Mensen zijn ervan overtuigd dat ze zonder liefde niet kunnen leven. Wetenschappers stellen unaniem vast dat liefdevolle mensen gezonder en gelukkiger zijn dan mensen die geen liefde kunnen geven en mensen die liefde ontberen. Tegelijkertijd constateren ze dat de moderne mens niet meer weet wat liefde is.

In ‘Wat is liefde?’ proberen de auteurs Gert Jan Kloens en Grethe van Duijneen antwoord te formuleren op deze eeuwenoude vraag. Van het vroege Jodendom en de oude Grieken, via de middeleeuwen naar de moderne tijd nemen de auteurs u mee op een boeiende ontdekkingsreis door de geschiedenis. Tal van grote denkers en invloedrijke theorieën over liefde en relaties passeren de revue. Kunnen zij handvatten bieden om de liefde te herontdekken en te praktiseren?

Er is geen onderwerp dat de mens zo bezighoudt als de liefde. De liefde is in de geschiedenis beschreven door tal van schrijvers en wetenschappers en bezongen en verbeeld in de kunst. Iedere zichzelf respecterende kunstenaar heeft zich verdiept in het onderwerp. Het beroemde schilderij ‘De Joodse Bruid’ van Rembrandt van Rijn, de gedichten van Shakespeare of de liedjes van Hank Williams, ze zijn allemaal geënt op het thema liefde.

De liefde is buitengewoon boeiend. Tegelijk blijft de liefde een mysterie dat we nooit helemaal zullen doorgronden. Mensen zijn dankbaar voor het geschenk van de liefde maar worden verdrietig wanneer hun fundamentele verlangen daarnaar niet in vervulling gaat. Liefde kan ons in vervoering brengen, maar een gemis kan diepe wonden slaan. Liefhebben vereist een bepaalde kundigheid. Mensen hebben vaardigheden nodig om liefde te praktiseren.

Sinds de oudheid hebben tal van geleerden zich met de liefde beziggehouden. Filosofen, theologen, psychologen, sociologen en biologen; allemaal hebben ze pogingen gedaan om de liefde te beschrijven. In dit boek nemen de schrijvers je mee op een ontdekkingsreis door de tijd en doen zij een poging om twee vragen te beantwoorden:

‘Wat is liefde?’ en ‘Wat is liefhebben?’ De eerste vraag richt zich op de definiëring van het woord ‘liefde’, een vrouwelijk zelfstandig naamwoord dat verwijst naar een fundamenteel principe. De tweede vraag richt zich op het werkwoord ‘liefhebben’, een gedragsstijl die gekenmerkt wordt door een beweging en vaak synoniem is voor geven om, houden van of beminnen. In dit boek zal duidelijk worden dat beide begrippen, liefde en liefhebben, van elkaar onderscheiden moeten worden.

De onderzoekende reis begint bij de aloude bronnen van de Hebreeuwse en Griekse filosofie en leidt ons via de vroegchristelijke literatuur naar het gedachtegoed van denkers uit de verlichting, de romantiek, de moderne tijd en ten slotte de periode van de twintigste en eenentwintigste eeuw. De context van dit boek is zowel breed disciplinair als historisch. Tijdens deze reis zal opvallen dat de begrippen liefde en liefhebben in de geschiedenis op verschillende manieren zijn beschreven en dat dit in onze huidige tijd tot verwarring kan leiden. Een aantal denkers stelt dat de moderne mens geen weet meer heeft van de eigenschappen van liefde en dat liefhebben aan slijtage onderhevig is.

Wat is liefde?
Een pleidooi voor herijking
Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn
Uitgeverij Damon
Isbn 978 94 6340 095 4 | € 24,90

Categorieën: Boekbespreking
Tags: , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu