Bestuurslid Reinier Tilanus bedankt André Kalden voor zijn inzet.

Bestuurslid Reinier Tilanus bedankt André Kalden voor zijn inzet.

André Kalden is vandaag op de algemene ledenvergadering van de Boeddhistische Unie Nederland afgetreden als voorzitter. Hij oefende die functie uit sinds november 2011. Michael Ritman volgt Kalden op. Hij werd unaniem door de aanwezige leden gekozen.

André Kalden is sinds de zomer van 2010 bij de BUN betrokken. Begin 2011 trad hij toe tot het BUN-bestuur. In augustus 2011 werd hij door de ALV aangesteld als waarnemend voorzitter van de BUN. Kalden werd aan het eind van de ALV met warme woorden en een bos bloemen hartelijk bedankt voor zijn inzet en het resultaat dat daarmee behaald is. Onder zijn verantwoordelijkheid kwam de BUN na een lange periode van soms snelle bestuurswisselingen als organisatie in rustiger vaarwater terecht, werd een degelijk bestuur geformeerd,  en werd een begin gemaakt met het uitvoeren van aanbevelingen zoals gedaan in het rapport Lotusbloem.

André Kalden.

André Kalden.

Kalden: ‘Geen laatste woorden van mijn kant, anders dan dat ik jullie allemaal wil bedanken voor jullie eigen inzet om het boeddhisme in Nederland vorm te geven; een bron waar velen in Nederland uit drinken, boeddhisten en niet-boeddhisten. En dank aan Michael dat hij voorzitter van de BUN wil zijn; dat hij deze onbezoldigde rol op zich wilt nemen. Ik heb de afgelopen weken nader kennis met hem gemaakt en voor mij staat vast dat eenieder die het boeddhisme een warm hart toedraagt, zich in zijn voorzitterschap kan verheugen.”

Vorig najaar gaf Kalden te kennen op te willen stappen als voorzitter om meer aandacht aan andere verantwoordelijkheden te kunnen besteden. Er is daarop door de ALV van afgelopen november een kandidatencommissie samengesteld, bestaande uit twee leden van de ALV en twee bestuursleden van de BUN. Deze commissie is uiteindelijke met twee kandidaten in gesprek gegaan, waaruit de commissie met algemene stemmen Michael Ritman als kandidaat selecteerde en aan de ALV heeft voorgedragen. Deze voordracht is unaniem door het bestuur ondersteund. Vervolgens stelde de ALV van de BUN zich vandaag zonder tegenstem of onthoudingen achter Michael Ritman als haar nieuwe voorzitter.

Michael Ritman en Paula de Wys.

Michael Ritman en Paula de Wys.

In zijn korte aanvaardingsspeech dankte Michael de leden van de  BUN voor het in hem gestelde vertrouwen. “Het boeddhisme heeft mij heel veel gegeven. Ik vind het bijzonder dat ik vanuit mijn bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring in de rol als voorzitter van de BUN iets voor het boeddhisme terug mag doen. In het bedrijfsleven is ten eerste het luisteren naar de wensen van afnemers van belang. Ten tweede is van belang visie te hebben en ten derde is van belang meer te doen dan een ander. In het boeddhisme heb ik iets geleerd wat daar op lijkt: juiste intentie, juiste visie  en juiste inspanning. Mijn inzet als voorzitter is goed te luisteren, te zorgen dat dit vertaald wordt in helder beleid en ten derde daar vreselijk hard mijn best voor te doen.”

 

Categorieën: Nieuws
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk