‘Rients Ritskes, leider van Zen.nl, leidt al jarenlang mensen op tot zenleraar of zenmeester zonder dat hij zelf enige autorisatie heeft. Alle autorisaties van Zen.nl zijn daarmee formeel zonder waarde.’  Dat zegt de Japanse zenmeester Sokun Tsushimoto Roshi vandaag in het Boeddhistisch Dagblad.

Sokun Tsushimoto Roshi stelt in een verklaring naar aanleiding van het besluit van Ritskes om te breken met zijn Japanse leraar deze: ‘Ritskes maakte valse claims over zijn status op zijn website en in interviews en gesprekken. Hij beweert dat hij in 1999 als zenmeester is geautoriseerd door (mij)  Sokun Tsushimoto Roshi, (een Japanse zenmeester die momenteel arts in Londen is). Ritskes noemt zichzelf ‘Zen Master’, ‘Dai Osho’ en ‘Roshi’. Sokun Tsushimoto Roshi stelt: ‘Hij (Ritskes) incasseert hoge bedragen voor opleidingen. Op aandringen van mij (Tsushimoto Roshi) heeft hij begin april zijn valse claim van zijn website verwijderd. Op veel andere plaatsen op internet is deze nog wel te vinden. Ik (Tsushimoto Roshi)  heb ook aangedrongen op een publieke verklaring waarin Ritskes de waarheid vertelt. Tot op heden is niet aan dit verzoek voldaan.’

De gedragscode van Zen.nl kent de volgende bepaling: ‘Je doorziet je eigen tekortkomingen en kunt waar nodig goed excuses maken’ (http://www.zen.nl/nl/gedragscode.php’) .’

Sokun Tsushimoto Roshi zegt tot begin april van dit jaar niet op de hoogte te zijn geweest van de claim van Ritskes. Op zijn website www.revsokun.net schrijft Tsushimoto nu: ‘I declare that I have never ever authorized anyone as a Roshi (zen master).’ Hij geeft aan dat hij ‘erg verdrietig en woedend’ is dat hij op deze manier door Ritskes gebruikt is. Volgens eigen zeggen heeft hij Ritskes in 1999 als teken van vriendschap een rakusu gegeven, een Japans symbool van het monnikskleed van de Boeddha. Daarover zegt Tsushimoto: ‘Als een zenmeester zijn leerling autoriseert als Dharma-opvolger, geeft hij hem officieel een ‘Inka-certificaat’ (kalligrafie) als bewijs van autorisatie. Dan krijgt de leerling de titel Roshi. Een andere vorm van autorisatie, bijvoorbeeld het geven van een rakusu, monnikskleed en dergelijke, is niet toegestaan.’

De organisatie van Ritskes vraagt voor zijn opleidingsprogramma een bedrag van 297,50 per maand (minder draagkrachtigen kunnen in overleg een korting krijgen op dit bedrag). Mensen kunnen een ‘eerste-, tweede-  en derdegraads bevoegdheid’ halen binnen een vastgesteld aantal jaren, als ze aan bepaalde kwalificaties en inspanningen voldoen. Op dit moment volgen 135 mensen de opleiding in enig stadium. Ruim honderd mensen hebben eerder (een deel van) de opleiding gevolgd. De bruto inkomsten uit alleen al dit traject van Zen.nl lopen daarmee in de tonnen per jaar.

Tsushimoto Roshi over de termijnen en de bedragen: ‘Je kunt zen niet kopen. Het is totale nonsens om te stellen dat je zenleraar of zenmeester kunt worden binnen een bepaalde tijd, ook al moet je daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zen is individuele beoefening waarbij je zoekt naar je ware zelf, dat niet-zelf is. Een echte zenmeester of leraar vraagt geen hoge geldbedragen voor cursussen en zentraining.’

Sokun-Tsushimoto

Sokun-Tsushimoto.

Nadat Ritskes begin april door Tsushimoto Roshi is aangesproken op zijn valse voorstelling van zaken, schrijft Ritskes hem plotseling iets anders over zijn autorisatie. Hij verklaart nu dat ‘zijn 30 leraren’ in 2010 besloten om hem als zenmeester / roshi te autoriseren. Volgens Ritskes tekenden ze daartoe een certificaat en gaven ze hem een nieuwe rakusu. In de zentraditie is het niet mogelijk dat studenten hun leraar autoriseren. Mogelijk daarom laat Ritskes tegelijk aan Tsushimoto Roshi weten dat hij in Nederland ‘al uitgebreid heeft aangekondigd’ dat hij vanaf nu doorgaat zonder enige verbinding met het Japanse Rinzai zen, en dat Tsushimoto geen autorisatie heeft verleend aan Ritskes.

Tsushimoto Roshi: ‘Onder druk van de omstandigheden heeft Ritskes inmiddels zelf een persbericht uitgebracht waarin hij het doet voorkomen alsof hij uit vrije wil ‘breekt’ met zijn Japanse meester (die hij niet heeft) en dat hij naar Japan is om ‘zijn monnikskleed’ terug te brengen. Overigens woon ik  momenteel in Londen. Ook geeft Ritskes in zijn persbericht opnieuw een valse voorstelling van zaken over zijn vermeende autorisatie.’

In het kader van hoor-en wederhoor heeft het BD Ritskes en het secretariaat van Zen.nl vandaag om een reactie gevraagd maar nog niet gekregen. Een geautomatiseerd mailbericht van Ritskes laat weten:

‘Hi, how are you? Due to my stay in Asia I am not regularly online untill the 2nd of May. Best wishes. Rients.’

*De nieuwsbrief van Zen.nl waarin Ritskes aankondigt zijn monnikspij in te leveren. In de nieuwsbrief wordt de naam van de leraar niet genoemd. Op de vraag van het BD aan het secretariaat van Zen.nl, afgelopen vrijdag, over wie nu feitelijk de leraar is van Ritskes, wordt de naam van Seiko Hirata Roshi genoemd.

Een artikel van Dick Verstegen over Sokun Tsushimoto Roshi in het BD. Interview in het BD met Ritskes over zijn autorisatie door Sokun Tsushimoto Roshi.

De uitgebreidere versie van het persbericht van Zen.nl van tien april 2013.

Dit artikel is voor het eerst geplaatst op 14 april 2013.

Bron Zen.nl

Bron Zen.nl

Marloes Lasker vulde aan via Twitter dat Sokun Tsushimoto Roshi de opvolger is van Seiko Hirata Roshi. Dit is dezelfde lineage.

Categorieën: Nieuws, Tsushimoto & Ritskes, Zen
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

30 reacties op Sokun Tsushimoto Roshi: ‘Rients Ritskes maakt valse claims over zijn status als leraar’

 1. Pjotr Bos schreef:

  Okay, als dit nieuws waar is, want er is altijd plaats voor verassingen, is dan jukai verleend door Rients officieel ‘geldig’ ? En hoe zit het met al het geld dat cursisten spenderen aan de opleiding voor een diploma die officieel eigenlijk niet geldig is?

 2. Pjotr Bos schreef:

  Waar is eigenlijk het oorspronkelijk persbericht van Tsushimoto?

 3. Als ik het goed gelezen en begrepen heb heeft de boeddha geen enkele leraar geautoriseerd. Alleen de dharma is als leraar door hem geautoriseerd met de opdracht je eigen licht te volgen in verbondenheid met de sangha.
  Naar zijn voorbeeld betekent dit (lijkt mij) dat ik alleen mijn eigen weg naar ontwaken kan vinden en volgen, geïnspireerd door zijn dharma en wat over zijn levensgeschiedenis bekend is.
  Het jezelf als boedhist(-isch leraar) etaleren lijkt mij in die context een merkwaardig toneelstuk, maar voor het gevoel van anderen zal het ongetwijfeld bijdragen aan een bedding voor onzekerheid.
  Siddhartha Gautama Boeddha noemde zichzelf geen boeddhist en volgde uiteindelijk geen leraar.
  Wat Siddhartha Gautama Boeddha ons heeft nagelaten is, mede door de geheel eigen en oorspronkelijke weg van anderen in deze traditie, in mijn ogen een belangrijk voorbeeld van het kompas van de vredelievende weg door een leven dat verzadigd is door lijden en geluk.
  Geld vragen voor cursussen en opleidingen in het boeddhisme, al dan niet voor het boeddhistisch leraarschap, lijkt mij (om in de terminologie te blijven) een mara-activiteit en daarmee een keten die het vlot bindt aan deze oever en weerhoudt de rivier over te steken naar de overkant.

  Rien en alle andere toneelspelers, houdt toch gewoon op met dat toneelstuk van leraarschap en geld verdienen, ga gewoon werken om je brood te verdienen.
  Als je anderen kunt inspireren is dat een geschenk aan jou en daar moet je zeker geen geld voor vragen.

 4. Koert B. schreef:

  Wat mij vooral intrigeert is de geschiedenis van dit artikel zelf. Het oorspronkelijke artikel – nog te lezen op Facebook – begon met een paragraaf met daarin een aantal zeer krachtige citaten van Ron Sinnige als ‘Ritskes maakt valse claims’ en ‘Ritskes is een oplichter’. Er was zelfs een kopje ‘Ron Sinnige’. In een tweede versie een uur later zijn alle verwijzingen naar Sinnige opeens verdwenen.

  Wat weten we. Ritkses en Sinnige onderhouden geen vriendschappelijke band; het is onwaarschijnlijk dat Sokun Tsushimoto zelf informatie op de (Nederlandstalige!) Zen.nl-website bijeen heeft gezocht. Het lijkt daarom niet onredelijk te veronderstellen dat Sinnige zelf deze publieke terechtwijzing van Ritkses heeft georganiseerd. Daar is niks mis mee, maar je moet er natuurlijk wel transparant over zijn.

  Dit was een punt waarop het Boeddhistisch Dagblad had kunnen (nee, moeten) doorvragen. Wat is het motief voor deze actie? Waarom nú deze actie, welk motief had Sinnige ? Heeft Tsushimoto het persbericht zelf geschreven of heeft Sinnige dit opgesteld voor Tsushimoto? (Het idee voor een persbericht lijkt me eerder iets uit de koker van de voorlichter van FNV-Bouw dan van een Japanse arts op bezoek in Londen.) En dan op basis van welke informatie van Sinnige aan Tsushimoto? Hoe terecht was zijn voorstelling van zaken? Is het begrip ‘zenleraar’ zoals Ritskes dat beschrijft wel te vergelijken met hoe Sinnige dat presenteert? Lijken me zeer relevante vragen om de strekking de aantijgingen te begrijpen.

