Tsering Jampa van ICT – ‘Uiteindelijk doet Europa te weinig voor Tibet’

‘De situatie van Tibet is niet menswaardig. Het land wordt bezet en onderdrukt door China. Tibet is altijd onafhankelijk en nooit een onderdeel van China geweest, een gegeven dat niet acceptabel is voor China. China heeft dan ook geen enkele legitimiteit in Tibet. Ook diverse onderzoeken bevestigen dit. “Tibet is, na Noord-Korea, een van de minst toegankelijke landen ter wereld”, zegt Tsering Jampa, directeur ICT Europa. Interview en tekst Nicole Mulders.