Het wegen van het hart – eerste lezing van deze serie georganiseerd door de Theosophical Society Point Loma.
De voor onze cultuur belangrijke klassieke Griekse denkers gingen al voor onderwijs naar Egypte. Is er nog iets van het gedachtegoed van het Oude Egypte terug te vinden?
Jazeker, met name in het Egyptisch Dodenboek. Dat is niet slechts een handleiding voor de reis van de ziel in het hiernamaals – de gebruikelijke uitleg. Maar het is vooral een beschrijving van het proces van veredeling van de menselijke ziel. Om uiteindelijk een ‘Osiris’ te worden die z’n medemensen helpt.
Tijdens de lezingen is gelegenheid voor het stellen van vragen.

ONLINE

Website voor meer informatie

http://www.blavatskyhouse.org