pensioen docent gedragswetenschappen in het hoger beroepsonderwijs.

Thijssen: ‘Wanneer precies weet ik niet meer, maar op een bepaald punt in mijn leven brak mijn kritische geest open. Ik kan me ook niet meer herinneren hoe en op grond waarvan, maar er brak een periode aan waarbij ik me serieus begon af te vragen: hoe kom ik aan het begrip god’? God zat in mijn hoofd als een vage, vormloze massa. Ik moest toen heel nuchter vaststellen dat het begrip ´god´ geen weten was, geen ervaring, maar mij door mensen in mijn omgeving was aangepraat, in mijn geest was geplant. God was gewoon een implantaat.´

Voor de oud rooms-katholieke monnik en pastor Hein Thijssen (in 2004 82 jaar oud ) bleek deze vaststelling, meer dan veertig jaar geleden, het begin van een leven waarin een scheppende god, als een soort superman die buiten de schepping staat, maar wel stuurt, heeft afgedaan. De atheïst Thijssen verloor niet alleen zijn geloof in de monotheïstische god van het christendom, maar ontdekte dat, nadat hij zich had losgemaakt van het, volgens hem, rooms-katholieke culturele godsdienstsysteem, er nog een lastige klus viel te klaren. Wie was hij nu eigenlijk? Het grootste deel van zijn leven had hij gewerkt en gehandeld volgens scenario’s, drijfveren die hem op de been hielden maar zijn geest ook terroriseerden. Hij noemt dat een systeem dat hem deed vluchten voor de werkelijkheid, maar zijn geest ook beschermde zodat hij door kon gaan met leven.

heinthijssenDeze scenario’s, dat systeem, bepaalden zijn reacties op mensen en zaken om hem heen. Thijssen voelde zich er door geterroriseerd, omdat hij voelde, beleefde, dat veel van die reacties gekunsteld waren. Niet uit zijn hart kwamen. Hij reageerde zoals hij dacht dat mensen wilden dat hij reageerde.Hij werd geleefd door iets waar hij zelf geen controle over had. En waar hij niet bij kon komen. Het lag ten grondslag aan al zijn spanningen, zo ontdekte de priester.

Nadat hij ontdekte dat hij reageerde op zijn interpretatie van de werkelijkheid, dat hij zichzelf voor de gek hield, ging hij op zoek naar een bestaan zonder systemen en, wat hij noemt, geestelijke terreur. Het werd een barre tocht door de woestijn. Een grillige weg, soms rampzalig. Hard weglopen om schoorvoetend terug te keren. Zonder hoop, maar nooit eindigend in wanhoop. Hij ontdeed zich gaande die tocht van zijn eigen leugen. ,,Ik heb vaak gehuild als een kind, voelde een angst die te vergelijken was met doodsangst. Wat kwam er terug voor wat ik afstootte?’’ Uiteindelijk leidde dat proces zo’n zeven jaar geleden, na een uitvoerige bestudering van het boeddhisme en het Chinese Tao Teh Ching, tot zijn ontwaken, zijn bevrijding. Naar een toestand die hij niet meer ervaart, maar is. Het zette zijn hele denken over het bestaan op losse schroeven. Door de ervaring dat elk zoeken naar een antwoord in de kiem wordt gesmoord, waardoor je met de neus op het antwoord wordt gedrukt. Zijn huidige zijn vindt hij weldadiger dan welke toestand waarin hij ooit verkeerd heeft. Thijssen voelt zich als een waterstroom zonder blokkades.

Hein Thijssen legde een weg af die volgens hem honderdduizenden voor hem zijn gegaan. Op zoek naar juist géén antwoord op alle vragen die een mens kan stellen. Hij was 18 jaar toen hij intrad in de strenge kloosterorde van de Passionisten, waar hij zeven jaar filosofie en theologie studeerde. Als priester studeerde hij Engels aan de universiteit van Nijmegen. Omdat een leven als leraar hem niet bijzonder aansprak, brak hij na vier jaar zijn studie af en werkte twintig jaar als pastor in Canada in verscheidene grote stadsparochies in North Bay, Sudbury en Sault Ste. Mary. En uiteindelijk in het koudste plaatsje van Canada, White River, met 800 inwoners, zijn lievelingsplek. Hij verdiepte zich in Canada verder in westerse wijsbegeerte, theologische ontwikkelingen en oosterse levensbenadering. Terug in Nederland was hij twaalf jaar werkzaam als hbo-docent maatschappijleer, psychologie en gedragswetenschappen. Over zijn ervaringen schreef de voormalige pastor het boek ‘Leeg en bevrijd, verslag van een mensenleven’.

 

 

 

Categorieën: Achtergronden, Boeddhisme, Geluk
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Leeg en bevrijd – verslag van een bevrijdingsproces van een lezer

  1. Piet Nusteleijn schreef:

    “Lees verder op de site van Leeg en bevrijd”

    Van harte aanbevolen. Op de site staan ondermeer twee artikelen “Non-dualiteit”. Het zijn prachtartikelen. Met groet.