  Maar een uur later zijn alle verwijzingen naar Sinnige uit het artikel tot mijn verbazing verdwenen. Nu wekt het artikel de schijn het alsof Tsushimoto geheel op eigen initiatief tot deze terechtwijzing is gekomen! We weten echter uit de eerdere versie dat de werkelijkheid anders is, en dat lijkt me relevante informatie voor een dagblad dat claimt ‘onafhankelijk’ te zijn. Sterker: het is een verkeerde voorstelling van zaken, zeker in het licht van de zware uitspraken van Sinnige.

  Was Sinnige geschrokken van zijn uitspraken? Ja? Jammer, als voorlichter weet hij dat uitspraken een maal gedaan uitspraken blijven. Een journalist heeft daaraan geen boodschap te hebben. (Hanteert Tsushimoto ook deze termen? In de stortvloed van informatie vergeet het Boeddistisch Dagblad het persbericht zelf te plaatsen?!)

  Of is Sinnige hier in de rol van spindocter, die doelbewust het Boeddhistisch Dagblad voor zijn karretje spant en zelf buiten beeld wil blijven? Als dat zo zou zijn, pleit dat niet voor iemand die ook woordvoerder van nb. een vakbond is.

  Of heeft het Boeddhistisch Dagblad op geheel eigen initatief de naam van Sinnige verwijdert? In dat geval heeft het weinig gevoel voor nieuwswaarde en betekenisgeving. Juist vanwege die harde uitspraken. Dan kan het Boeddhistisch Dagblad zich in het vervolg beter concentreren op het publiceren van plofkip-cartoons.

  Dus Boeddhistisch Dagblad, ik ben heel benieuwd dus: wat was het motief om de naam van Sinnige uit het artikel te verwijderen?

  (Ik heb overigens een jaar of twee geleden zelf aan Ritkses de vraag voorgelegd. Waarop hij zonder onhaal antwoordde dat Tsushimoto hem niet de titel van Roshi gegeven had, maar wel toestemming om les te geven.)

 5. Ron Sinnige schreef:

  Beste Koert B.,

  Dit artikel is gebaseerd op een persbericht dat ik heb opgesteld voor en op verzoek van Sokun Tsushimoto Roshi, en dat ik namens en op verzoek van hem heb uitgestuurd.

  Als je me je mailadres stuurt, stuur ik je het origineel graag toe. Joop Hoek was iets te enthousiast, hij dichtte mij enkele krasse uitspraken toe, die niet in het persbericht staan en die ik tegenover hem en in deze context ook niet gedaan heb. Sterker nog, ik had Joop Hoek op het moment van publicatie van zijn (oorspronkelijke) artikel nog nooit gesproken. Daarom heb ik hem gebeld en gevraagd of hij de quotes die hij aan mij toedichtte wilde weghalen. Dat heeft hij gedaan.

  Bovendien ben ik in dit geval inderdaad de persvoorlichter, en niet meer dan dat. Dus geen woordvoerder. Net als bij FNV Bouw :-). Mijn mening doet er hier niet toe. Tsushimoto Roshi hecht eraan dat de waarheid gekend kan worden achter de claim van Ritskes, vandaar dat hij heeft gevraagd of ik dit persbericht voor hem wilde verzenden.

  Het voert misschien wat ver om op dit moment de hele voorgeschiedenis uit de doeken te doen, maar daar kom ik graag op terug. Ik heb al een afspraak met Joop Hoek om eens door te praten, dus dat komt goed.

  Dat ik geen groot fan ben van Rients Ritskes is sommigen bekend. Ik doe niet echt moeite om daar een geheim van te maken. Je kunt het ook op mijn weblog hier en daar teruglezen.

  Ik hoop dat ik hiermee je vragen enigszins heb kunnen beantwoorden. Anders, mail gerust.

  • Joop Romeijn schreef:

   Dank je Koert voor je terechte vragen (die had ik gistermiddag ook toen de titel van het artikel wijzigde) en Ron voor je reactie.
   Laat ik het zo zeggen: de redactie van het BD heeft wat onhandig geopereerd gisteren.

   Ik vind – nogmaals – dat andere Zen-leraren nu ‘uit de kast‘ moeten komen en publiekelijk hun mening moeten geven over hun (oud) collega Ritskes, en vooral wat er moet met bv zaken als verleende jukai’s. En dan denk ik aan mensen als Nico Tydeman, Tenkei Coppens, Jiun Hogen en Ton Lathouwers (al is Chan net iets anders dan Zen)

   Verder moet de vraag beantwoord worden wat de toekomst van Zen.Nl kan zijn, mijn persoonlijke mening (maar ik ben geen Zennie maar vrijzinnig Theravadin) is dat Ritskes zich moet terugtrekken als hoofdleraar.
   En bovengenoemde leraren mogen daar ook best iets van zeggen, al betreft het niet hun eigen sangha !

  • Koert B. schreef:

   Beste Ron, nee, gerustgesteld ben ik nog niet helemaal. In mijn eerdere reactie staan een aantal vragen die nog niet beantwoord zijn, maar ik neem aan dat het Boeddhistisch Dagblad hier nog wel mee aan de slag gaat.

   Wat mij wel zeer verbaasd heeft, is dat volgens u Joop Hoek in de eerste versie van het artikel op basis van het persbericht alleen, en zonder u verder gesproken te hebben, woorden in de mond gelegd heeft als ‘Ritskes in een oplichter’. En als u niet aan de bel had getrokken, dan stonden die nu nog in die termen op de site.

   Ook al is dat binnen een uur rechtgezet, persoonlijk zou ik laaiend zijn als mij dat zou overkomen. De kwalificatie ‘enkele krasse uitspraken toedichten’ vind ik nogal een understatement. Aan Hoek dan ook de vraag hoe hij erbij kwam om voor deze bewoordingen te kiezen en of dit zijn gebruikelijke werkwijze is. Ik ga nu toch wel twijfelen aan de kwaliteit van de berichtgeving in het BD.

   Ook uw geruststellende woorden dat er ‘binnenkort’ nog een nadere toelichting op de verdere achtergronden komt verbaast mij. Is het BD nou een nieuwsblad of niet? Dit is toch nú nieuws, en de lezer wil toch nú die achtergronden horen? De de vraag aan Hoek hoe hij dit ziet.

   Ook de vraag of u in eerste instantie initiatiefnemer geweest voor deze actie van Tsushimoto lijkt me nog altijd relevant. Bent u nu wel of niet degene geweest die in april van dit jaar Tsushimoto geïnformeerd heeft over de onjuistheden op de zen.nl-site? En was het uw voorstel om dit via een persbericht te doen of was dit het idee van Tsushimoto zelf?

   Dan het bericht zelf. In het artikel lijkt Tsushimoto de veronderstellen dat Ritkes zenleraren opleidt in de formele Japanse lijn en traditie – ik noem het maar even zo. De zen.nl-site is echter duidelijk. Bijv. een 2e graads opleiding ‘geeft de bevoegdheid om zenlessen te verzorgen voor groepen op introductie en gevorderden niveau.’ Dat lijkt me – voor iedereen die zich enigszins in zen verdiept heeft – toch wel iets anders den een formele opleiding tot Japanse Roshi of Zenji. En er zijn velen die dergelijke lessen verzorgen zonder verdere formele training. Dus hier lijken er toch wel dingen door elkaar te lopen. Had u als ‘persvoorlichter’ hem niet voor deze schijnbare verwarring moeten behoeden?

   De reden dat ik hiervan een punt maak, is dat ik wel enige mensen ken die de opleiding afgerond hebben, en er niet één is die zichzelf – anders dan Tsushimoto lijkt te denken – nu als ‘zenmeester’ zou beschouwen. Sterker nog, de meesten hebben zoiets van: ‘en nu begint het pas!’ Dus ja, ik heb nog een aantal vragen voor zowel de heer Hoek als u over hoe een dergelijk bericht nu tot stand komt.

   • Ron Sinnige schreef:

    Beste Koert B.,

    Omdat iedereen hier zo sportief en transparant is dat zij of hij haar/zijn volledige naam vermeldt, stel ik voor dat jij dat ook doet. Ik vind het fijn te weten met wie ik te maken heb.

    Je stelt relevante vragen en ik geef je graag (en volledig transparant) antwoord, dus ik wacht je onthulling in spanning af.

    Groet,

    Ron

 6. Ron Sinnige schreef:

  Hoi Joop, dank voor je bericht. Nico en Anton (Tenkei) zijn geautoriseerd door Dennis Merzel (Genpo). Weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt de laatste tijd, maar volgens mij hebben die op dit moment een vergelijkbaar probleem. #alswetochbezigzijn

  • Joop Romeijn schreef:

   Ja hoor Ron, van het deroben van Genpo heb ik gelezen. Maar niet van de effecten op Nico en Anton.
   Behalve dan Joan Halifax hebben weinigen Zen-leraren zich heldhaftig gedragen.

   Moeten de leerlingen van Zen.Nl het dan zelf oplossen? De ‘boeddhistische gemeenschap’ moet toch wel iets kunnen doen?

   Maar: alle Zennies zijn welkom in de moederschoot van de Theravada (daar is ook veel loos hoor maar die zijn toch iets meer van: ‘wees een eiland voor jezelf’, DN 16)
   Goed trouwens (even) weer van je te horen.

  • Marloes Lasker schreef:

   Als ik naar mijzelf kijk en me afvraag waarom ik stiekem wil dat een ander de mist ingaat, dan is dat omdat ik zelf graag degene wil zijn die de waarheid kent.

   Maar helaas.

 7. Robbie Rosmalen schreef:

  Ach, als Rients mensen kan helpen wat meer geluk te vinden en enkele technieken aanbied die hen helpen minder lijden te ervaren…wat is dan het probleem ?? Als hij daar enorme veel geld voor vraagt, ja dat lijkt me nou niet echt etisch maar als mensen niet willen betalen houdt het vanzelf op. Zolang mensen willen betalen voor zijn Leraren opleiding en zich dan graag willen zien in de rol van Leraar, zal Rients succes voortduren. (Het doet me denken aan de hele Reiki geschiedenis- eerst was er Reiki 1/2 en 3, toen ineens Meester, toen hawaiaanse reiki etc etc en de bedragen liepen de pan uit)

  Maar wat is succes ? Bij mijn weten heeft Boeddha onderwezen om bevrijding en verlichting te bereiken,als de leer die onderwezen wordt niet die motivatie heeft en alleen mensen helpt om in dit leven wat meer (tijdelijk) geluk te ervaren, dan is het voor mij geen boeddhisme. (Standaard Theravada/Mahayana zienswijze…) Het kan best nuttig zijn maar het doel van het boeddhisme wordt niet uiteengezet en nagestreefd.

  Ok het lijkt erop dat Rients niet helemaal de waarheid heeft gesproken, dat is een reden om te twijfelen aan zijn motivatie. (Net als die financiele kwestie…) Maar zoals Ron al zei, nu zijn er in vele andere gevallen ook leraren die hun leraarschap hebben verkregen via een leraar die nu niet meer zuiver is.(of niet zuiver wordt gezien door sommigen..) Ikzelf denk dat als de leraar op het moment van de overdracht zuiver is, dat de leerling dan toch heeft ontvangen wat nodig is om een leraar te worden. Wat mij betreft is de motivatie het belangrijkst; mededogen voor alle levende wezens die lijden, vertrouwen in Boeddha , Dharma en Sangha, vertrouwen en kennis van de leer van de eigen traditie, vertrouwen in de wet van Karma, wedergeboorte, nirvana en Boeddhaschap, een verminderd ego door meditatie op zelfloosheid en enige nederigheid.

  Maar laten we aub geen heksenjacht ontketenen, zij die RR willen volgen zijn helemaal vrij om dat te doen en ik denk dat zij niet zo geintereseerd zijn in het boeddhisme als pad naar bevrijding en verlichting. (Ik heb al eerder gerefereerd aan de website van zen.nl waar vrijwel niets te vinden is over Boeddha/Dharma en Sangha.) Dus waarom zouden wij (boeddhisten)ons hier teveel mee moeten bemoeien ?

 8. Pjotr Bos schreef:

  Ja ik heb R.R gemaild en hem gevraagd hoe het zit met mijn jukai als het bovenstaande nieuws waar is.
  Als mijn jukai ongeldig is heb ik geschreven dan wil ik graag mijn geld terug voor de rakusu (best prijzig voor iets dat officieel niks waard is!)
  Ook heb ik mijn opleidingsgeld terug gevraagd (ik had fikse korting dat wel)Je kunt mensen niet voorhouden dat ze officieel geautoriseerd zenleraar zijn als ze die opleiding afronden, terwijl ze het dan vervolgens officieel niet zijn! Ik zie een zenleraar als een dharma leraar en velen met mij denk ik zo. Als R.R. het verkocht had als meditatie docenten opleiding geinspireerd door Zen okay. Of opleiding tot minfulness trainer. Op de manier van R.R. vind ik dat er misbruik gemaakt is van Zen om een product te verkopen wat niet is wat het zegt! Dan vind ik dat een consument het recht heeft zijn of haar geld terug te vragen.UIteraard moeten mensen zelf weten of ze R.R. volgen maar producten verkopen die niet zijn wat het zegt wat het is dat kan gewoonweg niet.

  Maar eerst maar officieele verklaringen afwachten.

 9. Jean Leunissen schreef:

  Als oud-leerling van ZEN.NL wil ik, met enige schroom weliswaar, ook mijn mening geven. Het onderstaande is een strikt persoonlijke indruk op basis van mijn ervaringen bij ZEN.NL.

  Op basis van de, marketingtechnisch goede, reclamecampagne heb ik mij bij de lokale school aangemeld. Ik maakte kennis met mijn leraren, die, binnen het kader van de lokale cursus, een uitstekende indruk maakten. Bevlogen, erudiet, verrassende invalshoeken. Kortom, over mijn ´leraren´ niets dan goeds. Zij hebben mij veel inzicht gegeven in het wezen van Zen, ik pluk daar nog steeds de vruchten van.

  De boeken van R.R. waren leidraad voor de cursus. In het begin was dat heel praktisch en spannend en nieuw, maar gaandeweg ben ik door zelfstudie, w.o. Tydeman, beide Suzukis, Batchelor, meer in de materie gekomen. De glans van de boeken van R.R. begon snel te verbleken. Het was allemaal wel èrg IK-gericht. Een soort zelfhulp-ZEN voor Managers in Jip en Janneke taal. Nog net geen NLP. Dana, compassie, bescheidenheid, Boeddhisme in je leven, waren termen die nauwelijks aan de orde kwamen. Wel persoonlijke groei en vooral : succes!! (in de maatschappij.) R.R. die zich in een interview op televisie beroemt op zijn vrouw die hoogleraar is en die nóg slimmer is dan hij. So what? Hoge intelligentie is geen garantie voor spirituele integriteit en succes.

  Ook ik wilde mij verder verdiepen en was geïnteresserd in de opleiding. (Een waardevolle verdieping van je Zen-praktijk… ) Ik kan eigenlijk geen € 297,50 per maand missen, zeker niet voor wat er tegenover staat. En dan ook nog 1x per jaar op Sesshin voor een niet misselijk bedrag. Je bent zo € 5000 per jaar kwijt.
  Ik heb me laten uitnodigen voor een lerarendag. Daar zijn mij de schellen van de ogen gevallen. Er blijkt nauwelijks selectie aan de poort. Het woord franchise viel diverse malen. (Ik ben allergisch voor franchising. in 9 van de 10 gevallen loopt het fout omdat de top teveel geld wil zien en/of de formule niet juist struktureert en aanstuurt. Dat heb ik weer uit mijn eigen niet-zen accountancypraktijk diverse malen geconstateerd.) Nieuwe produkten werden stevig gepromoot. Het woord bescheidenheid of dienstbaarheid heb ik niet gehoord. Het woord sangha werd angstvallig vermeden. Wel waren er bijna 100 leerlingen, die blijkbaar allemaal hun eigen Zen-schooltje wilden openen. Ik heb met enkelen gesproken, hun niveau bleek bedroevend. Ze spraken wel over geld verdienen en hoe leuke een eigen zen-school zou zijn, maar ze waren niet in staat om een sprankje spiritualiteit uit te stralen. Suzuki bleek een automerk, geen zen-leraar. Eén les ging over effectieve communicatie met de leerlingen. Daar was geen woord spiritualiteit bij. R.R. hield een betoog over zijn favoriet : Bubbels. Erg sprankelend was dat niet, maar na één jaar studie had ik inmiddels ook al een weerstand gekregen tegen bubbels. En op mijn vraag aan een aanwezige bobo op grond van welke argumenten R.R. meent iemand tot Zenleraar te promoveren was men heel vaag. Het was in ieder geval het uitsluitend voorrecht van de chef om iemand tot dat niveau te verheffen. Kortom een vak met toekomst, want er zal veel vraag komen naar Zenleraren van goed niveau. HBO niveau nog wel. Klap op de vuurpijl was een terloops gesprek met R.R. zelf. Hij was in stemmig zwart, met een stemmig zwart horloge om waar ik een auto voor kan kopen. Dat krijg je met bestsellers. Voor mij was deze confrontatie met R.R. en zijn entourage het begin van mijn verwijdering van zen.nl

  Als ik bovenstaande reacties lees, krijg ik de indruk dat R.R. inderdaad een beetje de weg kwijt is. Hij kan het goed verkopen, is zéér intelligent, maar bij één week Batchelor, hoe controversieel ook, heb ik méér inzicht verworven dan in een jaar Zen.nl. Ik beschouw deze organisatie inmiddels als één van de vele pogingen een graantje mee te pikken in de spirituele markt.

  Het meest spijt me dit voor de lokale leraren, die behoorlijk moeten investeren om hun schooltje op te richten en draaiende te houden. Wat nu gebeurt zal ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de organisatie en de naam. Mìjn leraren verdienen dat niet want zij zijn binnen de gegeven context, van zeer hoog spiritueel niveau. En er zullen ongetwijfeld meer zijn met goede intenties en kwaliteiten. Zen leent zich echter niet voor een commerciële aanpak. Het wordt dan Happinez met een Japans sausje.

  Ik merk dat mijn cynisme de overhand krijgt naarmate ik meer schrijf. Dat krijg je met teleurstellingen in zaken die je aan je hart gaan. Het wordt tijd dat ZEN.NL terug naar de basis gaat. Misschien is er dan nog wat te redden.
  Ik dank mijn leraren voor alle inzichten die ze me hebben gegeven. Ik dank R.R. voor alle suggesties die ik niet zal navolgen.

 10. Henk schreef:

  Ben zelf ruim drie jaar intensief als leerling bezig geweest bij ZEN.nl na mijn eerste kennismaking en introductie in ZEN bij Jeroen Witkam in Zundert. Bij mijn zoektocht iets in de buurt van Nijmegen te vinden, waar ik woon, kwam ik terecht bij ZEN.nl en volgde opnieuw de introductie-cursus van vier maanden.
  De eerste kennismaking maakte een goede indruk op mij en na vier maanden besloot ik door te gaan bij een gevorderden-groep waar ik drie jaar lid van ben geweest.
  Heb deelgenomen aan diverse activiteiten buiten de wekelijkse bijeenkomsten zoals weekend-bijeenkomsten en ook nog een sesshin van een week. (Voor ruim 800 euro!)
  Volgde ook voor veel geld bij een zen-leraar een coachings-traject, dit op aanraden van hem in aanloop naar een eventuele deelname aan de leraren-cursus.(5 gesprekken van 2 uur voor 1500 euro !!!). Zen-leraar, daar zou juist ik bij uitstek geschikt voor zijn, zo werd mij diverse malen verteld door mijn ZEN-leraar maar ook van anderen hoorde ik dat ze eigenlijk stilaan opgewarmd werden om aan de leraren-cursus te beginnen.
  De boeken van Rients Ritskes, die ik eigenlijk matig van inhoud vind, heb ik ook aangeschaft omdat die (deels) behandeld werden op de wekelijkse avonden. Kwam er weer een nieuw boek van hem…..juist, dan gingen we daar mee aan de slag tot het volgende boek weer uit kwam, enzovoorts, het geeft te denken.
  De eerste twee jaar was ik enthousiast maar na twee jaar kwamen de twijfels boven drijven en ik zag steeds weer mensen afhaken die het veelal teleurgesteld voor gezien hielden maar daar wilde ik mij niet door laten leiden.
  Na drie en een half jaar heb ik het echter ook voor gezien gehouden en ben zoals veel anderen toch behoorlijk teleurgesteld afgehaakt. Aan mijn betrokkenheid bij ZEN.nl kwam een eind voor een prijskaartje van ruim 5000 euro in drie en een half jaar.
  Coaching, sesshins, boeken en maandelijkse contributie zitten in dit bedrag verwerkt.
  Zeer zeker heb ik dingen opgestoken van de leraren die ik heb mogen meemaken maar toen de glans van het nieuwe er een beetje vanaf was na ongeveer twee jaar bleken de wekelijkse bijeenkomsten voornamelijk nog te gaan over “Geluk” over “Keuzes maken” en “Leer denken wat je wilt denken”, de leerschool draaide rond in veel van het uiteindelijke oppervlakkige zelfde.
  Ook is opvallend dat het inhoudelijke gedachtengoed van het Boedhisme nauwelijks aan bod kwam, de boodschap van R.R.werd eigenlijk boven alles verheven.
  Toen ik als nieuweling de introductie-cursus ging volgen was alles nieuw en aan het nieuwe klampte je jezelf als het ware vast, al ware het “de weg”.
  Ik begrijp heel goed waarom ik ben afgehaakt en anderen ook veelal teleurgesteld met mij bij ZEN.nl.
  In de eerste plaats omdat R.R. de kassa graag ziet rinkelen, heel graag zelfs. Vervolgens omdat ZEN.nl is verworden tot een meditatie-fabriek die weinig te bieden heeft op termijn, zeker als je niet door wilt stromen naar de leraren-opleiding. (Voor ruim 10.000 euro kun je daar toch 3 jaar prettig bezig zijn!)
  Een andere reden is dat de inhoud van het Boedhisthische gedachtengoed nauwelijks aan bod komt bij ZEN.nl, daar komen mensen toch voor?
  De vele teleurgestelde afhakers, daar heb ik eigenlijk nog het meeste mee te doen omdat ZEN.nl niet kan bieden wat R.R. en de zijnen zo graag voorspiegelen en beloven maar ook omdat het niet voldoet aan eventuele verwachtingen.
  Het is heel goed dat hier de zaken bij ZEN.nl onder de aandacht komen. Het ZEN.nl-gebeuren dient ontmaskert te worden omdat het voor mensen die uiteindelijk afhaken schade berokkent en het Boedhisme op deze wijze niet dient. Ritskes is niet meer dan een slimme ondernemer die voor (te) veel geld van cursisten zijn franchise-ondeneming opbouwt en handelt in meditatie en leraren-opleidingen. Inmiddels denkt hij de ZEN-goeroe van dit land te zijn maar draait alles om geld, om de grootste worden en daarbij schiet hij het doel van waar het werkelijk om gaat, ruimschoots voorbij.
  ZEN en geld, dat maakt hem wellicht gelukkig!

 11. Ingur schreef:

  Ik snap het niet.

  Wie is nu de persoon die Ritskes zenmeester zou kunnen maken? Sokun Tsushimoto Roshi of Seiko Hirata Roshi?

  Als dat Seiko Hirata Roshi is, waarom geeft Sokun Tsushimoto Roshi hier dan een statement weg?

  Verwarrend.

  • de redactie schreef:

   Update toegevoegd: Sokun Tsushimoto Roshi is opvolger van Seiko Hirata Roshi in dezelfde lineage.
   (Paul van Buuren)

  • Ron Sinnige schreef:

   Hirata Roshi is overleden, dus dat wordt wat lastig. Waarom Tsushimoto Roshi een statement weggeeft, staat in de tekst :-).

 12. Pjotr Bos schreef:

  over Jukai wordt door een kenner gezegd:

  “About Jukai, Rients has no authority to give them,
  especially since he himself does not even uphold the precepts.
  However, if you took the Jukai seriously
  then by living them, they are valid.
  They are a part of lay ordination anyway,
  so it is nothing to worry about.”

 13. Pjotr Bos schreef:

  En ik denk dat het een goed idee is als de mensen die zich gedupeerd voelen geld gaan terug vragen voor de producten die niet pluis zijn. Maar uiteraard als je ook echt vind dat er iets niet klopt. Ik zelf heb het al gedaan, nu wacht ik nog op antwoord van Rients.

 14. Ronald de Caluwé schreef:

  Dank voor de info.
  Inhoudelijk geen verrassing als je zen.nl doorneemt en wat verder surft.
  Het lijkt me belangrijk dat er optimale transparantie komt over deze kwestie. En misschien idd eens goed dat andere echte leraren een uitspraak doen.
  Bedankt Ron, voor het aanzwengelen van het gesprek.

 15. Joop Romeijn schreef:

  Nadat ik het verzoek heb gekregen (van Ron) het persbericht ook te plaatsen op mijn blog, heb ik dat vandaag gedaan, http://joopromeijn.blogspot.nl/2013/04/de-vreemde-wereld-van-zen.html
  Uiteraard met mijn perspectief en mijn commentaar erbij:

  Als ik vanuit deze optiek het persbericht lees, kan ik dat alleen maar hoofdschuddend doen.
  Maar ook met compassie, voor degenen die dure cursussen bij Zen.Nl hebben gevolgd en dachten daarmee een echte Zen-titel te verkrijgen.
  Behalve dat een titel vanuit mijn perspectief helemaal niets betekent, betekenen deze specifieke Zen.Nl-titels ook nog eens niks vanuit Zen-perspectief.
  Kortom: ook in Zen is dukkha volop aanwezig, of ze het weten of niet.

  Nawoord
  Het is nu twee dagen na de hete zondag 14 april waarin Rients Ritskes gebraden werd.
  Tot nu heeft niemand van de leraren van andere Zen-sangha’s in Nederland zich publiekelijk uitgelaten over deze zaak.
  Ook (het bestuur en de lerarenraad van) de BUN niet, maar dat had ik ook niet verwacht, die zijn volstrekt irrelevant.

  • Pjotr Bos schreef:

   “Behalve dat een titel vanuit mijn perspectief helemaal niets betekent, betekenen deze specifieke Zen.Nl-titels ook nog eens niks vanuit Zen-perspectief.”

   Bedankt en mooi gezegd Joop! En inderdaad is het het ergste dat mensen in de waan waren iets te kunnen verkrijgen wat niet te verkrijgen valt. Maar op miraculeuze wijze is dit onbestaand onbehaalbaar iets van zeer grote ernst in Zen. Wellicht is dit een heel goede les van Rients!

 16. Daniel Bertina schreef:

  Jukai is ook maar een toneelstukje. Het gaat erom de geloftes in je dagelijks leven toe te passen. Elke dag weer met vallen en opstaan. De rest is flauwekul. Ik heb ook maar weinig medelijden met mensen die zich door RR duizenden euro’s uit de zak hebben laten kloppen. Daar zijn ze toch zelf bij geweest?

 17. Pjotr Bos schreef:

  Een tijdelijke verklaring van mij want ik wil er eerst het fijne van weten.

  “Ik heb allerlei uitspraken gedaan over de zaak Tsushimoto en Ritskes. Ik heb deze verwijderd waar mogelijk. Ook zal ik verder pas tot handelen overgaan aangaande mijn uitspraken die bijvoorbeeld nog op het net staan, als er opheldering en liefst uitsluitsel over de zaak is. Ik ben me bewust van het feit dat ik wellicht onnodige onrust heb veroorzaakt mijn excuses daarvoor! Maar ik zal niet schromen om te helpen de waarheid aan het licht te brengen. Het is mij niet te doen om het feit of Tsushimoto gelijk heeft of Rients. Maar het is mij te doen om de zuiverheid in het Boeddhisme. Ik ben verder wel gestopt met de opleiding bij Zen.nl maar dat had ik al besloten voordat deze kwestie aan het licht kwam. Ik ben dus niet weg om deze kwestie maar vanwege eigen overwegingen aangaande mijn beoefening.”

 18. Hanne schreef:

  Ik ben geen Boeddhist, wel Mindfulness beoefenaar, de vorm ‘moet’ een naam krijgen…

  Blijken we allemaal mens te zijn, hoezeer we wat dan ook beoefenen. Compassie voor al diegenen die zich hebben laten verleiden door het ego. Daar valt meneer Ritskes ook onder (ik ken hem niet). En dank voor de spiegel die hij ons voorhoud. Observeren zonder oordeel?

 19. Beste Hanne,
  Het is m.i. echt mogelijk compassie te hebben met Ritskes én te observeren mét een oordeel.

  Als er een zwerende wond is, bedek je deze ook niet met plastic, maar maak je de boel open zodat er lucht bij kan. Dat is precies wat me hier gaande lijkt.
  De boel wordt geopend, er kan lucht bij, zodat genezing kan plaatsvinden.

  Jelle Seidel heeft zijn artikel van gisteren heel goed getimed: https://boeddhistischdagblad.nl/het-vredelievende-boeddhisme/

  In het verlengde hiervan: Niet benoemen van misstanden is schadelijker dan ze (door het niet-benoemen) in stand te houden.
  Erken de feiten.

  • Pjotr Bos schreef:

   Ronald bedankt voor jouw uitleg. Zo zie ik het namelijk ook, jouw reactie helpt mij de zaak in een ander perspectief te zien en er woorden voor te kunnen vinden.

 20. maitreya schreef:

  Ritskes is een oplichter en het idee dat je op een school Zen kan leren, met diploma’s en idiote versierselen is lachwekkend hilarisch !!