Op vijftien maart 2017 gaan we in Nederland naar de stembus om een Tweede Kamer te kiezen. De verkiezingen zijn spannender dan ooit. Kiezen we voor populisme of voor normen en waarden? En waardoor laten we onze keus bepalen? Hoe kiezen boeddhisten? Zijn ze politiek geëngageerd? In deel drie van deze naar we hopen succesvolle serie over het stemgedrag van boeddhisten in Nederland,  breekt Joop Hoek een lans voor de Piratenpartij. Wilt u ook een politieke partij onder de aandacht van onze lezers brengen, en de kenmerken waarin u zich als boeddhist herkent, mail dan uw tekst van maximaal 700 woorden naar redactieboeddhistischdagblad@upcmail.nl

Op deze plek wil ik een lans breken voor de PPNL, de Piratenpartij Nederland. Het is een frisse nieuwkomer die zich baseert op democratische waarden maar niet ingebed is in versleten principes die alleen bij verkiezingen uit de kast worden gehaald en waarvan je daarna nooit meer wat hoort in de Tweede Kamer. Wat mij bijzonder aanspreekt bij de Piratenpartij is dat zij opkomt- meer dan andere politieke partijen dat doen, voor de bescherming van privacy. En de macht van het satanische Facebook en Google wil inperken, verfoeilijke commerciële bedrijven die over de rug van de burger groeien en grote winsten maken en lak hebben aan de privacy van mensen door hun gegevens te verkopen aan derden. Big Brother is onder ons.

Burgerrechten zoals privacy staan onder druk. De macht van de overheid ten opzichte van de burger is de afgelopen vijftien jaar onder het mom van terreurbestrijding gigantisch toegenomen. Burgerrechten zijn er om individuele vrijheden te garanderen en burgers te beschermen tegen de willekeur van invloed en bemoeienis door overheden of bedrijven, vindt de PPNL. Maar vele burgerrechten zoals het recht op privacy, het recht op vrije communicatie, het recht op persoonlijke integriteit en zelfbeschikking en het recht om je eigen identiteit vorm te geven zijn niet langer vanzelfsprekend.

De Piratenpartij vecht tegen de oprukkende surveillance– en controlestaat, omdat deze de vrije ontwikkeling van het individu belemmert, en daarmee de samenleving als geheel. Een vrije en democratische samenleving is onmogelijk zonder private en onbespiede vrije ruimte.

Langzamerhand glijden we steeds dieper de surveillancestaat in, vindt de Piratenpartij. Privacy is een burgerrecht. Een vitale beschermingslaag voor de burger tegen een almachtige overheid. Inmiddels weten we dankzij klokkenluiders dat bedrijven en – soms behoorlijk schimmige – overheden nauw samenwerken om zoveel mogelijk over iedereen te weten te komen. In een land waar iedereen bespied wordt is echte democratie niet mogelijk. De Piratenpartij wil dat de volgende generatie Nederlanders ook in een vrij land opgroeit en ik ben het daar van harte mee eens.

‘Als we door middel van technologie niet tot slaaf willen worden gemaakt door Amerikaanse digitale grootmachten die uitsluitend handelen vanuit kapitalistische waarden, zullen we een stevig tegenwicht moeten bieden. Op dit moment laat Europa met zich sollen door bedrijven als Facebook en Google. In Brussel rennen vele lobbyisten rond die ervoor zorgen dat bij besluitvorming de bedrijven als winnaar uit de bus komen. Ook door de farmaceutische industrie worden melkkoeien gezien als patiënt, en de patiënt steeds meer gezien als melkkoe. Dat mogen wij nooit toestaan! Het idee een slaatje te slaan uit zieke mensen, komt van zieke geesten. Winst maken heeft in de zorg voorrang gekregen op mensen helpen. Dat is een compleet onacceptabele situatie en moet een halt worden toegeroepen.’

De Piratenpartij bestaat nu tien jaar en is inmiddels een gevestigde naam in verschillende Europese landen. Van origine is het een ‘de internet partij’, die digitale zaken op de politieke agenda zet., maar is uitgegroeid tot een partij met ideeën en belangrijke inzichten over zorg, infrastructuur, onderwijs, werkgelegenheid, enzovoorts.

Het recht op zelfbeschikking is voor lijsttrekker Ancilla van de Leest een van de belangrijkste burgerrechten. De vrijheid om je eigen keuzes te kunnen maken – en daaraan verbonden het recht op privacy – is daarmee voor haar het belangrijkste kernpunt van de Piratenpartij. Dit is waarom de partij zich in de Tweede Kamer gaat inzetten voor onder andere het sterk beperken van medische en biologische patenten om innovatie en toegang tot medicijnen te vergroten.

Mensen die niet stemmen zullen wel geen interesse hebben in politiek menen politici. “Beslissingen worden genomen door de mensen die komen opdagen bij verkiezingen.” De Piratenpartij denkt dat deze analyse van ‘desinteresse’ of ‘laksheid’ te simpel is. Het probleem is niet dat mensen niet geïnteresseerd zijn in de politiek maar dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door hun politici.

De Piratenpartij staat een ideale democratie voor ogen waarin een constante dialoog tussen politici en de bewoners van Nederland, waarbij de ideeën, expertise en creativiteit van de maatschappij gebruikt wordt om tot de beste plannen te komen. De Piratenpartij staat voor een nieuwe vorm van politiek voeren die bottom-up georganiseerd is. Zij werkt aan een systeem dat grassroots initiatieven ondersteunt. En gelooft dat democratie verder zou moeten gaan dan het eens in de vier jaar kiezen van vertegenwoordigers. Niet (partij-)politieke belangen en lobbyisme maar inhoudelijke, op consensus gerichte discussie zou moeten bepalen welke kant we met ons land op gaan.

De PPNL zet zich af tegen handelsverdragen zoals TTIP en CETA die tot stand moeten komen in een open proces waarop Europese burgers invloed kunnen uitoefenen. Voor de huidige handelsverdragen geldt dit niet en die moeten dan ook volgens de PPNL verworpen worden.

De Piratenpartij wil meer ondersteuning bieden aan de politie, zodat agenten beter hun werk kunnen doen en minder tijd aan administratie hoeven te besteden. Het moet ook makkelijker worden voor mensen om naar de rechter te gaan als er iets fout gegaan is.

De Piratenpartij wil dat binnen de gezondheidszorg onze gezondheid en de eigen keuze voor zorg centraal staan. De partij ziet het eigen risico als een straf op ziek zijn, en dat mag niet. De ontwikkeling van medicijnen moet door universiteiten gedaan worden, in plaats van door bedrijven. Als bedrijven zelf medicijnen willen ontdekken, dan kunnen ze samenwerken met universiteiten.

De Piratenpartij gaat een onderzoek doen naar het basisinkomen en als dit succesvol is, wil zij het basisinkomen stap voor stap invoeren. Ook als vervanger van het pensioen. Voor iedereen die dat wil, moet er een betaalbare woning beschikbaar zijn. Woningbouwverenigingen moeten dit gaan realiseren. De hypotheekrenteaftrek hoger dan één miljoen voor een huis moet worden gestopt en daarna langzaam verder worden afgebouwd.

Alle mensen op de wereld moeten gelijke kansen krijgen om te groeien. Daarom moet ontwikkelingshulp gericht zijn op het versterken van de positie van mensen in ontwikkelingslanden, in plaats van dat we ze afhankelijk maken van ontwikkelingshulp. De Piratenpartij wil kennis en expertise delen met ontwikkelingslanden, zodat deze zelf de mogelijkheid krijgen hiermee aan de slag te gaan.

De Piratenpartij gaat vooral de reden waardoor mensen vluchten bestrijden. Wanneer zij toch moeten vluchten, dan wil de PPNL hun rechten beschermen. Vluchtelingen zijn mensen in nood, en daarom verdienen ze onze hulp. Opvang moet kleinschalig gebeuren, met inspraak vanuit de omgeving. Het doel is dat een vluchteling zo snel mogelijk weer voor zichzelf kan zorgen.

Het is niet duidelijk hoe bepaalde voorstellen gefinancierd moeten worden, de wal zal het schip wel keren. Maar een frisse wind in het Kamergebouw is nooit weg.

Categorieën: Politiek, Achtergronden
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk