Er zit schot in de afronding van het faillissement van de Rotterdamse boeddhistische uitgeverij Asoka. De curator is met de ING Bank tot een schikking kunnen komen en de vordering van drukkerij Wilco wordt door de curator beschouwd als afgedaan. De drukker heeft volgens de curator haar aanspraken op het eigendom van de boekenvoorraad van Asoka  opgegeven.

asoka boeken verkoop

Voortbestaan BoeddhaMagazine uiterst onzeker.

Asoka is door de Rotterdamse rechtbank op 30 oktober 2012 failliet verklaard. Tot curator werd benoemd mr. O. de Witt Wijnen.  De oorzaak van het faillissement was een steeds verder teruglopende verkoop van boeken en een daaraan gekoppelde omzet. Behalve Asoka werden ook Uitgeverij Synthese en Boeken uit Rotterdam failliet verklaard. De uitgeverij maakte een doorstart, de aanzienlijke boekenvoorraad in het Centraal Boekenhuis in Culemborg werd in het kader van die doorstart voor een bedrag van € 32.500 overgedragen aan Milinda BV, bestuurder en enig aandeelhouder van Asoka. Rob Lindeman is enig bestuurder van Milinda. Overigens verkeert het door Milinda uitgegeven BoeddhaMagazine  momenteel ook in zwaar weer. Het is zeer onzeker of er nog een volgend nummer zal verschijnen vanwege de productiekosten en een tegenvallende oplage.

Pandrecht ING

Oorspronkelijk ging de ING-bank niet akkoord met onder meer de verkoop van de voorraad boeken, zo’n 190.000 exemplaren, van de failliete uitgeverij Asoka aan de nieuwe uitgeverij Asoka, na de doorstart enkele weken na het faillissement. De bank claimde onder meer een pandrecht op de boekenvoorraad te hebben, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen, in totaal ruim een kwart miljoen euro. De bank gaf eerder te kennen niet in te stemmen met de overname van een deel van het door haar verstrekte krediet – ter grootte van 175.000 euro-  door uitgeverij Milinda en/of Rob Lindeman, waardoor de vordering van de bank in het faillissement zou veranderen. Ook drukkerij Wilco claimde een eigendomsrecht ten aanzien van een gedeelte van de boekenvoorraad. De curator betwist dat eigendomsvoorbehoud van de drukker omdat op de boeken auteursrecht zou rusten. De kwestie met de ING-bank is afgedaan na het betalen van een bedrag van € 125.000 .

Flinke kater

Behalve de bank en de drukker hebben ook de fiscus -bijna twintigduizend euro-  en de UWV, -bijna vijfduizend euro- en meer dan honderd crediteuren –onder wie auteurs- geld tegoed van het failliete Asoka. Na het faillissement is de curator, in het kader van de doorstart van de uitgeverij, met Milinda  tot overeenstemming gekomen om onder meer de uitgeversovereenkomsten met auteurs over te nemen.

De kans is groot dat een aantal schuldeisers van de failliete uitgeverij Asoka met een flinke kater en onbetaalde rekeningen blijft zitten. Slechts in vijf procent van de faillissementen zit er zoveel geld in een failliete boedel dat het lukt om de schuldeisers tevreden te stellen en hun rekeningen te voldoen. Dat is een economische wetmatigheid, zegt de curator.

Mr. O. de Witt van Wijnen

Mr. O. de Witt van Wijnen

De curator gaat de komende tijd onderzoeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen – geld of goederen van een persoon ontvangen in de wetenschap dat die bijna failliet is, waardoor zijn schuldeisers worden benadeeld-  binnen Asoka oud. Mocht de uitkomst van zijn onderzoek aantonen dat er in het faillissement van Asoka sprake is van  slecht management, dan staat daar geen sanctie op. Het is al jaren de wens van vakbonden en werknemersorganisaties om de ‘vervuiler’, lees de eigenaar van een bedrijf, te laten opdraaien voor bewust slecht ondernemerschap.

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Nieuws
Tags: , , ,

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk

Menu