Guy Dubois is de auteur van verschillende boeken over dhamma. Eveneens vertaalde, becommentarieerde en annoteerde hij in het Nederlands een aantal vroeg-boeddhistische teksten zoals de Atthakavagga (De vrede van de Boeddha); de Parayanavagga (De weg naar de andere oever); de Itivuttaka (Zo is het gezegd), de Khuddakapatha (Korte passages); de Udana (Geïnspireerde Uitspraken van de Boeddha) en de Dhammapada (Het pad van waarheid). Al de boeken van Guy zijn vrij van copyright. ‘Wanneer ook maar één woord van al mijn teksten tot inzicht kan leiden bij één persoon, zou ik me gelukkig voelen.’

Elke maand stelt de auteur een boek gratis ter beschikking aan BD-lezers. In de maand september is dat de tekst van de Parayanavagga. Het boek is volledig vrij van auteursrecht en in PDF via deze link te downloaden.

De Parayanavagga behoort samen met de Atthakavagga en de Khaggavisana tot de vroegst gekende boeddhistische literatuur. Deze suttas dateren van vóór de tijd dat de sangha, de monastieke orde, zich het legaat van de Boeddha manifest toe-eigende en zijn leerstellingen kordaat en rationeel uniformeerde tot een gestroomlijnde filosofie en dito religie. Het zijn dus geschriften die dateren van de periode voordat de dhamma geïntoxiceerd werd door allerlei sektarische modificaties. In deze suttas vinden we dus de denkbeelden van de oorspronkelijke ‘spirituele zoeker’. Zij bevatten de authentieke zienswijzen van de man die later algemeen beschouwd werd als de grondlegger van wat we momenteel gemeenzaam ‘boeddhisme’ noemen.

De verzen van de Parayanavagga tonen de yogi een beoefening in zijn meest strikte en ‘natuurlijke’ vorm: koester geen enkele verwachting; hou emotioneel en ruimtelijk afstand tot anderen; zonder je af; wees opmerkzaam, d.i. wees aandachtig en verzamel zomin mogelijk dingen om je heen.

In ieder geval: deze suttas bieden een unieke kijk op de denkwereld van Siddhattha Gotama, de man die—na zijn zelfrealisatie—de Boeddha genoemd werd. Dichter kan men niet bij de man komen. Deze verzen tonen wat de Boeddha werkelijk leerde: de weg naar een ondogmatische en niet-sectaire zelfrealisatie. Hoewel de denkbeelden op het eerste zicht soms controversieel overkomen, werken ze, bij nader toezien, uitermate verhelderend: ze stimuleren tot nadenken en vormen op deze manier een rabiate bescherming tegen de gevaren van blind geloof. Hetgeen ook steeds de bedoeling geweest is van de Boeddha. De lezer hoort hier bijgevolg de woorden van de Boeddha rechtstreeks, zonder middelaars, zonder hun drijfveren, zonder indirecte vertalingen. De genesis zonder pollutie.

Fysieke boeken: Wie liever een ‘fysiek’ boek in de handen houdt kan dit bestellen via bol.com De auteur wil zelf zijn initiële doelstelling trouw blijven: hij wenst niets te verdienen aan dhamma. Guy: ‘Wanneer er ook maar iets ‘winst’ gegenereerd wordt zal het onverbiddelijk naar dana gaan.’

Guy E. Dubois (72) is auteur van verschillende werken over de leer van de Boeddha. Verder heeft hij verschillende vroeg-boeddhistische suttas vertaald vanuit het Pali naar het Nederlands en deze teksten becommentarieerd: de Parayanavagga (De Weg naar de Andere Oever); de Dhammapada (Het Pad van Waarheid); de Khaggavisana-Sutta; de Itivuttaka (Zo is het Gezegd) en de Khuddakapatha (Korte Passages).
Als yogi is hij volledig ongebonden t.o.v. elke boeddhistische stroming. Hij interpreteert de dhamma op een vrijgevochten manier. Als dusdanig is hij—in de letterlijke betekenis van het woord— een ‘thuisloze’, een bhikkhu, een bedelmonnik, die zijn dhutanga (praktijk) op een heel persoonlijke wijze invulling geeft. In zijn boeken combineert hij een virulente vrijzinnige levenshouding met een grote genegenheid voor de diepe inzichten van de Boeddha. Deze symbiose leidt ertoe dat er soms heilige huisjes sneuvelen.
Hij is vrijwel onbekend in de boeddhistische wereld. Hij leerde op eigen houtje Pali en vertaalt als niet-geschoold filoloog de oudste boeddhistische teksten naar het Nederlands. Lezers noemen hem één van de grootste kenners van de Pali-canon in het Nederlands taalgebied.

Categorieën: Nieuws, Boekbespreking, Boeddhisme, Theravada
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk