Wie schiep de wereld?

Deze vraag veronderstelt dat de wereld onafhankelijk van ons bestaat en dat hij geschapen is.

Volgens het Oude Testament was het de Schepper die de wereld schiep, maar wie schiep dan de Schepper?

Deze vraag veronderstelt dat de Schepper onafhankelijk van ons bestaat en dat hij geschapen is.

Volgens gelovigen staat het buiten kijf dat de Schepper bestaat, want dat heeft Hij geopenbaard in de bijbel.

Dat het Zijn openbaring is en niet die van de menselijke auteurs van de bijbel staat buiten kijf, want dat heeft Hij in diezelfde bijbel geopenbaard.

Genesis* maakt bij mijn weten geen woorden vuil aan de genese van de Schepper zelf, maar theologen zijn niet voor één gat te vangen: ze verklaren simpelweg dat de Schepper zelfscheppend is.

* Boek I van het Oude Testament, waarin de schepping wordt beschreven.

Of ze verklaren dat de Schepper zelf ongeschapen is en altijd al bestaan heeft.

Of ze verklaren dat de Schepper geschapen noch ongeschapen is of geschapen én ongeschapen of voorbij geschapenheid en ongeschapenheid, al naar gelang hun overtuiging dat Hij bestaat noch niet-bestaat of bestaat én niet bestaat of voorbij bestaan en niet-bestaan is.

Atheologen stellen simpelweg dat de Schepper ongeschapen is omdat hij nooit bestaan heeft.

Wat hebben theologen en atheologen gemeen?

Dat ze zeker zijn van hun zaak.

Hoe dat kan is mij een raadsel, maar dat is het punt niet.

Het punt is dit:

God zou best zelfscheppend of ongeschapen of beide of geen van beide kunnen zijn, maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de wereld als geheel.

Mocht de wereld inderdaad zelfscheppend of ongeschapen of beide of geen van beide blijken te zijn, moeten we haar dan voortaan God noemen?

God zou ook best de Schepper van de schepping kunnen zijn, maar hij zou net zo goed een schepping kunnen zijn van Zijn schepping.

In het tweede geval kunnen we God misschien beter god noemen en zijn schepper de Schepping.

Of zou er toch een schepper van de Schepper zijn, een Superschepper?

Zou er dan ook een schepper van de Superschepper zijn, een Supersuperschepper?

Houdt dit een keer op of gaat het door tot in het oneindige?

In het laatste geval, verdient dit oneindige dan een eigen naam of Naam, en is het zelf of Zelf zelfscheppend of hoe zit het?

De theologische kwestie van de schepping van de schepper is een schoolvoorbeeld van het zogeheten regressieprobleem dat overal in het denken opduikt.

Een nagel aan de doodskist van filosofen, godgeleerden, wiskundigen, logici, autisten, moralisten, idealisten, fundamentalisten, fascisten en andere liefhebbers van sluitende systemen, totaalverklaringen en eindoplossingen.

Koren op de molen van de agnost.

Index | vorige | volgende

Categorieën: Hans van Dam
Tags: , ,

Lees ook:

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

Reageren is niet meer mogelijk