tempel zeedijk, foto GeledraakDe Fo Guang Shan He Hua Temple is de grootste, in traditioneel Chinese paleisstijl gebouwde, tempel in Europa. De uitstraling is Chinees, dat neemt echter niet weg dat het boeddhisme en de beoefening daarvan universeel is en alle uiterlijke kenmerken en culturen overstijgt. De tempel is op 15 september 2000 geopend.

” He ” wordt ongeveer uitgesproken als “ge” in ” geluk ” en is het Chinese woord voor lotus. ” hua “, waarvan de uitspraak lijkt op een snel uitgesproken goewà, betekent bloem. De lotusbloem tempel dus. De lotus is een bijzondere soort waterlelie en speelt van oudsher een belangrijke rol in het boeddhisme. Met zijn wortels in het aardse slijk groeit hij uit tot een prachtige, kleurige en zuivere bloem die uit het water groeit en naar de hemel reikt. Hij is het symbool voor de verlichting en Boeddha wordt vaak staand of zittend op een open lotusbloem afgebeeld.
Een tweede betekenis van ” he ” is te vinden in het Chinese woord Helan, wat Holland betekent. Zo is ” He Hua ” ook op te vatten als ” Hollandse bloem in het boeddhisme “. En één van de doelstellingen van de tempel is zeker om mee te helpen aan het verder tot bloei komen van het Nederlandse boeddhisme.

De vooringang van een boeddhistisch klooster heet in het Chinees letterlijk ” poort tot de berg ” , wat verwijst naar de bergen waar kloosters traditioneel gebouwd werden. De bouw van He hua hoofdpoort is in de traditionele stijl van Chinese tempels: een grote centrale opening geflankeerd door twee kleinere. Nonnen en monniken gaan traditioneel door de hoofdpoort, leken door de zijpoorten.

De driedelige spiegel ( poort ) symboliseert:

  1. De drie deugden die leiden tot verlichting: wijsheid, mededogen en vaardige middelen (skillful means);
  2. De drie voorwaarden die helpen bij het realiseren van de waarheid en vrij te worden van lijden: geloof, geloften en beoefening;
  3. De drie essentiële kenmerken van het boeddhisme: discipline ( geloften ), meditatie en wijsheid;
  4. De drie poorten die leiden tot bevrijding: ” leegte “,” vormloosheid ” en ” niet handelend optreden “. ( Chin: “wu wei “)

De treden van de trap symboliseren het idee dat het stap voor stap beoefenen van het boeddhisme uiteindelijk leidt tot de hoogste verlichting.

In de hoofdzaal, de Guan Yin Shrine, staat het beeld van Avalokitesvara, in het Chinees Guan Yin Bodhisattva genaamd, centraal. Haar naam betekent ” de wijze vol van mededogen die ziet “. Zij ziet met haar duizend ogen, in iedere hand één, al het lijden in de wereld en biedt de lijdende mens hulp. Haar duizend handen symboliseren haar vermogens om alle levende wezens te redden. Daarnaast is ze Amitabha Boeddha behulpzaam bij het begeleiden van mensen naar zijn Westelijke Zuivere Land. Dit is de reden dat vaak een kleine afbeelding van Amitabha in haar kroon voorkomt.

Guan Yin Bodhisattva wordt op vele verschillende manieren weergegeven. De verschillende houdingen van de handen, ofwel moedra’s, worden in beelden gebruikt als weergave van bepaalde boeddhistische begrippen, leerstellingen of gebeurtenissen in het leven van de Boeddha. Iedere houding heeft een bepaalde betekenis die vaak diepgaander is dan met woorden beschreven kan worden. Evenzo dragen de lichaamshoudingen van de beelden – liggend, zittend of staand – een symbolische betekenis.

tempel zeedijk, dak

tempel zeedijk, foto Geledraak

Guan Yin Bodhisattva houdt veel verschillende attributen in haar handen die alle een symbolische Aan de wanden van de zaal zijn vele tabletten met Guan Yin afbeeldingen te zien. De herhaling en het grote aantal geeft aan dat de Dharma, de leer van Boeddha, overal te vinden is. Op de tabletten zijn de namen vermeld van mensen die een belangrijke financiële bijdrage aan de bouw van de tempel hebben gegeven.

Op vele beelden en voorwerpen ( oa de wierookvaten )zijn swastika’s te zien. Deze hebben niets te maken met de Nazi-swastika! Bij de boeddhistische swastika wijzen de armen tegen de klok in en staat het kruisteken rechtop. De swastika is een oeroud teken met een grote variatie aan symbolische betekenissen zoals de bliksem, de zon, het vermogen het slechte te overwinnen en de universaliteit van de boeddhistische leer.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. De opdracht van het Leger des Heils is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

logo leger des heilsHoe mensen met elkaar om moeten gaan, wordt in de christelijke traditie vaak omschreven met de belangrijke begrippen: gerechtigheid en barmhartigheid. Dat is een ijkpunt voor het Leger des Heils. Gerechtigheid wil zeggen dat mensen tot hun recht komen. In de bijbel wordt dan vaak gezegd dat mensen die op wat voor manier ook in de knel zitten, bevrijd moeten worden. Barmhartigheid wil zeggen dat mensen in nood met liefde geholpen worden.

Het Leger des Heils deelt het geloof met vele christenen wereldwijd. Hij brengt wel eigen accenten aan. Wat dit leger met name kenmerkt, is dat hij een strijdbare beweging wil zijn. Dat blijkt niet alleen uit de naam en symbolen zoals de vlag, maar ook uit de instelling. Bij het Leger komt de daad vaak voor het woord, er wordt actie ondernomen zonder onnodig oponthoud van te veel overleg en bezinning. Het Leger des Heils wil strijden. Strijden tegen alles wat het leven van mensen kapot maakt: armoede, onrecht, uitsluiting, en zinloosheid. En strijden vóór een leven zoals God het bedoeld heeft, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad.

Muziek speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in de manier waarop het Leger des Heils zijn geloof beleeft. In de ruim 140 jaar dat het internationale Leger des Heils bestaat, is dan ook een enorme schat aan eigen liederen en muziekstukken opgebouwd.

Categorieën: Nieuws, Boeddhisme, Media
Tags: , , , , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk