Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) zoekt dringend opslag voor het media archief van de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS), dat circa 4 kubieke meter omvat. De ruimte dient in elk geval afsluitbaar, vorst en vochtvrij te zijn.

De BOS stopte noodgedwongen in het kader van het opheffen van kleine levensbeschouwelijke 2.4.2 omroepen in ons publieke omroepbestel per 1 januari 2016 met het uitzenden van radio- en televisie producties. De succesvolle en levendige BOS-radio verdween voorgoed, de tv vond onderdak bij KRO NVRV en zendt sindsdien uit onder de naam De Boeddhistische Blik. Bodhi tv, een erflater van de BOS, verzorgt sinds enkele jaren berichtgeving over het boeddhisme in Nederland.

Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) draagt zorg voor het Nederlands boeddhistisch erfgoed. Naast de opbouw van een papieren archief, welke op termijn beschikbaar gesteld zal worden door de universiteitsbibliotheek Leiden, heeft het NBA onlangs een unieke verzameling tijdschriften gescand en gepubliceerd op haar website.

Het oudste tijdschrift vormt de volledige Saddharma reeks, beginnende in 1968 en eindigend in 1995 toen het overging in Kwartaalblad Boeddhisme welke ook op de site aanwezig is. Ook de gehele serie Cosmic Papers vanaf 1972 valt te bewonderen alsmede alle Vipassana magazines vanaf 1984 tot 2018. Daarnaast ook Lumeria, Boeddha Magazine, Vorm & Leegte, de Rigpa Magazines en alle Maitreya Magazines. Alle medewerkers van het NBA werken onbezoldigd op vrijwillige basis, maar het NBA is afhankelijk van donaties, het liefste in de vorm van archiefmateriaal, tijdschriften of boeken.

Geïnteresseerden die archiefruimte beschikbaar willen stellen aan de NBA kunnen met die organisatie contact opnemen via secr@boeddhistischarchief.nl

 

 

Categorieën: Nieuws, BOS-tv en radio, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, NBA - Nederlands Boeddhistisch Archief, Boeddhisme
Tags: , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk