De Europese Unie (EU) moet op de komende top met China, die gisteren is begonnen in Peking, protesteren tegen de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Tibet. International Campaign for Tibet (ICT) roept de EU tevens op om de waarden, die het bevordert in haar ‘externe handelingen’, waaronder mensenrechten, niet in het gedrang te laten komen. De EU onderhandelt met China over de eerste op zichzelf staande investeringsovereenkomst.

Brandende Tibetaan, foto ICT

Zelfverbranding Tibet, foto ICT

Vincent Metten, directeur EU-beleid van het ICT kantoor in Brussel: ‘De EU moet de mensenrechten in Tibet ter sprake brengen in alle vormen van bilaterale dialoog met China, ook op het hoogste niveau. De besprekingen over de mensenrechten mag niet beperkt blijven tot de mensenrechtendialoog, maar moet ook worden geïntegreerd in deze topontmoeting. De EU heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Tibet op de agenda staat van de top met China en dat mensenrechten niet buitenspel gezet worden met het oog op de overheersende economische belangen en handelsbetrekkingen.

In het licht van de lopende besprekingen over een bilaterale EU-China overeenkomst inzake investeringen, moet de EU rekening houden met de aanbevelingen van het Europees Parlement, welke benadrukken dat  met de EU afgesloten investeringsovereenkomsten niet in tegenspraak mogen zijn met de waarden, die de EU wenst te bevorderen door middel van haar externe handelingen’, met inbegrip van de mensenrechten, en waarin tevens wordt opgeroepen tot ‘bindende sociale en ecologische clausules’ in de overeenkomst’, zegt Metten.

ICT dringt er bij de EU op om de problemen rond de contraproductieve en gevaarlijke militarisering van Tibet ter sprake te brengen, de repressie en criminaliserende maatregelen op zelfverbrandingen, en de noodzaak om de Sino-Tibetaanse dialoog, die sinds 2010 is vastgelopen, opnieuw op te starten.

ICT betreurt de tot nu toe zwakke aanpak met betrekking tot de verontrusting over mensenrechtensituatie in China. De 32ste ronde van de EU-China mensenrechtendialoog, gehouden in juni 2013, heeft wederom geen tastbare resultaten opgeleverd. De aankondiging van Chinese ambtenaren om een lijst met individuele gevallen van politieke gevangenen niet langer te accepteren, toont hun intentie om het proces rond de mensenrechtendialoog te minimaliseren.

Tijdens China’s recente tweede Universal Periodic Review in de VN Mensenrechtenraad werd Tibet door een groter aantal landen ter sprake gebracht dan voorheen. De meerderheid van hen waren EU-lidstaten (Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, evenals Denemarken en Zweden in schriftelijke vragen vooraf), die hun verontrusting uitten over het gebrek aan godsdienstvrijheid, de rechten van minderheden, en de toegang van VN-functionarissen tot Tibet, en riep China op om de dialoog met de Dalai Lama te hervatten.

Tijdens de EU-China top moet de EU bouwen op deze onlangs uitgesproken verklaringen van haar lidstaten en China vragen blijven stellen over de slechte mensenrechtensituatie in Tibet, en daarbij tegelijk aangeven dat zij echte verandering verwacht.

In de afgelopen jaren is ICT getuige geweest van een verslechtering van de bescherming van de mensenrechten en een intensivering van het hardhandige optreden in Tibet. Sinds februari 2009 hebben ten minste 123 Tibetanen zichzelf in Tibet en China in brand gestoken. Echter, de Chinese reactie op de escalatie van zelfverbrandingen bestond volgens ICT uit versterking van de ‘behoud van stabiliteit aanpak’ door middel van een vergaande en systematische ‘patriottische heropvoedingscampagne’, in samenhang met een dramatische uitbreiding van de bevoegdheden van de Chinese politie en militairen.

ICT verwelkomt het feit dat mensenrechten op de agenda van de top zijn gezet. Echter, zij herhaalt de noodzaak om resultaatgericht en specifiek te zijn over de situatie in Tibet en zich daarbij te baseren op de resultaten van het eerste officiële bezoek van de speciale EU-vertegenwoordiger voor de mensenrechten aan Tibet, in september 2013.

ICT dringt er bij de EU op een duidelijk signaal af te geven dat het huidige beleid van de Chinese regering over de mensenrechtensituatie in zowel Tibet als China onaanvaardbaar is en een bedreiging vormt voor de bilaterale betrekkingen. De EU en China kunnen alleen echt strategische partners worden als werkelijke en concrete verbeteringen op het gebied van mensenrechten plaatsvinden, in Tibet evenals in de rest van China. Dit is volgens ICT een noodzakelijke voorwaarde voor een stabiel, respectvol en betrouwbaar samenwerkingsverband.

Bron ICT.

 

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk