Nederland behoort tot de rijkste en meest welvarende landen van Europa. We beschikken wel over goede zorg en goed onderwijs maar met de onderlinge verbondenheid van de mensen is het minder goed gesteld.

Tijdens de langdurige verkiezings- en formatieperiode werd veel aandacht besteed aan onze welvaart, maar het is de vraag of de mensen daarmee gelukkig zijn.

Het aantal zelfdodingen op het spoor blijkt in Nederland het hoogste te zijn. Veel mensen willen graag een einde aan hun leven maken en de politici hebben daar geen antwoord op. Het aantal echtscheidingen blijft onverminderd hoog wat een grote impact heeft op de betrokken kinderen. De jeugdzorg en het onderwijs blijken niet in staat om deze kinderen in nood goed op te vangen.

De sociale samenhang in ons land is vergeleken met vroeger sterk verzwakt. Dit blijkt niet alleen uit het grote aantal zelfdodingen en echtscheidingen. Ook de relaties tussen mensen in de leefomgeving en de werksituatie is veel minder geworden. Daardoor is er meer kans op agressie en op drugsgebruik als middel tegen deze toenemende eenzaamheid.

Hier ligt zeker een taak voor de overheid om dit probleem aan te pakken. Maar wij kunnen er zelf ook aan bijdragen. Het gaat immers om een maatschappelijk belang waar we allemaal mee te maken hebben en waar we allemaal mede verantwoordelijk voor zijn.

Ochtend- of avondeditie

We hebben een gratis mailinglijst.
Abonneer je op onze ochtend- of avondeditie

1 reactie op Paul de Blot – Nederland met een hoge welvaart maar laag welzijn

  1. Henk Molenaar schreef:

    Goede observatie. De mensen zijn helemaal niet zo gelukkig in Nederland. Druk, snelheid en spanning is bijna overal aanwezig en kan al snel ontaarden in agressie. Soms denk ik wel eens dat je in een arm land gelukkiger kunt zijn dan in het individualistische en competitieve ‘rijke’ westen. Deze kilheid is pas echte armoede….

Menu