Kijken vanuit een standpunt betekent iets zien en de rest niet zien.

Wat vanuit jouw standpunt niet te zien is, bestaat niet.

Je bekijkt iets bijvoorbeeld als christen maar niet als moslim.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als moslim maar niet als christen.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als Tibetaan maar niet als Chinees.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als Chinees maar niet als Tibetaan.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als Roodhoed maar niet als Geelhoed.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als Geelhoed maar niet als Roodhoed.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als aanrander maar niet als slachtoffer.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als slachtoffer maar niet als aanrander.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als ouder maar niet als pedofiel.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als pedofiel maar niet als ouder.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als autochtoon maar niet als vluchteling.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als vluchteling maar niet als autochtoon.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als multinational maar niet als punker.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als punker maar niet als multinational.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als boeddhist maar niet als non-dualist.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als non-dualist maar niet als boeddhist.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als jood maar niet als nazi.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als nazi maar niet als jood.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als bontdrager maar niet als dierenbeschermer.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als dierenbeschermer maar niet als bontdrager.

En gelijk dat je hebt!

Je bekijkt iets als ooievaar maar niet als kikker.

En gelijk dat je hebt!

Of je bekijkt het als kikker maar niet als ooievaar.

En gelijk dat je hebt!

Maar je heilige gelijk komt voort uit je beperkte blik.

Gelijk heb je doordat je oogkleppen draagt.

Je kijkt door een koker die je gezichtsveld beperkt.

Je visie is een kokervisie.

Alleen binnen een kokervisie is een eenduidig ja of nee mogelijk.

Zonder dat je het doorhebt, is het de koker zelf die je bevestigt.

Het is de bestaansvoorwaarde voor je heilige gelijk.

Een mooi voorbeeld van academische kokervisie is de Euclidische meetkunde. Dit mathematische bouwwerk is ruim twee millennia lang onaantastbaar geweest. Zelfs de grootste wiskundigen meenden dat de Euclidische meetkunde algemeen geldig was – van alle tijden en plaatsen.

Pas in de negentiende eeuw beseften mathematici dat er vele soorten meetkunde mogelijk zijn, waarvan sommige beperkt toepasbaar zijn op geïdealiseerde objecten zoals platte vlakken, boloppervlakken of zadeloppervlakken, en andere (voorlopig) zonder toepassing blijven.

Misschien kom je nu in de verleiding om een algemene filosofie te formuleren met als centrale leerstelling dat elke visie een kokervisie is.

Een leer van die strekking bestaat al, onder de naam perspectivisme.

Mocht het perspectivisme in algemene zin al waar zijn dan is de visie dat elke visie een kokervisie is, op haar beurt een kokervisie – een beperkte en beperkende zienswijze die alleen maar waar lijkt zolang je de wereld door de koker van het perspectivisme bekijkt.

Is dat dan wat je zoekt?

Index | vorige | volgende

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk