Meester: Wat is de verlichte?

Monnik: Een vrijgevochten geest?

Meester: Jij zegt het.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Een geest die zich onophoudelijk vrijvecht?

Monnik: Waarvan?

Meester: Van zijn gedachten natuurlijk.

Monnik: Welke gedachten bijvoorbeeld?

Meester: Dat de verlichte een vrijgevochten geest is.

Monnik: Welke nog meer?

Meester: Dat de verlichte een geest is die zich onophoudelijk vrijvecht.

Monnik: Welke nog meer?

Meester: Dat er een geest is of dat er gedachten zijn of een zich onophoudelijk vrijvechten daarvan.

Monnik: Wou u beweren van niet?

Meester: Dat er geen geest is of dat er geen gedachten zijn of geen zich onophoudelijk vrijvechten daarvan.

Monnik: Wou u beweren van wel?

Meester: Mij niet gezien.

Monnik: Waarom niet?

Meester: Dan moet ik me daar weer van vrijvechten.

Monnik: Uzelf of uw geest?

Meester: Hè?

Monnik: Ik bedoel, doet u dat zelf of ondergaat u het?

Meester: Ik zeg niks.

Monnik: Waarom niet?

Meester: Anders moet ik me daar weer van vrijvechten.

Monnik: Weet u het niet of wilt u het niet zeggen?

Meester: Dat weet ik ook al niet.

Monnik: Vindt u dat we niets moeten zeggen?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Monnik: Is het niet zo dat alleen stilte recht doet aan de wijsheid voorbij alle wijsheid?

Meester: Geen idee.

Monnik: Waarom niet?

Meester: Omdat ik voorbij alle wijsheid ben?

Monnik: Voorbij de wijsheid voorbij alle wijsheid?

Meester: Voor mijn part.

Monnik: Waarom zwijgt u dan niet?

Meester: Omdat ik niet wijs ben?

Monnik: Maar wat is nou de verlichte?

Meester: Ik wou het net aan jou vragen.

Monnik: Een vrijvechter?

Meester: Jij zegt het.

Deze tekst maakt deel uit van Poort 46 van de serie Niet om door te komen! De Poortloze Poort van Hans van Dam. Illustraties: Lucienne van Dam. De Poortloze Poort als boek. Alle publicaties van Hans van Dam in het Boeddhistisch Dagblad.

 

 

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk