De taoïstische wijsgeer Zhuang Zi (circa 370-290 v.Chr.) wordt door velen als de meest oorspronkelijke Chinese denker beschouwd. Hij staat bekend om zijn sprankelende denk- en schrijfstijl en wordt in China tot op de dag van vandaag bestudeerd en becommentarieerd.

‘Zwervend met Zhuang Zi’ van sinoloog René Ransdorp is bedoeld als wegwijzer in de taoïstische filosofie en als een toegankelijk leesboek. Aan de hand van tekstfragmenten wordt de lezer meegevoerd langs de hoofdpaden van Zhuang Zi’s filosofische zwerftocht. Deze doorkruist vele thema’s waarover ook in de westerse filosofie is nagedacht: het oorsprongsmysterie, de menselijke conditie, de grenzen van de menselijke kennis en taal, de deugd, de kunst van het leven en de houding t.a.v. de dood. Het boek, dat ook regelmatig inhaakt op de kernideeën van Lao Zi, is geïllustreerd met voorbeelden uit de Chinese schilderkunst en kalligrafie die een typisch taoïstische gemoedsstemming oproepen.

Wie het taoïstisch gedachtegoed wil gebruiken als inspiratiebron voor filosofische bezinning, voor reflectie op onderwijs en organisatie – of meer van de Chinese cultuur wil begrijpen – heeft aan Zwervend met Zhuang Zi een uitstekende inleiding.

Uitgeverij Damon. ISBN 978 90 5573 825 0 | € 24,95

In februari 2018 zal een herdenkingsweekend plaatsvinden in het teken van schrijver en sinoloog René Ransdorp op Landgoed ISVW. René was een expert op het gebied van Chinese filosofie, gewaardeerd auteur en een bijzonder fijne persoonlijkheid.

In memoriam René Ransdorp

(26 april 1944-24 maart 2017)

Op 24 maart overleed, na een lange ziekte, mijn collega en goede vriend René Ransdorp, sinoloog en filosoof, in zijn woonplaats Amersfoort. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het verbreiden van de kennis over het vroege daoïsme in het Nederlandstalige gebied, via zijn vele en druk bezochte lezingen en cursussen, en natuurlijk zijn bekende boek Zwervend met Zhuang Zi: wegwijs in de taoïstische filosofie, in 2007 uitgebracht door uitgeverij Damon.

René studeerde filosofie en sinologie aan de KU Leuven. Hij was lange tijd werkzaam als docent westerse filosofie in het hoger onderwijs in Amsterdam, terwijl hij daarnaast een proefschrift over Zhuangzi voorbereidde.

In 1999 besloot hij zich als docent en onderzoeker hoofdzakelijk te gaan wijden aan de Chinese filosofie. Hij promoveerde in 2004 aan de KU Leuven op het proefschrift “De spil van Dao. Vertaling en wijsgerige, op Chinese commentaren geënte, analyse van Zhuang Zi’s Qiwulun”.

René was tevens een van de co-auteurs van de bundel Inleiding taoïstische filosofie, die in 2015 onder redactie van Michel Dijkstra verscheen bij ISVW Uitgevers. René’s bijdrage is getiteld “De Dao van Laozi” (pp. 31-77). Tot vlak voor zijn dood werkte hij aan een nieuw boek, dat geheel gewijd was aan Laozi’s Daodejing. Helaas was het hem niet vergund om dit werk te voltooien.

Met zijn overlijden verliest Nederland een toegewijde en geliefde docent Chinese filosofie, en een van de weinige kenners van de zeer uitgebreide Chinese commentaartraditie op Zhuangzi. Hij was een geleerde, musicus en gentleman van de oude stempel, die altijd vastberaden zijn eigen weg ging. Met zijn grote liefde voor, en diepgaande kennis van, het daoïsme heeft hij een grote invloed uitgeoefend op het leven van duizenden mensen.

René hield intens van het leven, maar had geen vrees voor de dood. Als motto voor zijn overlijdensbericht koos hij de volgende passage:

De natuur laat zich niet veranderen,
het lot laat zich niet wijzigen,
de tijd laat zich niet tegenhouden en
de weg laat zich niet blokkeren

(Zhuangzi, hst. XIV)

Woei-Lien Chong

Categorieën: Boekbespreking
Tags: , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk