Thijs Huijs is door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) per 1 januari 2019 als externe vertrouwenspersoon aangesteld. Hij volgt in die functie de op 1 januari 2017 benoemde Chiene Hulst op. De BUN heeft in overleg met Hulst besloten een scheiding aan te brengen tussen de adviesfunctie die zij vervult en de operationele functie van de vertrouwenspersoon. Chiene Hulst blijft voor de BUN beschikbaar voor beleidsmatig advies, intervisie en trainingen.

Thijs Huijs is gecertificeerd vertrouwenspersoon en is beschikbaar voor iedereen die verbonden is aan een van de sangha’s die zijn aangesloten bij de BUN. Huijs werkt ook als coach, analytisch therapeut en is interne vertrouwenspersoon voor grote organisaties in Nederland. Ook heeft hij jaren gewerkt als externe vertrouwenspersoon voor het NOC&NSF. Thijs Huijs is lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen en staat vermeld op de site van het CRP.

Thijs Huijs werkt sinds zijn 21e jaar in het bedrijfsleven. Huijs: ‘Ik heb verschillende technische opleidingen genoten zoals; tuinbouw, chemie, procestechnologie, bedrijfskunde en projectmanagement. Met deze gevarieerde achtergrond heb ik diverse functies uitgevoerd bij verschillende bedrijven.

Gedurende deze carrière in het bedrijfsleven ontstond een gevoel dat er nog iets ontbrak aan mijn leven, ik miste iets en voelde mij niet volledig. Hoe kon ik leven in harmonie met mijn werk, privé leven en innerlijke groei. Na zelf een coachingstraject te hebben doorlopen en cursussen bij Schouten en Nelissen te hebben gevolgd kwam ik uit bij mijn innerlijke kracht. Een oud verlangen in mij kwam tot leven en dit gaf ik vorm via een opleiding bij het ITIP. Naast het werk ging ik mij verder ontplooien door vrijwilligerswerk te doen, waarbij ik mensen hielp met psychologische problemen. Dit bleek een uitstekende match te zijn en werd ik vertrouwenspersoon.

Om mij verder te ontwikkelen startte ik in 2006 met de opleiding analytisch therapeut bij het Jungiaans Instituut in Nijmegen. Deze opleiding bracht mij een verdere verdieping in mijn leven en heb ik in 2011 afgerond. Ik voel me nu completer, meer in harmonie en als therapeut of coach begeleid ik nu mensen.’

Chiene Hulst.

Chiene Hulst kwam vorig jaar negatief in de openbaarheid toen door een vrouw, die zegt slachtoffer te zijn van seksueel geweld door een boeddhistische leraar, werd beweerd dat zij de vertrouwelijkheid van gesprekken met slachtoffers niet garandeerde. Hulst heeft dat altijd ontkend.

Mede door het aanstellen van de externe vertrouwenspersoon zegt de BUN een veilige omgeving voor belangstellenden en aangesloten leden te creëren. Veel BUN-leden hebben hun organisatie al zo ingericht dat mensen altijd ergens terecht kunnen als ze tegen problemen aanlopen. Andere leden zijn daar actief mee bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om ethische codes, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen. In november 2018 hadden 28 van de 43 leden een ethische code. In de ledenvergadering van november 2018 is een ethische code voor de leden verplicht gesteld. Ook wordt door de leden van de BUN actief verwezen naar de externe vertrouwenspersoon van de BUN. Beide maatregelen zijn gekoppeld aan een overgangsperiode van maximaal 2 jaar, zodat voor onze ledenorganisaties de ethische code de uitkomst vormt van een zorgvuldig intern proces en door iedereen in de betreffende organisatie gedragen wordt.

Thijs Huijs

Huijs is de nieuwe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, een breed begrip waaronder zeer uiteenlopende zaken vallen, waarbij het criterium de eigen beleving is. Het kan gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. De kern is dat het zaken zijn waarvan iemand ernstige hinder ondervindt. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet om arbeidsconflicten.

Het kan goed zijn dat problemen die binnen een boeddhistische organisatie ontstaan op het vlak van ongewenste omgangsvormen intern worden opgelost, naar volle tevredenheid van alle betrokkenen. Idealiter hoort het zo te gaan. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarbij iemand intern niet geholpen wordt of zich niet geholpen voelt. Het kan ook zijn dat iemand het binnen een kleine gemeenschap bezwaarlijk vindt om aan de bel te trekken. In die gevallen is het goed dat er een externe vertrouwenspersoon beschikbaar is die volledig achter je staat en wel hulp kan bieden.

Tot de taken van de externe vertrouwenspersoon behoren onder meer opvang van melders/slachtoffers van ongewenste omgangsvormen, persoonlijke begeleiding richting gerichte verwijzing naar passende hulpverlening, of ondersteuning in formele of informele procedures en nazorg. De melder bepaald ten alle tijden de voortgang, de vertrouwenspersoon geeft mogelijkheden weer. De vertrouwenspersoon bemiddelt niet.

Bron BUN.

Categorieën: Nieuws, BUN - Boeddhistische Unie Nederland, Media
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk