20 reacties op Geen nieuwe cartoon over Mohammed

  • Marja schreef:

   Ook boeddhisten zijn geen lieverdjes..in Birma en Sri Lanka word je het land uitgezet als je een tatoeage van een boeddha op je lichaam hebt.

   • Maxim schreef:

    Des te dapperder van de redactie van The Onion dat ze deze cartoon durfden te plaatsen!

    • Marja schreef:

     Ja dat vind ik ook! En ik vind het ook heel belangrijk dat dit kan. Hoe grof een cartoon ook mag zijn. Je hoeft er niet achter te staan. Maar het moet wel mogen.

     • Maxim schreef:

      De grap van the Onion is natuurlijk dat geen enkele jood, boeddhist, christen of hindoe ze dodelijk geweld zal aandoen wegens de gelinkte afbeelding. En terecht. Gekwetst zijn is een keuze. Hoe anders bij de Islam. Amerikaans liberal (links) satirist Bill Maher zegt daarover het volgende: “Hundreds of millions of them support an attack like this. They applaud an attack like this. What they say is, ‘We don’t approve of violence, but you know what? When you make fun of the Prophet, all bets are off.” Bill Maher on Terrorism and the Charlie Hebdo Att…: http://youtu.be/Xj58TavOIqg

   • Kees Moerbeek schreef:

    Dat recht hebben ze, Marja.

    Zullie (= hullie) en wij hebben recht op hun respectievelijk onze eigen achterlijkheid of nihilisme/wetteloos-/bandeloosheid.

    Ooit zijn er vanuit het westen hordes missionarissen en militairen die kant op gegaan om ‘ze’ te beschaven, het bleek niet te werken. En, het mooie is dat die lui ons het boeddhisme meegaven: ‘ieder nadeel, hep ze voordeel!’ :-)

   • Anne schreef:

    In heel veel landen kunnen heel veel zaken niet. De vrije wereld is maar heel klein. Dat juist in de vrije wereld de persvrijheid en vrije mening is aangevallen komt daarom hard aan.

    Het hernieuwd besef van de kwetsbaarheid van onze vrijheid en het besef van het feit dat het zo dichtbij al zo heel ander kan zijn verplicht ons ook. Helaas spreekt onze premier wel op de Dam maar tekent geen protest aan in verband met een blogger die in Saoedi Arabië 1000 zweepslagen krijgt voor een mening. En ook richting Rusland zal niets gezegd worden over de vandaag bekend geworden regels die transseksuelen en transgenders verbieden om een rijbewijs te behalen.

    • Sjoerd schreef:

     Onze vrijheid van meningsuiting mag geen handelsbelangen schaden. Dat is onze religie. Het geloof van de heb, waarvoor andere overtuigingen moeten wijken. Ook de vrijheid van meningsuiting.
     Kijk naar de behandeling van Nekschot.

     • Anne schreef:

      helaas wel ja

     • Kees Moerbeek schreef:

      Iedere dag warm eten en een dak boven je hoofd is ook wat waard, Sjoerd. Hier in Nederland kunnen we ons niet meer voorstellen wat honger is, geen dak boven je hoofd hebben en arm zijn. Toch was dat ook hier een realiteit en nog niet eens zo lang geleden. Onze rijkdom kwam dankzij het aardgas.

      Tel je zegeningen, koester ze, gun het ook een ander en wees voorzichtig met oordelen :-)

      Jan Schaefer zei ooit dat je in gelul niet kunt wonen. In veel landen is het nu nog zo dat je van gelul geen volle maag krijgt of een beker schoon water.

     • Sjoerd schreef:

      Beste Kees, ik heb geen flauw idee hoe oud je bent, maar ik ben van ruim voor het aardgas.

    • Kees Moerbeek schreef:

     Inderdaad, Anne. Als je kijkt naar de werkelijke vrijheid die er in het westen is, dan is die maar klein. In andere landen is die volgens jou en mij nog kleiner. In sommige landen vindt men een volle maag en vrede belangrijker dan vrije meningsuiting en bij ons was dat eeuwenlang ook zo.

     Napoleon heeft ooit de waarden van de Franse revolutie geprobeerd gewapenderhand te verspreiden over Europa en net als later is gebleken dat je mensenrechten en democratie niet verspreiden kunt via de loop van een geweer of kolonialisme.

     Wat de loop van een geweer niet kan, kunnen goed onderwijs, goede gezondheidszorg, goede woonruimte en armoedebestrijding wel om democratie en mensenrechten voor elkaar te boksen. Dat is niet te stuiten :-)

     • Kees Moerbeek schreef:

      Sjoerd, dan keek jij ook met andere kinderen bij de buren televisie. En weet je ook nog wat ijsbloemen zijn. Een postzegel kostte 4 cent. Knikkeren, kolenkachel, kroontjespen…ik ben van het jaar 1954. Bijna zoals dit dus: https://www.youtube.com/watch?v=5dfEWg1Ihd0

     • Sjoerd schreef:

      Ja Kees, de jaren van de dominees en hun preken. Voor mij de tijd dat de allergrootste armoede verbleekte.
      Niet zo’n tijd waarin accepteren van andermans mening, gevoelens en gedachten geaccepteerd werden. De tijd waarin de Nederlandse vrouwen nog hoofddoekjes droegen. Kortweg de jaren van de intolerantie. De man nog de baas was in de huwelijkswetgeving. Kortom, niet zo’ niet fijne tijd deze jaren waarin we op bloedige wijze afscheid namen van onze koloniën.
      Ik vind het BD op zijn best als daarin wij er in slagen om zonder betweterij open en eerlijk echt naar de ander te luisteren. Vol liefde voor elkaar.

 1. WAM van Loenen schreef:

  Door blijven gaan met (als kwetsend ervaren) cartoons tekenen over Mohammed?
  Ik persoonlijk ben van jongs af aan opgevoed met de boodschap dat je niet moedwillig door moet gaan met gedrag wat door andere(n) tot het bot als kwetsend en beledigend wordt ervaren. Wij echter maken juist van deze cartoons het symbool voor onze vrijheid van meningsuiting en blijven anderen tarten. Wat zouden we er werkelijk mee verliezen of misschien zelfs winnen, als we de boodschap van mijn opvoeders ter harten zouden nemen?

  • Maxim schreef:

   De vrijheid je leven in te richten als je wilt, dus zonder angst voor geweld voortvloeiend uit andermans onverdraagzaamheid voor jouw levensvisie en ideëen. In het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verankerd als ‘the right to shock, offend and disturb’. Een hoeksteen van onze Westerse samenleving.

  • Anne schreef:

   Wist je dat in precies deze zelfde groep ook aanstoot wordt genomen aan Boeddha en Maria beelden. Zullen we die dan ook maar verbergen omwille van hun lange tenen?

   Het is een persoonlijke keuze of en zo ja hoe grof of hoe bedekt een mens een mening wil uiten. Oproepen om meningen maar voor je te houden, zeker nadat er net 12 mensen om zijn vermoord, gaan veel te ver.

   De persoonlijke keuze om dingen maar niet te zeggen is trouwens ook vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid geldt zowel de keuze tot het uitspreken als de keuze dingen niet te zeggen. Het gaat er om dat het individu hier zelf vrij in kan kiezen.

   • Kees Moerbeek schreef:

    Mensen hebben het recht om lange tenen te hebben, om het maar even bot stellen. Wat de een ‘lange tenen’ noemt een ander ‘je mening uiten’ en dat mag. Inderdaad, ook aan sommige (aspirant-)boeddhisten moet uitgelegd worden dat buigen voor een boeddhabeeld, niet hetzelfde is als buigen voor een blok hout of klomp brons, maar is het betonen van eerbied voor je diepste zelf.

    Het is inderdaad een persoonlijke keuze hoe iemand zijn mening uit, maar in het intermenselijke verkeer zijn sommige dingen onhandig, moreel weinig verheffend of onheilzaam. Boeddhisten zijn zich hiervan bewust, maar vliegen af en toe ook gierend uit de bocht :-)

    • Kees Moerbeek schreef:

     Beste Sjoerd, terugblikkend en met de verworvenheden van 2015 waren de jaren 1950 beklemmend. Overigens heb ik nooit het idee gehad dat vrouwen destijds hoofddoekjes droegen, omdat hun god dat geboden zou hebben, of om hun kuisheid te bewaren :-) Er zijn ook veel positieve kanten aan die jaren en boven ons hoofd hingen toen de donkere wolken van de herinnering aan de crisisjaren, WOII en een dreigende WOIII.

     Soekarno heulde in de ogen van Nederland met de Japanners en de Indonesische bevrijdingsoorlog speelde zich af in de Koude Oorlog. Maar het was een koloniale oorlog tout court en gericht op het veiligstellen van de belangen van Shell e.a. Niet fraai dus.

     De laatste paar dagen hebben we gemerkt dat deze tijd ook niet zo’n fijne tijd is. Tolerantie anno 2015 is flinterdun. Nu mogen we ‘vrij’ onze mening uiten en dat doen we app’end, faceboekend, sms’end en mobiel bellend dat het een aard heeft, maar wordt er ‘geluisterd’ en is er wel iets waarnaar geluisterd zou moeten worden?

     Chapeau voor je: ‘Ik vind het BD op zijn best als daarin wij er in slagen om zonder betweterij open en eerlijk echt naar de ander te luisteren. Vol liefde voor elkaar.’ Maar, Sjoerd, het blijft mensenwerk.

     • Sjoerd schreef:

      Wel Kees, vrouwen mochten en hoorden in die tijd niet met ontbloot hoofd voor het oog Gods verschijnen volgens de toen geldende opvattingen die o.a. aan de het nieuwe testament werden opgehangen.
      Ik ben van kort na de oorlog en herinner me nog goed de armoede en angst die heersten, net als de rouw om hen die vernietigd waren in de kampen of de strijd.
      Indie was ons wingewest dat ons er bovenop moest helpen, net zoals het noorden nu van zijn gas ontdaan wordt. De gevolgen voor de bevolking deden er toen en nu niet toe.
      De gevolgen voor Groningen leerde ik al in de jaren zestig tijdens mijn toenmalige opleiding in de weg en waterbouw .
      Hollanders hebben hun welvaart o.a. met plunderen en hard werken voor elkaar gekregen. Daar ondervinden we nu het opgebouwde karma van in velerlei opzichten. Het zijn altijd de kinderen die de rekeningen van het verleden gepresenteerd krijgen.
      Voor de rest is het leven zeker erg mooi voor hen die ontwaakt zijn uit de nachtmerries van de hebzucht, discriminatie en valse betweterij.