De wereldwijde temperatuurstijging kan en moet worden beperkt tot 1,5°C. Dat blijkt uit het langverwachte rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Het verschil tussen 1,5°C of 2°C opwarming van de aarde is qua impact op de planeet desastreus volgens het IPCC. Het stemt hoopvol dat het rapport laat zien dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn waarbij de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot 1,5°C beperkt wordt.

“Beperking tot 1,5°C opwarming is hard nodig om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen”, zegt Greenpeace Nederland directeur Joris Thijssen.” Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om desastreuze opwarming van de aarde te beperken. Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok luidt en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.”

De wereldwijde uitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd, voordat de uitstoot uiterlijk twintig jaar later tot nul is gedaald. Om dit doel te halen moet de wereld stoppen met kolencentrales. Ook het verbruik van olie en gas moet snel omlaag. En het kan. We wekken steeds meer zonne- en windenergie op. Windparken op zee worden aangelegd zonder subsidie. We kunnen de 1.5°C graad halen, zonder dure technieken als ondergrondse CO2-opslag. Technieken die niet nodig zijn als we nu, ook de industrie, de omslag maken.

Behalve minderen met fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas moeten we ook zorgen voor de bossen. Het rapport gaat er vanuit dat de wereld kapt met het kappen van bossen, want die CO2-uitstoot kunnen we ons niet meer permitteren. Bescherming en herbebossing kunnen een groot aandeel hebben in de CO2-reductie. Bossen halen namelijk op grote schaal CO2 uit de lucht. Ook moet en kan de landbouw worden hervormd. Door grondgebonden landbouw en door reductie van de veestapel kan de landbouw onderdeel worden van de oplossing.

“Wereldleiders en ook zo ongeveer alle Nederlandse multinationals hebben zich uitgesproken voor het Klimaatakkoord van Parijs. Nu ligt er een kristalhelder rapport wat duidelijk maakt wat die steun betekent: vol aan de bak met fundamentele hervorming van alle sectoren. We roepen het bedrijfsleven op dit rapport goed tot zich te nemen en eindelijk concreet te worden aan de klimaattafels. We kunnen het ons niet permitteren om het verkeerde pad in te slaan. Het is namelijk een kwestie van leven of dood voor miljoenen kwetsbare mensen over de hele wereld.” Aldus Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland.

Wetenschappers van over de hele wereld hebben bestaand klimaatonderzoek geanalyseerd en samengebracht tot dit IPCC-rapport. Doordat dit rapport door 195 landen wordt erkend is er nu wereldwijde consensus over de opwarming van de aarde. “Dit IPCC-rapport is het meest unieke en belangrijke klimaat-wetenschappelijke rapport dat we hebben gehad. Overheden en industrieën kunnen zich niet verstoppen. Greenpeace verwacht daarom dat het Kabinet de doelstelling voor het klimaatakkoord naar 60 procent CO2-reductie verhoogt*. We weten dat het kan. Er wordt steeds meer stroom opgewekt met zon en wind. Kolencentrales gaan dicht en de kosten van windparken op zee nemen snel af”, zegt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland.

Het IPCC-rapport wordt meegenomen naar de VN-klimaatbesprekingen die in december van dit jaar worden afgesloten tijdens de COP24. Het helpt regeringen bij het verbeteren van hun klimaatplannen. De klimaattop wordt van 3 tot en met 14 december gehouden in het Poolse Katowice.

Categorieën: Natuur, Nieuws, Politiek, Milieu
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

3 reacties op VN-rapport – opwarming aarde tot 1.5 graden beperken

 1. G.J. Smeets schreef:

  Intussen zit het boeddhisme net als het christendom, de Islam of het hindoeïsme met de handen in het haar over dit thema van de opwarming. Bidden, reciteren, chanten en mindfulness helpt niet tegen de opwarming. Op Groen Links stemmen helpt ook niet. Niets helpt. Blijft over bidden, reciteren, chanten en mindfull zijn. In Bangladesh hebben ze er er na meer dan tien jaar overstromingen ervaring mee. In Carolina, USA, begint het door te dringen na de orkaan die daar onlangs aan land is gekomen. Japan staat momenteel blank door een orkaan die daar is aangeland.

  Mijn punt van aandacht is dat die miljoenen (!) mensen geen plek meer meer hebben om een gebeds- of meditatiekussen droog neer te leggen. Als ze dat al zouden willen in het natuurgeweld dat hen overkomt. En het andere punt van aandacht is dat boeddhistische meditatie kussentjes in NL alleen maar droog zullen blijven in het Oosten van de NL- delta. Water gaat altijd naar beneden en het gaat komende jaren heeeel veel regenen. Net zoals in Bangladesh, Carolina, USA, en Japan.

  Wie denkt of vermoedt of vreest dat ik zit te zwammen kan het zelf allemaal opzoeken op de websites van NASA en van elke Nationale Academie van Wetenschappen die je maar kunt vinden.

 2. Antonia schreef:

  En toch ís er wél degelijk iets wat enorm zou helpen: als iedereen zou stoppen met het eten, drinken en dragen van dierlijke produkten. Wat zou het geweldig zijn als doe positieve boodschap ook eens in de journaals en de klimaatrapporten zou klinken. Maar ja….

  • G.J. Smeets schreef:

   “Wat zou het geweldig zijn als doe positieve boodschap ook eens in de journaals en de klimaatrapporten zou klinken.”

   Nou, de grote bijdrage van de bio-industrie aan de CO2-uitstoot is al héél lang opgenomen in de klimaatrapporten van het IPCC. En is al heel lang bekend bij de NL-overheid. En is al heel lang bekend bij alle veetelers en hun klanten. En is al heel lang bekend bij de media zoals het journaal.