Redactiestatuut

Redactiestatuut van het ‘Boeddhistisch Dagblad ©, (digitaal) magazine voor ontwakend Nederland en België.’
Opgericht op 1 april 2012.

Uitgever: Hoek en Hoek.

Dit statuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de journalistieke inhoud van de site te garanderen, en regelt daartoe de positie van alle partijen die betrokken zijn bij deze journalistieke website.

 1. De uitgever regelt en bewaakt vorm en inhoud van dit digitale dagblad.
 2. De uitgever bewaakt de onafhankelijkheid van dit dagblad.
 3. (Potentiële) adverteerders kunnen geen invloed uitoefenen op het beleid van de uitgever.
 4. De uitgever bepaalt welke advertenties er wel of niet geplaatst of geweigerd worden.
 5. Commerciële uitingen worden als zodanig herkenbaar geplaatst. Ze wijken in lay-out en typografie af van de redactionele stijl van de site.
 6. Indien en voor zover de financiering van de uitgave van het Boeddhistisch Dagblad © (mede) afhankelijk is van een structurele bijdrage van een rechtspersoon, draagt de uitgever zorg voor een zodanige overeenkomst met die bijdragende partij dat het onafhankelijk beleid van de uitgever en de medewerkers gewaarborgd blijft.
 7. De redactiegemeenschap wordt gevormd door zelfstandige schrijvers, fotografen, tekenaars en leveranciers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid.
 8. De uitgever nodigt uit /geeft gelegenheid tot publiceren in het magazine Boeddhistisch Dagblad ©.
 9. De uitgever toetst vooraf of het aangeleverde en te plaatsen materiaal voldoet aan de criteria zoals weergegeven in de redactieformule van het Boeddhistisch Dagblad ©. De mening van de uitgever is maatgevend en staat niet ter discussie.
 10. Onder het begrip site valt in dit statuut elk platform voor elektronische informatie-uitwisseling, zoals een website, een database aangesloten op een openbaar netwerk, e-mailproducten, nieuwsbrieven en WAP-producten.
 11. De identiteit is het geheel van de inhoudelijke kenmerken van de site. Het siteconcept bestaat uit de naam en zijn verschijningsvorm, zijnde titel en logo.
 12. De redactieformule: zijnde een site-lay-out, navigatie, wel of geen animatie, gebruik van flash enzovoort, de journalistieke inhoud, inclusief journalistieke diensten, door de uitgever gewenste ‘powered-by’-modules , enzovoort.
 13. De doelstelling van de site, en de wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 14. Titel en logo, en de wijziging daarvan, worden vastgesteld door de uitgever.
 15. De redactieformule, en de wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 16. Het exploitatiemodel, en de wijziging daarvan, wordt vastgesteld door de uitgever.
 17. Het besluit van de uitgever dat een artikel gepubliceerd kan worden in het Boeddhistisch Dagblad ©, maakt de uitgever op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud.
 18. De medewerkers voeren hun taak uit binnen de redactieformule, zonder beïnvloeding van buitenaf en binnenuit.
 19. De medewerkers werken volgens de beginselen van redactionele onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in de berichtgeving, analyse en opinie.
 20. De medewerkers van het Boeddhistisch Dagblad © zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bekend is over voorgenomen publicaties in het Boeddhistisch Dagblad ©.
 21. De uitgever bepaalt de maximale omvang van de site, de verhouding tussen redactionele en commerciële ruimte en de verdeling van beide binnen de pagina’s.
 22. Om de integriteit van de redactie en de vertrouwensrelatie met de bezoeker, lezer, abonnee of eindgebruiker van het platform, hierna te noemen eindgebruiker, te waarborgen, treedt de uitgever de eindgebruiker in alle openheid tegemoet. Ter versterking van deze doelen verstrekt de uitgever alle relevante informatie die voor een open communicatie vereist zijn.
 23. De uitgever geeft duidelijk aan wat het doel is van het platform.
 24. De uitgever publiceert een colofon met daarin relevante gegevens, waaronder de naam van de uitgever, adresgegevens, telefoon en faxnummers, e-mail adressen, enzovoort.
 25. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het verzamelen van persoonlijke informatie en het gedrag van de eindgebruiker binnen het platform, hierna te noemen ‘datamining’. Indien van dit beleid wordt afgeweken, wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd. Verder moet de eindgebruiker een opt-out mogelijkheid worden geboden om reeds verzamelde gegevens in te trekken.
 26. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van het exploiteren van informatie c.q. verkopen van informatie aan derden die zij via datamining heeft verkregen. Indien van dit beleid wordt afgeweken, dan wordt de eindgebruiker altijd vooraf gewaarschuwd.
 27. De uitgever stelt de eindgebruiker op de hoogte wat haar beleid is ten aanzien van de privacybescherming.
 28. De uitgever zorgt ervoor dat de eindgebruiker het redactiestatuut binnen het eigen platform kan raadplegen.

MOGE IEDEREEN GELUKKIG ZIJN

Roosendaal, Joop Hoek

1 april 2012.

Categorieën:

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk