Meester: Wat is de verlichte?

Monnik: Een vrijgevochten geest?

Meester: Jij zegt het.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Een geest die zich onophoudelijk vrijvecht?

Monnik: Waarvan?

Meester: Van zijn gedachten natuurlijk.

Monnik: Welke gedachten bijvoorbeeld?

Meester: Dat de verlichte een vrijgevochten geest is bijvoorbeeld.

Monnik: Welke nog meer?

Meester: Dat de verlichte een geest is die zich onophoudelijk vrijvecht.

Monnik: Welke nog meer?

Meester: Dat er een geest is of dat er gedachten zijn of een zich onophoudelijk vrijvechten daarvan.

Monnik: Wou u beweren van niet?

Meester: Dat er geen geest is of dat er geen gedachten zijn of geen zich onophoudelijk vrijvechten daarvan.

Monnik: Wou u beweren van wel?

Meester: Mij niet gezien.

Monnik: Waarom niet?

Meester: Anders kan ik me dáár weer van vrijvechten.

Monnik: Uzelf of uw geest?

Meester: Wie? Wat?

Monnik: Ik bedoel, doet u dat zelf of ondergaat u het?

Meester: Ik zeg niks.

Monnik: Waarom niet?

Meester: Anders kan ik me daar weer van vrijvechten.

Monnik: Weet u het niet of wil u het niet zeggen?

Meester: Dat weet ik ook al niet.

Monnik: Vindt u dat we niets moeten zeggen?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Monnik: Is het niet zo dat alleen stilte recht doet aan de wijsheid voorbij alle wijsheid?

Meester: Dat weet ik ook al niet.

Monnik: Waarom niet?

Meester: Omdat ik voorbij alle wijsheid ben?

Monnik: Voorbij de wijsheid voorbij alle wijsheid?

Meester: Daar kan ik me niets bij voorstellen.

Monnik: Waarom zwijgt u dan niet?

Meester: Omdat ik niet wijs ben?

Monnik: Maar wat is nou de verlichte?

Meester: Ik wou het net aan jou vragen.

Monnik: Een vrijgevochten geest?

 

Tip: 22 Metaforen voor verlichting

 

 

 

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Categorieën: Hans van Dam Tags: niet-weten, Poort 46 en zen 

Reageren is niet meer mogelijk

Menu