Naar alle waarschijnlijkheid organiseert de stichting Vrienden van het Boeddhisme (VvB) dit jaar een themabijeenkomst over vrijwillige levensbeëindiging, zoals euthanasie, zelfdoding en abortus, waarover in de voorjaarseditie van het webmagazine –dat naar verwachting in maart verschijnt- al enige artikelen zullen verschijnen.

Rob Janssen en Jan de Breet

Rob Janssen en Jan de Breet (l)

Een van de oudste boeddhistische maar onafhankelijke organisaties in Nederland was ook vorig jaar voor donateurs en anderen actief. Als resultaat daarvan verscheen begin februari 2016 bij uitgeverij Bodhi de Nederlandse vertaling van de Anguttara-­‐Nikaya, deel 1, onder de titel ‘De verzameling van numeriek geordende leerredes van de Boeddha, deel 1’. Deze vertaling werd wederom vervaardigd door de bestuursleden van de stichting Jan de Breet en Rob Janssen. Zij is verkrijgbaar bij Bol.com en kan bij iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen besteld worden.

Boek Bodhi Anguttara Nikaya deel 1 februari 2016Dit boek bevat een integrale vertaling van het eerste deel van de Anguttara-Nikaya, `De verzameling van numeriek geordende leerredes` van de Boeddha. De Anguttara-Nikaya is in de traditionele telling – na de Digha-, de Majjhima- en de Samyutta-Nikaya – de vierde verzameling (nikaya) van de Sutta-Pitaka: de `mand` (pitaka) van leerredes (sutta`s) die aan de historische Boeddha en zijn belangrijkste leerlingen worden toegeschreven. Deze verzameling maakt deel uit van de Pali-Canon en vormt samen met de Vinaya-Pitaka (de `mand` van de orderegels) en de Abhidhamma-Pitaka (de `mand` met scholastieke teksten) het corpus van gewijde geschriften van de Theravada. Deze Pali-Canon of Tipitaka (`drie manden`) bevat de oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie.

De hele Anguttara-Nikaya bestaat uit 11 boeken waarin 8122 sutta`s worden gerangschikt op grond van hun numerieke inhoud. Deze elf boeken bevatten leerredes die een oplopend aantal onderwerpen behandelen.

Dit deel bevat de vertaling van de eerste drie boeken. `Het boek van de enen` bevat sutta`s die slechts over één ding gaan, zoals onachtzaamheid, die het ene ding is dat zó tot achteruitgang van de Dhamma leidt, en de vorm van een vrouw, die het ene ding is dat zó de geest van een man in beslag neemt. Het volgende boek (`Het boek van de tweetallen`) behandelt gepaarde onderwerpen, zoals verlies van rijkdom tegenover verlies van inzicht, en het streven van huishouders tegenover het streven van rondtrekkende asceten. Het derde boek (`Het boek van de drietallen`) bevat sutta`s die betrekking hebben op drie dingen, zoals drie gevaren die moeder en zoon scheiden: brand, overstroming en een inval van wilde stammen, of drie soorten wonderen: het wonder van magische kracht, het wonder van de duiding en het wonder van de opvoeding.

Diamant-­‐sūtra digitaal

In 2015 ging de vertaling van het Diamant-­‐sūtra digitaal in het magazine van de VvB. Donateurs, lezers van het magazine en de bezoekers van de Facebook-pagina van de stichting ontvingen Rob Janssens integrale en wetenschappelijke Nederlandstalige vertaling enthousiast.

Er verschenen in 2015 negen nieuwe edities van het webmagazine. Wegens gebrek aan mankracht werd de overstap gemaakt van maandelijks verschijnen naar eenmaal per kwartaal verschijnen. Het webmagazine van de VvB behoort tot het nationale digitale erfgoed, constateerde de Koninklijke Bibliotheek in juli 2015. Het is het behouden waard volgens het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. De bekendheid van en waardering voor de website en de FB-­‐pagina groeien nog steeds.

Bestuur

Jacques den Boer.

Jacques den Boer.

De functieverdeling binnen het bestuur veranderde in 2015: voorzitter werd Varamitra, penningmeester Jan de Breet, secretaris Kees Moerbeek en lid prof. Rob Janssen. Jacques den Boer verliet het bestuur. Hij was vanaf de start betrokken bij de VvB en haar voorgangster. En was jarenlang redacteur van het tijdschrift van de stichting. In 2013 werkte hij samen met  Jelle Seidel de website van de stichting om tot het VvB-­‐magazine. Ook was Den Boer vele jaren secretaris van de stichting.

Het is de bedoeling dat in 2016 vier nieuwe edities  van het webmagazine zullen verschijnen, de eerste naar verwachting in maart. Ook zal waarschijnlijk de Nederlandse vertaling van de Anguttara-­‐Nikaya, deel 2 verschijnen, wederom bij uitgeverij Bodhi.

Bron Vrienden van het Boeddhisme

 

Categorieën: Nieuws
Tags: , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

2 reacties op Vrienden Boeddhisme – aandacht voor vrijwillige levensbeeindiging

 1. G.J. Smeets schreef:

  “Deze Pali-Canon of Tipitaka (`drie manden`) bevat de oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie.”

  Dat is onjuist, Joop.
  De oudste bewaard gebleven geschriften van de boeddhistische traditie zijn verzameld in de zogeheten Gandharan collectie, in het bezit van The British Library. Zie:
  http://www.buddhanet.net/e-learning/history/s_scripts.htm

 2. Ujukarin schreef:

  Op alle slakken zout leggen is nu juist níet conform de spraakvoorschriften ;-(
  Je hebt gelijk als je bedoelt dat de Pali-weergave van de oudste teksten, gelukkig, sinds enkele tientallen jaren niet meer de enige en vermoedelijk niet meer de oudste is. Want hij komt uit de Theravada-traditie en is als eerste rond 100 BCE (“voor Chr.”) opgeschreven in Sri Lanka, en daarna steeds verder gekopieerd als de oorspronkelijke palmbladen begonnen te vergaan. Deze Gandhara collectie is weliswaar van 200 jaar daarna maar wél de destijds opgeschreven versie, geen 2e- of 3e generatie kopie.
  Maarreh… tot op heden wijst alles erop dat het wél om dezelfde teksten en soetras gaat, alleen soms om iets andere versies ervan. Dus gewoon om de Tipitaka. Waarmee Joops formulering in de kern gewoon klopt. En dat daarvan nu van weer een deel de eerste Nederlandse vertaling uit is blijft een heldhaftig stuk werk van allen die hier eer voor toekomt!

  With folded palms,
  PS Elke poging om vervolgens de naam te laten veranderen in iets waar de naam Pali niet in voorkomt is natuurlijk welkom, het is ook lang niet zeker hoe de taal die in de Boeddha’s tijd gesproken werd nu precies benoemd moet worden. De mondelinge overdracht van de teksten in de Theravada-school werd geleidelijk Pali, de Sarvastivadins wiens teksten dus deels in de Gandharan collectie gevonden zijn zouden best wel eens een andere taalvariant gebruikt kunnen hebben… ;-)

Menu