Redactieformule

Het Boeddhistisch Dagblad  is een onafhankelijk geëngageerd journalistiek web magazine. De samenstellers vergaren en duiden op een betrokken en frisse manier nieuws en achtergrond over boeddhistische thema’s en inzichten. De uitgever wil daarover een breed publiek informeren.

Nieuwsberichten zijn objectief en geven geen eigen mening weer. Deze artikelen worden als zodanig herkenbaar gepresenteerd. De bron of naam van de maker staat bovenaan het artikel.

 1. Eigen reportages, opiniërende artikelen, rubrieken, geven de mening en belevenis van de schrijver weer. De naam en foto van de maker staat bovenaan het artikel.
 2. De medewerkers van het Boeddhistisch Dagblad © schuwen een kritische houding niet en zijn bereid om tegels te lichten en de achterkant van het gelijk te zoeken. Zij erkennen door hun stijl en inhoud van werken dat het Boeddhistisch Dagblad © gericht is op een moderne westerse samenleving in het Nederlands taalgebied.
 3. Het Boeddhistisch Dagblad © neemt het boeddhisme als levensbeschouwing als leidraad. Dat betekent dat medewerkers boeddhistische fundamenten, zoals juist spreken en juist handelen, de waarheid weergeven, juist levensonderhoud, niet kwetsen of roddelen, als levenshouding hebben of die intentie hebben. Personen en situaties worden respectvol in tekst, geluid en beeld opgevoerd. Er is geen ruimte in de kolommen voor roddel en achterklap.
 4. Het taalgebruik van de schrijver, de houding van de maker van audiovisuele producties, is respectvol. Situaties worden objectief beschreven of weergegeven- voor veronderstellingen is geen plaats in het Boeddhistisch Dagblad ©.
 5. Opinieverhalen geven de mening van de schrijver weer, maar hebben niet de intentie kwetsend of beledigend te zijn.
 6. Journalistieke producties die naar de mening van de uitgever niet aan deze normen voldoen worden geweigerd en onder opgaaf van redenen aan de auteur geretourneerd.
 7. De uitgever en medewerkers van het Boeddhistisch Dagblad © werken volgens journalistieke principes. Zoals het duiden van situaties en het toepassen van hoor- en wederhoor.
 8. Uitgever en medewerkers besteden veel zorg en aandacht aan de inhoud en de juistheid van hun journalistieke productie. Weergegeven op een voor een ieder heldere en begrijpelijke wijze.
 9. Ingezonden brieven worden geweigerd. Via aan de site van het Boeddhistisch Dagblad gekoppelde links naar sociale netwerken kan discussie worden gevoerd over gepubliceerde onderwerpen in het Boeddhistisch Dagblad ©.
 10. Op de inhoud van het dagblad kunnen lezers reageren via een forum- op de site van het Boeddhistisch Dagblad ©.
 11. Links naar sites in aangeboden teksten worden niet bij voorbaat geweigerd maar worden pas geplaatst na goedkeuring door de uitgever.
 12. Het werk van de medewerkers aan het dagblad wordt beschermd door het Nederlands en Europees recht.
 13. Inzending van tekst, geluidsopnamen en beeldmateriaal geeft de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad © het recht lezersreacties, opiniestukken, essays en andere teksten in gedrukte, elektronische en/of andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel op andere wijze openbaar te maken. Overigens blijven de auteursrechten op die artikelen, geluids-en beeldmateriaal volledig bij de auteurs berusten.
 14. Door het inzenden maakt de inzender er aanspraak op het auteursrecht of een andere toestemming te bezitten om de aangeboden tekst te verspreiden en geeft de aanbieder aan geen inbreuk te maken op de rechten van derden of plagiaat te plegen. Dit omvat auteursrecht, merknamen, handelsgeheimen, persoonlijke informatie en/of eigendomsrechten.
 15. Door op de artikelen, geluids-en beeldmateriaal van het Boeddhistisch Dagblad © te reageren stelt de verzender de uitgever van het Boeddhistisch Dagblad © zijn e-mailadres beschikbaar. Dit e-mailadres zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
 16. Indien de inzender van tekst en/of beeld of de lezer deze bepalingen over auteursrechten schendt, wordt hij of zij per e-mail gewaarschuwd. Bij een hernieuwde schending wordt de toegang tot de kanalen van het Boeddhistisch Dagblad © voor deze inzender geblokkeerd.

Categorieën:

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk