Afgelopen maandag heeft de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad contact gezocht met KPN en gevraagd een eventuele blokkade voor KPN-abonnees die zich willen abonneren op het Boeddhistisch Dagblad op te heffen. Bestaande abonnees klagen bij de redactie van deze krant dat ze geen ochtend- en avondeditie meer ontvangen, waarschijnlijk door spamfilters van KPN. Opnieuw aanmelden via een KPN-mailadres heeft geen zin.

Wij hebben als uitgever van het BD KPN erop gewezen dat de vrijheid van meningsuiting, vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet, in het geding is door het blokkeren van onze krant. We schreven aan KPN: ‘Het Boeddhistisch Dagblad is een krant die sinds maart 2012 virtueel wordt verspreid en bericht over zaken die een raakvlak hebben met het boeddhisme, maar ook met politiek, milieu, economie, mensenrechten, armoede, gezondheid, handel en zo voort. We zijn een niet commercieel product, lezers houden onze krant met donaties in de lucht. Het Boeddhistisch Dagblad is een krant die in binnen-en buitenland wordt gelezen.

Sinds een paar weken bereiken ons berichten van lezers met een KPN-mail-adres dat ze geen krant meer ontvangen en zich ook niet opnieuw kunnen aanmelden. Opnieuw aanmelden heeft geen zin, zeggen ze. De blokkade van KPN gaan ze nu omzeilen door gebruik te maken van een ander mailadres. Dat adviseren we ze ook. De klachten van lezers hebben geleid tot onderstaand bericht in het BD:

BD-abonnement – Opnieuw inschrijven voor KPN-klanten
Van abonnees met een KPN-mailadres, zoals @hetnet, @kpnplanet.nl, @planet.nl of @kpnmail.nl horen we dat ze sinds enige tijd geen mail met de ochtend- of avondeditie van het Boeddhistisch Dagblad ontvangen. Hier kunnen we helaas niet direct iets aan doen. KPN heeft de spamfilters streng afgesteld en blijkbaar wordt onze mail -ten onrechte- aangezien voor spam. De mailservers van KPN sturen een zogenaamde ‘hard bounce’ terug als antwoord op onze mail.
Het systeem dat we gebruiken voor de ochtend- en avondedities heet MailChimp. Als MailChimp een hard bounce terugkrijgt wordt het mailadres automatische uitgeschreven van de lijst. De enige manier om alsnog weer mail te ontvangen van ons is je opnieuw aanmelden.

Als uitgever benadruk ik dat het Boeddhistisch Dagblad normen en waarden en journalistieke regels (een redactiestatuut) hanteert die passen in een vrije democratie en lezers wil voorzien van nieuws in de breedste zin van het woord. En ons beroepen op het recht van vrije meningsuiting dat naar mijn mening op geen enkele wijze geblokkeerd kan en mag worden. Ook niet door onze abonnees het inschrijven op een abonnement onmogelijk te maken. Dat past bij artikel 7 van de Grondwet, de vrijheid van meningsuiting.

Ik kom tot mijn vragen: Is het zo dat KPN mensen die dat willen het aanvragen van een abonnement via hun KPN-mailadres onmogelijk maakt. Is het Boeddhistisch Dagblad door KPN onder een spamfilter geplaatst of wordt door KPN op andere wijze de toegang tot onze nieuwsbrief naar de twee dagelijkse edities geweerd. Maakt KPN het op andere wijze onmogelijk dat onze aspirant en huidige lezers zich kunnen abonneren op het BD?’

KPN heeft nog niet gereageerd op de brief van het Boeddhistisch Dagblad. De webmeester van het Boeddhistisch Dagblad heeft intussen enkele technische optimalisaties gedaan die ervoor zouden moeten zorgen dat spamfilters iets minder zenuwachtig worden van mail van het BD. De veiligheidsscore staat nu op 86 procent.

Dagelijkse Gedachte geblokkeerd

Niet alleen (aspirant) lezers van het BD klagen over het filterbeleid van KPN. Vorig jaar oktober klaagde de uitgever van de spirituele site de Dagelijkse Gedachte ook al over een blokkade door KPN. De uitgever van de Dagelijkse Gedachte schreef daarover: ‘We ontvangen veel klachten van abonnees van de Dagelijkse Gedachte met een KPN-e-mail account (ook Planet, Hetnet etc.). Ze ontvangen de Dagelijkse Gedachte niet meer omdat KPN dat niet goed vindt. Daarmee dupeert KPN ruim 3.000 abonnees van de Dagelijkse Gedachte.

Wij hebben ons uiterste beste gedaan om KPN te overreden om ervoor te zorgen dat de e-mail met de Dagelijkse Gedachte weer gewoon in de e-mailbox komt. Maar KPN doet niets. Wij adviseren abonnees van de Dagelijkse Gedachte om een ander e-mailaccount te gaan gebruiken en KPN op te zeggen. Wij adviseren Gmail of Live van Microsoft. Wil je reageren naar KPN? Stuur dan een e-mail naar abuse@kpn.com

De Dagelijkse Gedachte wordt al 15 jaar verstuurd per e-mail naar meer dan 75.000 e-mailadressen. Deze week besloot KPN om de Dagelijkse Gedachte te weigeren om onduidelijke redenen. Andere providers (ook KPN-dochter XS4all) bezorgen de Dagelijkse Gedachte wel gewoon.’

De blokkade van de Dagelijkse gedachte heeft ongeveer drie weken geduurd voordat ze werd opgeheven, zegt de uitgever.

Integriteit

KPN stelt op haar site – onze werkwijze is gebaseerd op integriteit en wederzijds vertrouwen.

‘Ook buiten onze organisatie zoeken we naar verbinding. Dat doen we door voortdurend de dialoog aan te gaan met onze stakeholders. Zo krijgen we goed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Ook kunnen we zo van gedachten wisselen over onderwerpen waarvan wij denken dat KPN een belangrijk verschil kan maken voor de Nederlandse samenleving. Tot onze belangrijke stakeholders behoren onder meer particuliere en zakelijke klanten, investeerders, leveranciers, medewerkers, overheden, toezichthouders en maatschappelijke organisaties. Bij het nemen van strategische beslissingen houden we altijd rekening met de mening van onze stakeholders.’

 

 

Categorieën: Nieuws, Media
Tags: , , , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk